Profile

Cover photo
Ayal Rozin
Works at איל רוזין משרד עורכי דין
Attended תיכון חדש
Lived in תל-אביב
134 followers|141,246 views
AboutPostsPhotosVideos

Stream

Ayal Rozin

Shared publicly  - 
 
 
דרך נחמדה לפתוח שבוע היא לקבל טלפון מעורך הדין שלי שמספר לי שזכינו בתביעה נגד לקוחות סרבני תשלום.
אמנם זה לקח שלוש שנים - אבל משתלם.
חברים - לא לוותר ללקוח שלא משלם. אולי זה עולה כסף ועצבים וזמן - אבל לא לוותר !!!!! 
 ·  Translate
1

Ayal Rozin

Shared publicly  - 
 
 
פוסט בבלוג
 ·  Translate
לא לפספס את העיקר אנו נמצאים לפני סוף של מערכה צבאית אשר ידינו מבחינה צבאית וטכנולוגית היא על העליונה בצורה ברורה. אולם, היום י"ז בתמוז מועד תחילת החורבן אשר הביא לסילוק עמנו מארצו למשך 2000 שנה לא נבע רק מחולשה צבאית; ה...
2

Ayal Rozin

Shared publicly  - 
6
Or Reshef's profile photo
 
מרשים!
 ·  Translate

Ayal Rozin

דיון  - 
 
 
האם מקובל כי המתווך יקבל דמי תיווך משני הצדדים ? 

בפס"ד בת"א 5276-07-10 פיית' ואח' נגד רובינשטיין ואח' אשר ניתן בבית המשפט המחוזי בלוד- נסקרה בקצרה סוגייה ובצידה אמירה חשובה.

מפסיקת שנות החמישים והששים של המאה הקודמת עולה שבבתי המשפט בישראל נדונו טענות השאובות מהמשפט המקובל האנגלי שאסר על סוכן לפעול בשביל שני צדדים אלא אם קיבל רשות מפורשת לכך, ובהתאם נשללה ממתווך שתיווך עבור שני צדדים לעסקה זכותו לדמי תיווך. הטענות נדחו ונפסק שלפי מנהגי הארץ רשאי המתווך לעבוד מבחינה עקרונית עבור שני הצדדים ולקבל דמי תיווך גם מהצד השני מבלי שיהיה זקוק לשם כך לרשות מיוחדת מטעם המזמין.

השופט טלגם בדעת רוב התייחס לסוגיה זו ולפסיקה המתירה גביית דמי תיווך משני צדדים ואף קובע שקיים נוהג בדבר התקשרות בהסכם תיווך עם המתווך הפועל בשירות הצד השני אפילו בשתיקה. הדברים מובאים אך לצורך המחשת תפיסת המשפט הישראלי שלא ראתה פסול בגביית דמי תיווך משני הצדדים לעסקה. 

בחוק המתווכים לא נקבע איסור על גביית דמי תיווך משני הצדדים. בהסכם בכתב בין מתווך למתקשר עמו חובה לכלול את הפרטים הנדרשים בתקנות המתווכים, והצדדים רשאים בנוסף לקבוע הוראות נוספות ובכללן הוראות בדבר איסור על גביית דמי תיווך מהצד השני. תוכנו של החוזה יהיה ככל שהסכימו הצדדים (סעיף 24 לחוק החוזים).

סבורני כי בנוגע להתקשרות בין הצדדים בתובענה שלפני בשים לב לשתיקת ההסכם, היעדר איסור בחוק, ולנוהג שהיה קיים בעבר עד כי מי שלא נהג על פיו נחזה כ"יצור יוצא דופן", הגם שהנתבעת אינה נמנית על קבוצה זו, אין לומר שבהתנהגותה בהקשר זה נפל פסול על פי הדין. 

ככל שצד רוצה למנוע מצב דברים זה, היה עליו לכלול בהסכם הוראה מפורשת האוסרת על גביית דמי תיווך מהרוכשים. 
 ·  Translate
3
Add a comment...
Have him in circles
134 people
‫אמיר קוליק‬‎'s profile photo
‫חביבה גרבר‬‎'s profile photo
Ronnie Major's profile photo
‫שמעון אלמלם‬‎'s profile photo
‫דמנשה דודי‬‎'s profile photo
‫אנדיור ”‪endure‬‏“ ספורט‬‎'s profile photo
eitay baranes's profile photo
‫ישראל דוד‬‎'s profile photo
Eli Nadler's profile photo

Ayal Rozin

Shared publicly  - 
 
 
בוקר טוב ,
מי שמגיש מעת לעת בקשות לפשיטות רגל עבור חייבים , הבשורה הזו מעודדת במקצת. 

