Profile cover photo
Profile photo
Bezbednost i zdravlje na radu (BZNR)
27 followers
27 followers
About
Posts

Post has attachment
BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU I PROTIVPOŽARNA ZAŠTITA
BESPLATNO SAVETOVANJE I IZRADA DOKUMENTACIJE
http://bezbednostizdravljenaradu.com 
Add a comment...

Post has attachment
BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU I PROTIVPOŽARNA ZAŠTITA
BESPLATNO SAVETOVANJE I IZRADA DOKUMENTACIJE
Nudim usluge bezbednosti i zdravlja na radu (BZNR) i protivpožarne zaštite po najnižim cenama nego i jedna agencija ili institut za bezbednost i zdravlje na radu u gradu.
Sve što Vam agencije skupo naplaćuju, ja ću Vam uraditi besplatno ili za minimalnu cenu.
Kao Vaše lice za bezbednosti i zdravlja na radu (BZNR) besplatno dobijate i lice za pružanje prve pomoći i lice za zaštite od požara (ZOP), sve to po nižoj ceni nego ijedna agencija u gradu.
U sklopu svojih radnih aktivnosti mi je i izrada sveobuhvatne dokumentacije za BZNR i ZOP koja se ne naplaćuje posebno nego je sastavni deo mog posla i BESPLATNA JE!!!
Sve to u odnosu na institute ili agencije za bezbednost i zdravlje na radu koje svaki dokument naplaćuju krvavo!!!
Nemoj te više dozvoljavati da Vam instituti ili agencije skupo naplaćuju svoje usluge, slobodno mi se javite.
Ovim poslom se profesionalno bavim od 2007, molim Vas da pogledate moju referencu/porfolio na sajtu bezbednostizdravljenaradu.com
http://bezbednostizdravljenaradu.com
Add a comment...

Post has attachment

BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU I PROTIVPOŽARNOST
BESPLATNO SAVETOVANJE I IZRADA DOKUMENTACIJE

Nudim usluge bezbednosti i zdravlja na radu (BZNR) i protivpožarne zaštite po najnižim cenama nego i jedna agencija ili institut za bezbednost i zdravlje na radu u gradu.
Sve što Vam agencije skupo naplaćuju, ja ću Vam uraditi besplatno ili za minimalnu cenu.
Kao Vaše lice za bezbednosti i zdravlja na radu (BZNR) besplatno dobijate i lice za pružanje prve pomoći i lice za zaštite od požara (ZOP), sve to po nižoj ceni nego ijedna agencija u gradu.
U sklopu svojih radnih aktivnosti mi je i izrada sveobuhvatne dokumentacije za BZNR i ZOP koja se ne naplaćuje posebno nego je sastavni deo mog posla i BESPLATNA JE!!!
Sve to u odnosu na institute ili agencije za bezbednost i zdravlje na radu koje svaki dokument naplaćuju krvavo!!!
Nemoj te više dozvoljavati da Vam instituti ili agencije skupo naplaćuju svoje usluge, slobodno mi se javite.
Ovim poslom se profesionalno bavim od 2007, molim Vas da pogledate moju referencu/porfolio na sajtu bezbednostizdravljenaradu.com

http://bezbednostizdravljenaradu.com
Add a comment...

Post has attachment
AKT O PROCENI RIZIKA
BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU
BESPLATNO SAVETOVANJE I IZRADA DOKUMENTACIJE

Moram da napomenem da sam uradio preko 150 Aktova o proceni rizika i nema radnog mesta koje nisam procenio, a može da se nađe u sistematizaciji radnih mesta, s toga siguran sam da Vam mogu odgovoriti u najkraćem mogućem roku, bez obzira koja je industrija u pitanju bilo prerađivačka, tekstilna, informatička, građevinska, hemijska itd.
http://bezbednostizdravljenaradu.com/akt-o-proceni-rizika/
Add a comment...

Post has attachment
http://bezbednostizdravljenaradu.com/dokumentacija/
Sajt postoji da Vas informiše i uputi na prave procedure, da Vam olakša rad i da izbegnete neprijatnosti sa inspekcijom rada.

Ovde možete da preuzmete razna dokumenta za Vaše preduzeće, što znači da ćete moći manje plaćati trenutne usluge bezbednosti i zdravlja na radu.

Ono što budete koristili sa ovog sajta, prilagodite sebi i preduzeću, tako da se stekne utisak da ste baš Vi to uradili.

Preuzimajte sve što je izoženo, što nije, a imate potrebu za tim, slobodno mi se javite, mogu da Vam izađem u susret u vrlo kratkom roku sa bilo kojom dokumentacijom da je u pitanju.
Add a comment...

