Profile

Cover photo
Ayal Rozin
Works at איל רוזין משרד עורכי דין
Attended תיכון חדש
Lived in תל-אביב
153 followers|174,130 views
AboutPostsPhotosVideos

Stream

Ayal Rozin

Shared publicly  - 
 
טופס נפרד לבלעדיות - עניין מהותי או עניין טכני ?

שאלה זו הוכרעה בבת משפט השלום ביום 8/4/2016

במסגרת ת"א 5970-04-14 רצבי נ' קרול ואח'


בפסק הדין האמור בית המשפט השלום דן בטופס עליו החתים המתווך את הלקוחות. מעיון בהסכם עולה כי המדובר בהכלאה בין הסכם להזמנת שירותי תיווך לבין הסכם בלעדיות.

בחירה זו של המתווך כמנסח המסמך, מנוגדת למעשה להוראות חוק המתווכים שעה שבסעיף 9(ב)(1) לחוק כאמור נקבע באופן מפורש כי מתן הבלעדיות ותוקפה יעוגנו במסמך נפרד.

בית המשפט קובע כי הדרישה לחתימה על מסמך נפרד בעניין הבלעדיות, אינה דרישה טכנית אלא מהותית ויש צורך להוכיח כי הצדדים חתמו על מסמך נפרד בכתב על מנת להבטיח את מודעות הלקוח למתן הבלעדיות הנטענת ותקופתה.

הכללת כלל ההוראות הנוגעות הן לשירותי התיווך והן לעניין הבלעדיות במסמך אחד, פוגמת בתכלית ההסדר החקיקתי, שמטרתו להפנות תשומת לב מיוחדת דווקא להוראה בעניין הבלעדיות.

השופטת קובעת כי לשיטתה למרות אי אחידות הפסיקה בעניין כי לאור תכלית החוק ונפקות רכיב הבלעדיות כלפי הלקוח, יש לאמץ את המגמה הדוגלת בדחיית טענת הבלעדיות רק מטעם זה בלבד.

נוכח כל האמור, דוחה השופטת את התביעה

לפרטים נוספים : עו"ד איל רוזין 03-6953545
 ·  Translate
1

Ayal Rozin

Shared publicly  - 
 
 

 אי גילוי פרט מהותי

מה קורה כאשר המתווך מחליט משיקול דעתו המקצועי להשמיט את עובדת הימצאותו של כונס נכסים בתמונה על מנת שלא לפגוע בהצעת המחיר שיקבל  המוכר.


בפסק דין מיום 11/8/2015  תא"מ 45430-12-12 פרץ נ' אייזנברג תא"מ 11084-01-13 פרץ נ' מרינה בבית המשפט השלום בראשון לציון שניתן על ידי כבוד השופטת רבקה ארד נדונה סוגייה זו.
 
קובעת כבוד השופטת כי מקום שמונה כונס נכסים לנכס, האפשרות של בעל הנכס למכור את הנכס באופן עצמאי מוגבלת.

עסקינן בהליך הנתון לפיקוח ולביקורת שיפוטית המבטיחים השאת תמורה מקסימלית לבעלים ולעיתים מייתר כל צורך בתיווך ומונע האפשרות של המתווך להיות הגורם היעיל (ראו בעניין זה תא (ראשל"צ) 3395/05 יוסף ישראל נ' ניסים אליהו ובניו בע"מ (8.5.07)).
 
אין באמור משום קביעה כי כל אימת שמונה כונס נכסים לנכס הדבר שולל באופן מיידי ומוחלט אפשרות של תיווך. לעיתים אף כונס הנכסים עצמו נעזר בשירותי תיווך. הקביעה תעשה בהתאם לנסיבותיו של כל מקרה.
 
התובעת אישרה כי בעת שהחתימה את הנתבע על הזמנת התיווך, לאחר שראה את הנכס, לא מסרה לו כי הנכס מצוי בהליכי כינוס נכסים: "ברגע שאני אספר שזה בכינוס נכסים אז אני מפילה את העסק ואז אנשים אומרים שיכולים להשיג את זה יותר בזול."
 
פועל יוצא מעדות התובעת עצמה כי, בעת החתימה על טופס ההזמנה התובעת לא ציינה עובדה מהותית שהיתה ידועה לה באותה עת – כי מונתה על הנכס כונסת נכסים.
 
התובעת, בהיותה מתווכת מורשית, חייבת בחובת גילוי ונאמנות כלפי לקוחותיה וזאת מכח סעיף 8 לחוק המתווכים לפיו: "מתווך במקרקעין יפעל בנאמנות, בהגינות ובדרך מקובלת, וימסור ללקוחו כל מידע שיש בידו בענין מהותי הנוגע לנכס נשוא עסקת התיווך.".
 
העובדה שהנכס מצוי בהליכי כינוס הינה פרט מהותי ביחס לנכס שיש לגלותו ללקוח מיד.
 
יוער עוד כי כבוד השופטת החליטה לדחות את התביעה גם על סמך העדר גורם יעיל של המתווך
 
לפרטים נוספים  עו"ד איל רוזין 03-6953545
 ·  Translate
View original post
1
1

Ayal Rozin

Shared publicly  - 
 
 
דרך נחמדה לפתוח שבוע היא לקבל טלפון מעורך הדין שלי שמספר לי שזכינו בתביעה נגד לקוחות סרבני תשלום.
אמנם זה לקח שלוש שנים - אבל משתלם.
חברים - לא לוותר ללקוח שלא משלם. אולי זה עולה כסף ועצבים וזמן - אבל לא לוותר !!!!! 
 ·  Translate
2 comments on original post
1

Ayal Rozin

Shared publicly  - 
 
 
פוסט בבלוג
 ·  Translate
לא לפספס את העיקר אנו נמצאים לפני סוף של מערכה צבאית אשר ידינו מבחינה צבאית וטכנולוגית היא על העליונה בצורה ברורה. אולם, היום י"ז בתמוז מועד תחילת החורבן אשר הביא לסילוק עמנו מארצו למשך 2000 שנה לא נבע רק מחולשה צבאית; ה...
View original post
2
 
Coffee near the sea of galilee 
10
Add a comment...

Ayal Rozin

Shared publicly  - 
 
 
 כללים לרכישה או מכירה של משקים חקלאים      

לאחר שבועות רבים ופגישות אין קיץ מצאנו לכם נחלה לקניה וסיכמנו על המחיר,תנאי התשלום ומועד מסירת  המשק. 
עכשיו אנו נמליץ/נפנה אתכם לעורך דין הבקיא בתחום דיני המקרקעין והאגודות השיתופיות אתו כבר ביצענו עסקאות לא קלות אך בהצלחה יתרה !
לצערי ישנה נטייה בקרב אנשים המשקיעים את מיטב/רוב כספם/רוב חסכונותיהם לשכור שירותיו של עורך דין בהתאם להצעת שכר טרחה הנמוכה ביותר שקיבלו. התנהלות זו רק תביא אתכם בסופו של יום למצב בו תהיו במלחמות רבות שנים מול המנהל או המוכר/ים. 
שלא כמו רכישת ו/או מכירת דירה בעיר הרי שזכות הבעלות ברוב המשקים בארץ היינה בבעלות מנהל מקרקעי ישראל. 
הזכויות שמוענקות על ידי מנהל הינם זכויות בר רשות. זכות זו היינה הרשאה מטעם מנהל מקרקעי ישראל לעשות שימוש במשק. לכן חובה על מוכר ו/או רוכש של משק לשים לב טוב טוב לבדיקות הייחודיות שיש לערוך בנוגע למשק בעת רכישתו ו/או מכירתו.
חשוב להיוועץ בעורך דין הבקיא בתחום האגודות השיתופיות בפרט ולא במקרקעין באופן כללי. על נחלות/משקים חקלאים/משקי עזר חלים חוקים שונים וייחודים. במשקים חקלאים למכירה/קניה ישנם בדיקות מקדמיות שיש לבצע בנוגע למשק,לפני חתימה על חוזה רכישת משק. 
עו"ד הבקיא בתחום המקרקעין והאגודות השיתופיות ובעל ניסיון בעריכת חוזי רכישה של משקים יבצע בדיקות אלה עבורכם:

1. בדיקה ראשונית היא מצב הזכויות בנכס,יש לבדוק מול מנהל מקרקעי ישראל ומול האגודה כי הזכויות רשומים על שם המוכר/יורשים ושהמשק נקי מכל חוב ו/או שיעבוד ו/או כל זכות של צד ג.
2. במידה וקיימים על הנכס עיקולים/ שעבודים/ צווי הריסה/ הפקעות קיימות או צפויות / חריגות בניה – יש לערוך את הבדיקה הן מול הועדה המקומית לתכנון ובניה והן מול רשם המשכונות.
3.  צריך לבחון את החובות למועצה האזורית,אם אין חובות למשקם ו/או לאגודה ו/או לרשויות המס.
4.  יש לוודא כי הקונים עומדים בתנאי האגודה ויוכלו להתקבל כחברים באגודה.
5. בדיקה שמאי מקצועי האם צפויים שינויים בסביבת הנכס-,דבר שיכול להשפיע על ערך הנכס בעתיד.
6. חובה לבדוק את החובות ו/או הפטורים להם אתם זכאים מול רשויות המס. הקונים ישלמו מס רכישה של 5% מהשקל הראשון.
7. על המוכרים לשלם למנהל מקרקעי ישראל דמי הסכמה בגין מכירת המשק,בשיעור של 33% מעליית ערכו של המשק בתוספת מס שבח.
8. לקונים שצריכים הלוואה יש לבדוק מול הבנק את אפשרות נטילת משכנתה על הנכס ולקבל אישור בכתב מהבנק על הסכמתו להעניק את המשכנתה המבוקשת ולעגן בחוזה את התחייבות המוכר לשתף פעולה לצורך קבלת המשכנתה על ידי הקונה .
9. חובה לרשום משכון על ביצוע העסקה ו/או להבטיח את כספי הקונה עד להעברת הזכויות בנכס על שם הקונה. צריך לדווח על העסקה לרשויות המס בהתאם למועדים הקבועים בחוק ולמנהל מקרקעי ישראל,לאגודה ובמידת הצורך גם לסוכנות היהודית.
10. כול שנותר עכשיו הוא להשלים את העברת הזכויות בנכס באופן מלא ונקי לאחר קבלת כל האישורים המתאימים !

מוגש ע"י "רשף נכסים" חדרה/קיסריה/מושבי עמק חפר/לב השרון וחוף השרון.
כשרות למוכרי/רוכשי משקים חקלאים/משקי עזר בישראל .
כול שירותי התיווך/שיווק נדל"ן תחת קורת גג אחת עם מוניטין של 35 שנה !
טל' 077-5305606 ,
instagram.com/rechefhadera
www.newhome4u.co.il
www.facebook.com/newhome4u
www.youtube.com/reshefhadera

Always there for you
 ·  Translate
1
Have him in circles
153 people
‫יקי פיטל‬‎'s profile photo
‫אילן שאלתיאל‬‎'s profile photo
‫מלכה יצחק‬‎'s profile photo
FriedCoffee's profile photo
Rami Gamari's profile photo
Moshe Balmas's profile photo
Amos Ordan's profile photo
‫אביר  האלה‬‎'s profile photo
ludemar muniz's profile photo

Ayal Rozin

Shared publicly  - 
 
 
פיצוי מוסכם בהפרת חוזה תיווך- יש רגליים לדרישה !!!

 בתא"מ 13-06-58956 זנו נ' ברוש שניתן על ידי כבוד השופט גולדקורן ב 2/4/2015 נדונה השאלה הבאה:
 
הפיצוי המוסכם שנקבע בהסכם הבלעדיות הינו כפול מדמי התיווך שהיו מגיעים לתובע מהנתבעת במידה וההסכם לא היה מופר והיו מתקיימים שלושת התנאים שנקבעו בסעיף 14 לחוק המתווכים. האם זהו פיצוי סביר?
 
סעיף 15 לחוק התרופות קובע כי אם הסכימו צדדים מראש על שיעור הפיצויים, יהיו הפיצויים כפי שהוסכם ביניהם, אולם במידה ובית המשפט מצא שהם נקבעו ללא יחס סביר לנזק שניתן היה לראותו מראש בעת כריתת ההסכם כתוצאה מסתברת של הפרתו, רשאי בית המשפט להפחית את שיעור הפיצויים המוסכמים.
 
הכלל הוא בתי המשפט נוטים לכבד את רצון הצדדים, ומי שמבקש לטעון כי היחס בין הפיצוי לנזק אינו סביר, עליו נטל הראיה.
 
ההזדמנות שהוחמצה, לקבל הן ממוכרת (הנתבעת) והן מקונה 2% מתמורת עסקת מכר שתיקשר ביניהם, ובסך הכל 4% מאותה תמורה, היא נזקו של המתווך (התובע) בגין חתימת הסכם המכר בתקופת הבלעדיות "מאחורי גבו", המהווה הפרת חובת תום הלב הקבועה בסעיף 39 לחוק החוזים (חלק כללי); 
 
במקרה דנן, עלה בידי התובע עלה להוכיח את זכותו לפיצוי המוסכם שנקבע בהסכם הבלעדיות.

א. המתווך הוכיח כי הסכם ההתקשרות והסכם הבלעדיות הינם ברי-תוקף.
ב.  לאחר מכן הוכיח המתווך כי הנתבעת הפרה את הסכם הבלעדיות.
 
בכך קיבל בית המשפט הנכבד את טענתו של המתווך לפיצוי מוסכם .
 
לפרטים נוספים  : עו"ד איל רוזין 03-6953545
 
 
 
 ·  Translate
View original post
1

Ayal Rozin

Shared publicly  - 
1
1
‫ארז אביטל‬‎'s profile photo
 
הגיע הזמן שבית המשפט יתייחס גם למתווכים ולא למוכריםוקונים ולעו"ד מפולפלים למינהם
 ·  Translate

Ayal Rozin

Shared publicly  - 
 
 
בוקר טוב ,
מי שמגיש מעת לעת בקשות לפשיטות רגל עבור חייבים , הבשורה הזו מעודדת במקצת. 

הכנ"ר הפחית את סכום הפיקדון בבקשות פירוק ופשיטת-רגל סכום הפיקדון בבקשות אלה יופחת מ-2,743 שקל ל-1,600 שקל.
http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000956515
 ·  Translate
זאת בעקבות בקשה לייצוגית, בה נטען כי המדינה גבתה סכומי פיקדון הגבוהים מהמותר בחוק ■ סכום הפיקדון בבקשות אלה יופחת מ-2,743 שקל ל-1,600 שקל
View original post
3

Ayal Rozin

Shared publicly  - 
 
 
ממש עכשיו הגיע פסק דין של בית המשפט השלום בתל-אביב אשר קיבל את עמדתי בנושא לסוגייה של סעד מן הצדק בדיירות מוגנת.

מרשי אשר גר ב"דיירות מוגנת" למרות שהתגרש ועזב את הדיירות המוגנת בביתו ואת המגורים עם אישתו - הוא זכאי לסעד מן הצדק בתביעת פינוי שהגיש בעל הדירה, סעד אשר לא ישלול ממנו את זכויותיו הממוניות ביחס לדירה;
 ·  Translate
View original post
10
Yona Kirschenbaum's profile photoAyal Rozin's profile photo
3 comments
 
או תתקשר ביום א אלי.
 ·  Translate

Ayal Rozin

Shared publicly  - 
6
Or Reshef's profile photo
 
מרשים!
 ·  Translate

Ayal Rozin

דיון  - 
 
 
האם מקובל כי המתווך יקבל דמי תיווך משני הצדדים ? 

בפס"ד בת"א 5276-07-10 פיית' ואח' נגד רובינשטיין ואח' אשר ניתן בבית המשפט המחוזי בלוד- נסקרה בקצרה סוגייה ובצידה אמירה חשובה.

מפסיקת שנות החמישים והששים של המאה הקודמת עולה שבבתי המשפט בישראל נדונו טענות השאובות מהמשפט המקובל האנגלי שאסר על סוכן לפעול בשביל שני צדדים אלא אם קיבל רשות מפורשת לכך, ובהתאם נשללה ממתווך שתיווך עבור שני צדדים לעסקה זכותו לדמי תיווך. הטענות נדחו ונפסק שלפי מנהגי הארץ רשאי המתווך לעבוד מבחינה עקרונית עבור שני הצדדים ולקבל דמי תיווך גם מהצד השני מבלי שיהיה זקוק לשם כך לרשות מיוחדת מטעם המזמין.

השופט טלגם בדעת רוב התייחס לסוגיה זו ולפסיקה המתירה גביית דמי תיווך משני צדדים ואף קובע שקיים נוהג בדבר התקשרות בהסכם תיווך עם המתווך הפועל בשירות הצד השני אפילו בשתיקה. הדברים מובאים אך לצורך המחשת תפיסת המשפט הישראלי שלא ראתה פסול בגביית דמי תיווך משני הצדדים לעסקה. 

בחוק המתווכים לא נקבע איסור על גביית דמי תיווך משני הצדדים. בהסכם בכתב בין מתווך למתקשר עמו חובה לכלול את הפרטים הנדרשים בתקנות המתווכים, והצדדים רשאים בנוסף לקבוע הוראות נוספות ובכללן הוראות בדבר איסור על גביית דמי תיווך מהצד השני. תוכנו של החוזה יהיה ככל שהסכימו הצדדים (סעיף 24 לחוק החוזים).

סבורני כי בנוגע להתקשרות בין הצדדים בתובענה שלפני בשים לב לשתיקת ההסכם, היעדר איסור בחוק, ולנוהג שהיה קיים בעבר עד כי מי שלא נהג על פיו נחזה כ"יצור יוצא דופן", הגם שהנתבעת אינה נמנית על קבוצה זו, אין לומר שבהתנהגותה בהקשר זה נפל פסול על פי הדין. 

ככל שצד רוצה למנוע מצב דברים זה, היה עליו לכלול בהסכם הוראה מפורשת האוסרת על גביית דמי תיווך מהרוכשים. 
 ·  Translate
3 comments on original post
3
Add a comment...
People
Have him in circles
153 people
‫יקי פיטל‬‎'s profile photo
‫אילן שאלתיאל‬‎'s profile photo
‫מלכה יצחק‬‎'s profile photo
FriedCoffee's profile photo
Rami Gamari's profile photo
Moshe Balmas's profile photo
Amos Ordan's profile photo
‫אביר  האלה‬‎'s profile photo
ludemar muniz's profile photo
Collections Ayal is following
View all
Places
Map of the places this user has livedMap of the places this user has livedMap of the places this user has lived
Previously
תל-אביב - ירושלים - שוהם
Links
YouTube
Work
Employment
 • איל רוזין משרד עורכי דין
  present
Education
 • תיכון חדש
  1987
 • האוניברסיטה העברית
  משפטים‎, 1991 - 1995
Basic Information
Gender
Male
Other names
איל רוזין