Profile cover photo
Profile photo
Ośrodek Usług Pedagogicznych i Socjalnych Związku Nauczycielstwa Polskiego Filia w Łodzi
2 followers
2 followers
About
Posts

Ośrodek Usług Pedagogicznych i Socjalnych ZNP Filia w Łodzi zaprasza na kwietniowe szkolenia dla szkolnych bibliotekarzy:

1. Biblioteka pełna gier
TERMIN: 6 IV 2016 r., (środa) godz. 9.00
CZAS TRWANIA: 5 godzin lekcyjnych
CENA: 60 zł (+23% VAT płatność niefinansowana ze środków publicznych),

2. Projekt edukacyjny i artystyczny w bibliotece
TERMIN: 13 IV 2016 r. (środa), godz. 9.00
CZAS TRWANIA: 5 godzin lekcyjnych
CENA: 60 zł (+23% VAT płatność niefinansowana ze środków publicznych),

3. Animator działań twórczych
TERMIN: 29 IV 2016 r. (piątek), godz. 9.00
CZAS TRWANIA: 12 godzin lekcyjnych
CENA: 190 zł (+23% VAT płatność niefinansowana ze środków publicznych).

Aby zgłosić się na powyższe szkolenia należy wypełnić internetowy formularz zgłoszeniowy dostępny na naszej stronie internetowej www.lodz.oupis.pl

Pozdrawiamy!
Zespół OUPiS ZNP Filia w Łodzi
Add a comment...

Post has attachment
Szanowni Państwo,

Miło nam poinformować, iż rozpoczynamy zapisy na szkolenia w ramach projektu "Bibliotekarz - Szkolny Ambasador Kultury". Poniżej przedstawiamy harmonogram szkoleń.

Biblioteka – Szkolna Kuźnia Młodych Czytelników
Termin: 3.03.2016 r. godz. 9.30, 15.03.2016 r. godz. 10.00
Cena: 60 zł (+23% VAT szkolenie niefinansowane ze środków publicznych),

Biblioteka – Szkolna Kuźnia Młodych Autorów
Termin: 3.03.2016 r. godz. 14.00
Cena: 60 zł (+23% VAT szkolenie niefinansowane ze środków publicznych),

Biblioteka – Szkolna Kuźnia Miłośników Sztuki
Termin: 10.03.2016 r. godz. 9.30, 22.03.2016 r. godz. 10.00
Cena: 60 zł (+23% VAT szkolenie niefinansowane ze środków publicznych),

Biblioteka – Szkolna Kuźnia Kulturalnych Łodzian
Termin: 10.03.2016 r. godz. 14.00
Cena: 60 zł (+23% VAT szkolenie niefinansowane ze środków publicznych),

Biblioteka szkolna w Internecie
Termin: 17.03.2016 r. godz. 10.00
Cena: 60 zł (+23% VAT szkolenie niefinansowane ze środków publicznych).

Przyjmujemy również zapisy na szkolenia:
- Bibliotekarzu, publikuj!
Cena: 60 zł (+23% VAT szkolenie niefinansowane ze środków publicznych),

- Biblioteka pełna gier
Cena: 60 zł (+23% VAT szkolenie niefinansowane ze środków publicznych),

- Projekt edukacyjny i artystyczny w bibliotece
Cena: 60 zł (+23% VAT szkolenie niefinansowane ze środków publicznych).

Terminy niniejszych szkoleń zostaną podane po utworzeniu grupy minimum 15 osób.

Przypominamy jednocześnie, iż istnieje możliwość zorganizowania szkoleń w Państwa placówce. Ceny szkoleń nie ulegają wówczas zmianie (nie doliczamy dodatkowych opłat za dojazd). W szkoleniu musi uczestniczyć minimum 15 osób.

Udział w wybranej formie doskonalenia należy zgłaszać poprzez wypełnienie internetowego formularza zgłoszeniowego dostępnego na naszej stronie internetowej www.lodz.oupis.pl w zakładce: "zapisz się" lub karty zgłoszenia indywidualnego do pobrania w zakładce: "pliki do pobrania" i przesłanie jej faksem na nr 42 637 72 52 lub drogą mailową na adres znp.oupis@gmail.com

Uprzejmie prosimy o poprawne i dokładne wypełnienie poszczególnych rubryk, bowiem wpisane dane będą zamieszczane na wszystkich dokumentach (zaświadczeniach, certyfikatach, dyplomach).

Liczba miejsc na przedstawione szkolenia jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

O zakwalifikowaniu oraz warunkach organizacyjnych formy doskonalenia uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową lub telefonicznie.

