Đây là phần dự thi Video của thí sinh Nguyễn Thùy Dung - SBD 008

Khi POST này được ReShare lại các bạn muốn bình chọn cho thí sinh thì vào link gốc sau.

https://plus.google.com/114810777363578345228/posts/SzEsFWtzMpL

(Đây là link gốc của bài dự thi. Số +1 chỉ tính tại POST này.)


____________________________________________
Xem thêm phần thi :

Giới Thiệu
https://plus.google.com/114810777363578345228/posts/VfpBQccAsMt

Hình Ảnh
https://plus.google.com/114810777363578345228/posts/gnmQhaHtCrA

____________________________________________
Xem thêm bài dự thi của các Miss tại địa chỉ này.

http://missplus.net

____________________________________________

Chân thành cám ơn các bạn đã ủng hộ Event này.
Shared publiclyView activity