Dr. Mick A. Thacker om smerte på et teoretisk/filosofisk plan. #MT

Morten Høegh (Twitter @MH_DK) intervjuet Dr. Thacker forrige uke under http://noigroup.com/en/Home sin kongress i Adelaide. Her snakker han om embodyment / disembodyment i forbindelse med smerter. I kroniske smertetilstander tror han at vi skal fascilitere disembodyment av den smertefulle kroppen.

Et eksempel på embodyment er om du nå tenker på din venstre albue, beveger den og kjenner at den beveger seg. Du har nå blitt oppmerksom på den kroppsdelen - noe du kanskje ikke har vært tidligere idag. Thacker, slik jeg tolker det, mener at i kroniske smertetilstander har man en veldig sterk embodyment av den smertefulle kroppen og klarer man å jobbe mot disembodyment av den i flere kontekster (kognitive, fysiske, sosiale, biologiske) vil man få smertelette.

Dette er right down my alley av interesse rundt smerter, så jeg anbefaler varmt dette intervjuet fra bloggen http://videnomsmerter.wordpress.com/2012/05/05/interview-med-dr-mick-a-thacker-adelaide-2012/

Direkte lydfil her: https://docs.google.com/open?id=0BzQ-xrssr2aUZThhWDdxS2VFc0U #MT
Shared publicly