Rezygnację z udziału należy zgłosić najpóźniej na 3 dni robocze przed planowanym rozpoczęciem szkolenia. W przypadku niezgłoszenia bądź nieterminowego zgłoszenia rezygnacji z płatnej formy doskonalenia, opłata za szkolenie nie podlega zwrotowi.

Opłatę za szkolenie należy dokonywać przelewem na konto:
Bank Polska Kasa Opieki S.A. XI Oddział w Łodzi,
ul. Sienkiewicza 85/87
Numer konta: 84 1240 3073 1111 0010 4138 7741

W przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych do karty zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o finansowaniu ze środków publicznych (dostępne na naszej stronie internetowej w zakładce: "pliki do pobrania"),wówczas wymaganą opłatę należy dokonać po otrzymaniu faktury.

Przy płatności niefinansowanej ze środków publicznych do ceny dodaje się 23% VAT, opłatę należy dokonać przelewem najpóźniej 4 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia zajęć, w tytule przelewu należy wpisać tytuł szkolenia, imię i nazwisko uczestnika szkolenia.

Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania lub zmiany terminu szkolenia z powodów od niego niezależnych. O swojej decyzji organizator zobowiązany jest powiadomić uczestników telefonicznie lub drogą mailową najpóźniej na 2 dni przed rozpoczęciem szkolenia.

Szczegółowe informacje o szkoleniach dla bibliotekarzy znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej w zakładce: http://www.lodz.oupis.pl/ofe…/szkolenia-dla-bibliotekarzy/9/

Zachęcamy również do polubienia naszego Ośrodka na facebooku: https://www.facebook.com/OUPiSlodz/ , na którym na bieżąco informujemy o naszych szkoleniach.

W razie pytań prosimy o kontakt:
tel.: 42 636 21 18, 42 636 80 89
e-mail: znp.oupis@gmail.com
Add a comment...

Ośrodek Usług Pedagogicznych i Socjalnych ZNP Filia w Łodzi zaprasza na szkolenia, które odbędą się w najbliższym czasie:

LUTY

8. Skuteczne nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy z nauczycielem – ujęcie praktyczne w świetle szczegółowych norm prawnych i orzecznictwa
TERMIN: 23 II 2015 r., godz. 09.00 
CENA PROMOCYJNA: 60 zł (+ 23% VAT płatność indywidualna)

MARZEC

1. Ochrona danych osobowych w oświacie – zmiany po 1 stycznia 2015 r.
TERMIN: 12 III 2015 r., godz. 10.00
CENA: 90 zł (+ 23% VAT płatność indywidualna)

6. Uprawnienia emerytalne nauczycieli po 1 stycznia 2013 r.
TERMIN: 05 III 2015 r., godz. 10.00
CENA: 55 zł (+ 23% VAT płatność indywidualna)

11 Kontrola zarządcza w jednostce sektora finansów publicznych
TERMIN: 19 III 2015 r., godz. 10.00
CENA PROMOCYJNA: 60 zł (+ 23% VAT płatność indywidualna)
Add a comment...

Szanowni Państwo,

w naszej ofercie pojawiły się nowe tematy szkoleń:

50. Prawa i obowiązki nauczyciela jako członka rady pedagogicznej;

51. Ocena pracy nauczyciela i dyrektora szkoły;

52. Wybór dyrektora szkoły;

53. Prawa dziecka a prawa ucznia w szkole.

Koszt każdego z powyższych szkoleń wynosi 50,00 zł
(+23% VAT płatność nie finansowana ze środków publicznych).

Proponowane terminy to: 30 stycznia, 20 lutego, 6 marca, 13 marca, 27 marca (w zależności od liczby zgłoszeń - minimum 15 osób)

Aby zgłosić się na powyższe szkolenia należy wypełnić za pośrednictwem naszej strony www.lodz.oupis.pl internetowy formularz zgłoszeniowy lub kartę zgłoszenia i przesłać ją mailem. Zgłoszenia przyjmowane są również telefonicznie w godzinach 9.00-15.00.

Serdecznie zapraszamy!
Add a comment...

Post has attachment
Radosnych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia
spędzonych w ciepłej, rodzinnej atmosferze,
samych szczęśliwych dni w nadchodzącym roku
oraz szampańskiej zabawy sylwestrowej

życzą
Dyrektor i pracownicy
OUPiS ZNP Filia w Łodzi
Photo
Add a comment...