הכנ"ר הפחית את סכום הפיקדון בבקשות פירוק ופשיטת-רגל סכום הפיקדון בבקשות אלה יופחת מ-2,743 שקל ל-1,600 שקל.
http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000956515
 ·  Translate
זאת בעקבות בקשה לייצוגית, בה נטען כי המדינה גבתה סכומי פיקדון הגבוהים מהמותר בחוק ■ סכום הפיקדון בבקשות אלה יופחת מ-2,743 שקל ל-1,600 שקל
3

Ayal Rozin

Shared publicly  - 
 
 
ממש עכשיו הגיע פסק דין של בית המשפט השלום בתל-אביב אשר קיבל את עמדתי בנושא לסוגייה של סעד מן הצדק בדיירות מוגנת.

מרשי אשר גר ב"דיירות מוגנת" למרות שהתגרש ועזב את הדיירות המוגנת בביתו ואת המגורים עם אישתו - הוא זכאי לסעד מן הצדק בתביעת פינוי שהגיש בעל הדירה, סעד אשר לא ישלול ממנו את זכויותיו הממוניות ביחס לדירה;
 ·  Translate
10
Yona Kirschenbaum's profile photoAyal Rozin's profile photo
3 comments
 
או תתקשר ביום א אלי.
 ·  Translate
 
Coffee near the sea of galilee 
12
Add a comment...

Ayal Rozin

Shared publicly  - 
 
 
 כללים לרכישה או מכירה של משקים חקלאים      

לאחר שבועות רבים ופגישות אין קיץ מצאנו לכם נחלה לקניה וסיכמנו על המחיר,תנאי התשלום ומועד מסירת  המשק. 
עכשיו אנו נמליץ/נפנה אתכם לעורך דין הבקיא בתחום דיני המקרקעין והאגודות השיתופיות אתו כבר ביצענו עסקאות לא קלות אך בהצלחה יתרה !
לצערי ישנה נטייה בקרב אנשים המשקיעים את מיטב/רוב כספם/רוב חסכונותיהם לשכור שירותיו של עורך דין בהתאם להצעת שכר טרחה הנמוכה ביותר שקיבלו. התנהלות זו רק תביא אתכם בסופו של יום למצב בו תהיו במלחמות רבות שנים מול המנהל או המוכר/ים. 
שלא כמו רכישת ו/או מכירת דירה בעיר הרי שזכות הבעלות ברוב המשקים בארץ היינה בבעלות מנהל מקרקעי ישראל. 
הזכויות שמוענקות על ידי מנהל הינם זכויות בר רשות. זכות זו היינה הרשאה מטעם מנהל מקרקעי ישראל לעשות שימוש במשק. לכן חובה על מוכר ו/או רוכש של משק לשים לב טוב טוב לבדיקות הייחודיות שיש לערוך בנוגע למשק בעת רכישתו ו/או מכירתו.
חשוב להיוועץ בעורך דין הבקיא בתחום האגודות השיתופיות בפרט ולא במקרקעין באופן כללי. על נחלות/משקים חקלאים/משקי עזר חלים חוקים שונים וייחודים. במשקים חקלאים למכירה/קניה ישנם בדיקות מקדמיות שיש לבצע בנוגע למשק,לפני חתימה על חוזה רכישת משק. 
עו"ד הבקיא בתחום המקרקעין והאגודות השיתופיות ובעל ניסיון בעריכת חוזי רכישה של משקים יבצע בדיקות אלה עבורכם:

1. בדיקה ראשונית היא מצב הזכויות בנכס,יש לבדוק מול מנהל מקרקעי ישראל ומול האגודה כי הזכויות רשומים על שם המוכר/יורשים ושהמשק נקי מכל חוב ו/או שיעבוד ו/או כל זכות של צד ג.
2. במידה וקיימים על הנכס עיקולים/ שעבודים/ צווי הריסה/ הפקעות קיימות או צפויות / חריגות בניה – יש לערוך את הבדיקה הן מול הועדה המקומית לתכנון ובניה והן מול רשם המשכונות.
3.  צריך לבחון את החובות למועצה האזורית,אם אין חובות למשקם ו/או לאגודה ו/או לרשויות המס.
4.  יש לוודא כי הקונים עומדים בתנאי האגודה ויוכלו להתקבל כחברים באגודה.
5. בדיקה שמאי מקצועי האם צפויים שינויים בסביבת הנכס-,דבר שיכול להשפיע על ערך הנכס בעתיד.
6. חובה לבדוק את החובות ו/או הפטורים להם אתם זכאים מול רשויות המס. הקונים ישלמו מס רכישה של 5% מהשקל הראשון.
7. על המוכרים לשלם למנהל מקרקעי ישראל דמי הסכמה בגין מכירת המשק,בשיעור של 33% מעליית ערכו של המשק בתוספת מס שבח.
8. לקונים שצריכים הלוואה יש לבדוק מול הבנק את אפשרות נטילת משכנתה על הנכס ולקבל אישור בכתב מהבנק על הסכמתו להעניק את המשכנתה המבוקשת ולעגן בחוזה את התחייבות המוכר לשתף פעולה לצורך קבלת המשכנתה על ידי הקונה .
9. חובה לרשום משכון על ביצוע העסקה ו/או להבטיח את כספי הקונה עד להעברת הזכויות בנכס על שם הקונה. צריך לדווח על העסקה לרשויות המס בהתאם למועדים הקבועים בחוק ולמנהל מקרקעי ישראל,לאגודה ובמידת הצורך גם לסוכנות היהודית.
10. כול שנותר עכשיו הוא להשלים את העברת הזכויות בנכס באופן מלא ונקי לאחר קבלת כל האישורים המתאימים !

מוגש ע"י "רשף נכסים" חדרה/קיסריה/מושבי עמק חפר/לב השרון וחוף השרון.
כשרות למוכרי/רוכשי משקים חקלאים/משקי עזר בישראל .
כול שירותי התיווך/שיווק נדל"ן תחת קורת גג אחת עם מוניטין של 35 שנה !
טל' 077-5305606 ,
instagram.com/rechefhadera
www.newhome4u.co.il
www.facebook.com/newhome4u
www.youtube.com/reshefhadera

Always there for you
 ·  Translate
1

Ayal Rozin

דיני נזיקין ורשלנות רפואית  - 
 
התרשלות של מוקד מידע של המוסד לביטוח לאומי 

לקוחה של המשרד זכתה בתביעה נגד המוסד לביטוח לאומי. התביעה התבססה על כך שמוקד המידע מסר לה מידע מוטעה לגבי זכויותיה כחיילת משוחררת.

בית המשפט אשר התרשם מהתרשלות מוקד המידע חייב את המוסד לביטוח לאומי בפיצוי נזיקי בגין הגמלה שאבדה לחיילת וחייב את המוסד לביטוח לאומי אף בתשלום עוגמת הנפש לחיילת.

לפרטים נוספים: עו"ד איל רוזין 03-6953545
 ·  Translate
3
1
‫אול מד‬‎'s profile photo
Add a comment...

Ayal Rozin

דיון  - 
 
התרשלות של מוקד מידע של המוסד לביטוח לאומי 

לקוחה של המשרד זכתה בתביעה נגד המוסד לביטוח לאומי. התביעה התבססה על כך שמוקד המידע מסר לה מידע מוטעה לגבי זכויותיה כחיילת משוחררת.

בית המשפט אשר התרשם מהתרשלות מוקד המידע חייב את המוסד לביטוח לאומי בפיצוי נזיקי בגין הגמלה שאבדה לחיילת וחייב את המוסד לביטוח לאומי אף בתשלום עוגמת הנפש לחיילת.

לפרטים נוספים: עו"ד איל רוזין 03-6953545
 ·  Translate
1
Add a comment...

Ayal Rozin

דיון  - 
 
המתווך כגורם מכשיל

האם זכאי המתוווך יכול להכשיל עיסקה לגבי קונים שלא רוצים לחתום על הסכם בלעדיות ?