Post has attachment
Ponavljam ponovo, ako već hoćete da prođete jeftinije onda uzmite lice za bezbednost i zdravlje na radu i zaposlite ga kod Vas, ali samo na 20% prijave, tj. na 1/5 radnog vremena, što izađe manje od 4.000,00RSD prijava po mesecu i lepo imate svoje lice za BZNR koje će Vam sve odraditi za minimalac i glava Vas više neće boleti. Proćićete jeftinije a dobićete puno kvalitetniju uslugu za te pare. Vaše lice za BZNR će Vam biti skoro stalno prisutno, moće da izađe u susret svim Vašim zahtevima i potrebama u kratkom periodu. Sve to u odnosu na agencije koje imaju 50-100 i više ugovora o pružanju usluga BZNR i ne mogu da stignu da svakog obiđu bar 1 nedeljno, niti mogu da se potpuno posvete klijentu i da mu pruže punu kvalitetnu uslugu, niti će biti prisutni kada Vama trebaju, nego kad stignu, kad oni mogu.... Razlika je više nego očigledna.
http://bezbednostizdravljenaradu.com/
Add a comment...

Post has attachment
Usluge 1
Izrada Akta o proceni rizika za sva radna mesta u radnoj okolini u rekordno brzo vreme, obuka svih zaposlenih za zdrav i bezbedan rad, evidencija obuke i testovi provere osposobljenosti, uputstva za bezbedan rad na mašinama, opremi, mehanizaciji, znaci upozorenja, obaveze i zabrane, i dr.    
Usluge 2
Izrada Elaborata o uređenju gradilišta, prijava početka radova inspekciji rada, izrada Plana Preventivnih mera, redovni obilasci gradilišta i kontrole primene mera za bezbednost i zdravlje na radu, izrada obrazaca evidencije od 01 do 14, odluke direktora u vezi sa BZNR, karton evidencije zaduženje ličnih zaštitnih sredstava, uputstva za zdrav i bezbedan rad, uputstva za bezbedan rad na visini, u dubini, na vodi, uputstva za korišćenje i održavanje, itd.    
Usluge 3
Izrada kompletne neophodne dokumentacije iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu - BZNR, "Health and Safety Environment" - HSE za kvalifikacije kod Hemofarm, NIS-Naftagas i drugih poslodavaca, posebni pravilnici, Zakoni, Smernice, Uredbe, Pravilnici i Strategije, mnoštvo direktiva EU kao i dokumentacija koja je prožeta sa ISO i OHSAS standard i još puno, puno toga.
http://bezbednostizdravljenaradu.com/
Add a comment...

Post has attachment
Usluge 1
Izrada Akta o proceni rizika za sva radna mesta u radnoj okolini u rekordno brzo vreme, obuka svih zaposlenih za zdrav i bezbedan rad, evidencija obuke i testovi provere osposobljenosti, uputstva za bezbedan rad na mašinama, opremi, mehanizaciji, znaci upozorenja, obaveze i zabrane, i dr.    
Usluge 2
Izrada Elaborata o uređenju gradilišta, prijava početka radova inspekciji rada, izrada Plana Preventivnih mera, redovni obilasci gradilišta i kontrole primene mera za bezbednost i zdravlje na radu, izrada obrazaca evidencije od 01 do 14, odluke direktora u vezi sa BZNR, karton evidencije zaduženje ličnih zaštitnih sredstava, uputstva za zdrav i bezbedan rad, uputstva za bezbedan rad na visini, u dubini, na vodi, uputstva za korišćenje i održavanje, itd.    
Usluge 3
Izrada kompletne neophodne dokumentacije iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu - BZNR, "Health and Safety Environment" - HSE za kvalifikacije kod Hemofarm, NIS-Naftagas i drugih poslodavaca, posebni pravilnici, Zakoni, Smernice, Uredbe, Pravilnici i Strategije, mnoštvo direktiva EU kao i dokumentacija koja je prožeta sa ISO i OHSAS standard i još puno, puno toga.
http://bezbednostizdravljenaradu.com/
Add a comment...

Post has attachment
Kako bi agencije prošle jeftinije, one angaržuju minimalni broj zaposlenih za sve  svoje ugovore i naravno da ne mogu  da ispoštuju sve firme, da ih obiđu i pruže ugovorene usluge, pa ni jednom nedeljno. Al zato znaju da Vam pošalju fakturu na kraju meseca na pun iznos.

http://bezbednostizdravljenaradu.com/

Svi živimo u istoj državi pa znamo koliko je teško zaraditi. Svi hoćemo da prođemo jeftinije,  zato sajt i postoji, kako bi Vi mogli uraditi veći deo samostalno i manje plaćati sadašnje fakture.
Add a comment...

Post has attachment
Wait while more posts are being loaded