Post has attachment
KĄCIK PRAWNICZY

UMOWA NA CZAS OKREŚLONY

Zasadą jest zatrudnianie nauczycieli rozpoczynających staż na nauczyciela kontraktowego na jeden rok szkolny tj. od 1 września do 31 sierpnia. Tak stanowi przepis art. 10 ust. 2 ustawy Karta Nauczyciela. Jednakże z tego samego przepisu wynika, że istnieje też możliwość zawarcia krótszej umowy terminowej, jeżeli jest ona zawierana w zastępstwie nieobecnego nauczyciela („Z osobą posiadającą wymagane kwalifikacje, z zastrzeżeniem ust. 3, i rozpoczynającą pracę w szkole stosunek pracy nawiązuje się na podstawie umowy o pracę na czas określony na jeden rok szkolny w celu odbycia stażu wymaganego do uzyskania awansu na stopień nauczyciela kontraktowego, z zastrzeżeniem ust. 7.” – zdanie pierwsze art. 10 ust. 2 ustawy Karta Nauczyciela).
Zgodnie z przywołanym ustępem 7 w przypadku zaistnienia potrzeby wynikającej z organizacji nauczania lub zastępstwa nieobecnego nauczyciela zawiera się umowę na czas określony tzn. rzeczywisty czas nieobecności zastępowanego nauczyciela. Zatem jeśli okres tej nieobecności będzie wynosił np. 3 miesiące, to umowa terminowa z nowym nauczycielem może być zgodnie z prawem zawarta na taki okres czasu.
Photo
Add a comment...

Szanowni Państwo,

W grudniu zapraszamy na szkolenie:

8. Skuteczne nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy z nauczycielem - ujęcie praktyczne w świetle szczegółowych norm prawnych i orzecznictwa

Celem szkolenia jest przybliżenie problematyki prawidłowego stosowania przepisów Karty Nauczyciela oraz innych aktów prawnych z zakresu prawa pracy przy zatrudnianiu i zwalnianiu nauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem stosowania art. 20 Karty Nauczyciela w świetle orzecznictwa. Ponadto zostanie przedstawiony temat przeniesienia służbowego nauczyciela oraz zostanie zaprezentowana przykładowa dokumentacja dotycząca nawiązania i rozwiązania stosunku pracy.

ADRESACI: Dyrektorzy i wicedyrektorzy placówek oświatowych lub wyznaczeni przez nich pracownicy

LICZBA GODZIN: 5 (1 spotkanie) TERMIN: 16 XII 2014 r., godz. 10.00

CENA: 70 zł (+ 23% VAT płatność niefinansowana ze środków publicznych)

Aby zapisać się na szkolenie należy wypełnić internetowy formularz zgłoszeniowy dostępny na naszej stronie www.lodz.oupis.pl lub wypełnić kartę zgłoszenia i przesłać ją drogą mailową na adres lodz@oupis.pl lub faxem na nr 42 637 72 52. Zgłosić można się również telefonicznie pod nr: 42 636 80 89 w godz. 9.00-15.00.
Add a comment...

Post has attachment
Sławomir Broniarz - dotychczasowy prezes Związku - został dziś ponownie wybrany na szefa ZNP podczas 41. Krajowego Zjazdu Delegatów ZNP.

W głosowaniu wzięło udział 267 delegatów, 238 poparło kandydaturę.

Więcej na: http://www.znp.edu.pl/element/2173/Slawomir_Broniarz_prezesem_ZNP
Photo
Add a comment...

Post has attachment
KĄCIK PRAWNICZY

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

Rada pedagogiczna jest organem placówki oświatowej, jej członkami są wszyscy nauczyciele, a jej przewodniczącym dyrektor danej szkoły bądź placówki oświatowej.
Zgodnie z treścią art. 43 ust. 2 ustawy o systemie oświaty z dnia 7.09.1991r. (t.j. Dz. U. 2004r. nr 256 poz. 2572 ze zm.): „Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.”

W związku z powyższym, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie rady pedagogicznej, regulamin rady powinien określać przede wszystkim:
• jakie w danej szkole działają komisje (jeśli takowe są),
• ramowy porządek posiedzeń rady,
• procedury przygotowywania i uchwalania uchwał,
• ustalenie sposobu dokumentowania posiedzeń rady,
• miejsce przechowywania księgi protokołów,
• procedurę związaną ze sporządzaniem protokołów

Księga protokołów może być udostępniana na terenie szkoły jej nauczycielom, wyznaczonym przedstawicielom organu prowadzącego i sprawującego nadzór pedagogiczny.
Photo
Add a comment...

Informujemy, iż szkolenie:

11. Kontrola zarządcza w jednostce sektora finansów publicznych

na prośbę uczestników zostało przełożone na 26 listopada godz. 11.00. Jednocześnie informujemy, iż koszt szkolenia uległ zmianie i wynosi 50,00 zł (+23% VAT płatność nie finansowana ze środków publicznych).
Zapisy przyjmowane są do 20 listopada.

Zapraszamy!
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded