"உரக்கப் பேசும், உரக்க நடிக்கும் தமிழ் சினிமாவில் சற்று மென்மையாக, கற்பனையுடன், நம்பும் படி நடக்கும் கமல்ஹாசனிடம் தமிழில் நவசினிமாவில் உதயத்தை எதிர்பாக்கின்றேன்" என்று 1976-லேயே கமல்ஹாசன் பற்றி சுஜாதா கணையாழி கடைசிப் பக்கங்களில் எழுதியிருந்தார். A Prophet!
Photo
Shared publiclyView activity