בפס"ד שניתן ביום 8/12/13 בבית משפט השלום באשדוד תא"מ 26320-09-12 רי/האוס-אור הכיכר נ' לנקרי, העובדות היו כדלקמן:
ביום 7/6/2011 חתם הנתבע עם נציגת התובעת  על הסכם להזמנת שירותי תיווך למכירת דירתו המצוייה ברחוב הרי גולן 11/47 באשדוד, הידועה גם כגוש 2194 חלקה 7 תת חלקה 48 (להלן: "הדירה").

בין הצדדים נערך הסכם בלעדיות לתובעת לתקופה שבין ה- 7/6/2011-7/11/2011.
התובעת בצעה פעולות שיווק לצורך מכירת הדירה, לרבות הצגתה בפני רוכשים פוטנציאליים לאורך תקופת הבלעדיות.
 
הסכם המכר בין הצדדים נערך ביום 22/11/2011. הצדדים לעסקה סרבו לשלם לתובעת דמי תיווך ומשכך הוגשה התביעה דנן לקבלת דמי תיווך כמפורט לעיל.

השופטת מאמינה למתווך שאין זה סביר שבעידן הטכנולוגי של היום בו קיימת גישה למודעות אינטרנט בכל מקום, ילכו הרוכשים מדלת לדלת ויבררו באם קיימת דירה למכירה בנמצא.אולם, אין בכך בכדי לקבוע שהתובעת היתה הגורם היעיל בעסקה .

לגישתה של השופטת, הצדדים היו מעוניינים להשלים עסקת הרכישה, התברר שהעסקה לא הושלמה מאחר והתובעת סברה כי היא זכאית לקבל דמי התיווך גם מהרוכשים ומשסרבו לשלם לה, לא אפשרה לנתבע להשלים את עסקת המכר למרות שידעה שרצה בכך מאד. 

השופטת קובעת מבלי להביע בשלב זה עמדה בנוגע לזכאותה של התובעת לדרוש מהרוכשים, עימם מעולם לא חתמה על הסכם תיווך, דמי תיווך, אני סבורה שדי בפעולותיה אלה של התובעת בכדי לקבוע שהתובעת היתה הגורם המכשיל בעסקה ובוודאי שלא הגורם היעיל בעסקה.

השופטת קובעת כי לתובעת כמתווכת קיימת חובת הגינות וחובת תום לב כלפי המוכר. 

התובעת הבינה שהנתבע בתמימותו לא ישלים העסקה לאור העובדה שלא אפשרה לו לעשות כן, נצלה זאת ומנעה ממנו באותה העת להשלים עסקת המכר, על אף שחפץ בכך ביותר והעדיפה תועלתה האישית על פני תועלתו של לקוחה. 

משכך, איני מוצאת מקום להידרש לפעולות התיווך שבוצעו על ידי התובעת, הרי שבמעשיה אלו, נתקה הקשר  בין פעולותיה שנועדו להועיל לכדי ביצוע עסקת המכר, שכן כפי שציינתי לעיל, מדובר בפעולות שהכשילו בצוע העסקה ובוודאי שאין לקבוע שפעולותיה היו הגורם היעיל בעסקה.

לפרטים נוספים ניתן ליצור קשר עם עו"ד איל רוזין  03-6953545
 ·  Translate
1
Add a comment...
People
Have him in circles
134 people
‫אמיר קוליק‬‎'s profile photo
‫חביבה גרבר‬‎'s profile photo
Ronnie Major's profile photo
‫שמעון אלמלם‬‎'s profile photo
‫דמנשה דודי‬‎'s profile photo
‫אנדיור ”‪endure‬‏“ ספורט‬‎'s profile photo
eitay baranes's profile photo
‫ישראל דוד‬‎'s profile photo
Eli Nadler's profile photo
Education
  • תיכון חדש
    1987
  • האוניברסיטה העברית
    משפטים‎, 1991 - 1995
Basic Information
Gender
Male
Other names
איל רוזין
Work
Employment
  • איל רוזין משרד עורכי דין
    present
Places
Map of the places this user has livedMap of the places this user has livedMap of the places this user has lived
Previously
תל-אביב - ירושלים - שוהם
Links
YouTube