Profile cover photo
Profile photo
yousef ir
42 followers
42 followers
About
yousef's posts

💦🌿✨💙✨🌿💦

💥ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺩﻧﯿﺎ ﺭﺍ ﻣﺤﻞ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﻭ ﺁﺯﻣﺎﯾﺶ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ🔻
👈ﺗﺎ ﺑﺸﺮ ﺭﺍ ﺑﯿﺎﺯﻣﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮐﺪﺍﻡ ﺳﻤﺖ
ﻭﺳﻮ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ✋

🌾ﺁﯾﺎ ﺑﻪ ﻃﺮﻑ ﮔﻨﺎﻩ ﻭ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﻭ معصیت ﺧﺪﺍ ﮔﺎﻡ ﺑﺮﻣﯽﺩﺍﺭﺩ↪
👈ﯾﺎ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪﺳﻮﯼ ﺧﺪﺍ ﻭ ﻭﺍﺭﺳﺘﮕﯽ ﻭ ﭘﺎﮐﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ👌

⚡ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺳﺮ ﺭﺍﻩ ﺑﺸﺮ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ👇
👈 ﻭ ﺑﻪﻭﺳﯿﻠﻪی ﻫﻤﯿﻦ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ ﺑﺸﺮ ﺭﺍ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﻭ ﺁﺯﻣﺎﯾﺶ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﯽﺩﻫﺪ🔹

🍃ﻟﺬﺕِ ﮔﻨﺎﻩ، ﮐﺸﺶ ﻭ ﺟﺬﺍﺑﯿﺖ ﺩﻧﯿﺎ ﻭ ﺯﯾﺒﺎﯾﯽِ ﺁﻥ✋
👌ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺸﺮ ﺑﺎ ﺁﻥ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﺍﺳﺖ🔸

💫ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎﻝ ﺩﺭ ﻗﺮﺁﻥ ﮐﺮﯾﻢ ﺑﻪ ﺻﺮﺍﺣﺖ ﺑﯿﺎﻥ ﻓﺮﻣﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ🔻
👈ﮐﻪ ﻣﺎ ﺩﻧﯿﺎ ﺭﺍ ﺯﯾﺒﺎ ﺁﻓﺮﯾﺪﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﺷﻤﺎ ﺷﯿﻔﺘﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰﯼ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ❓
◀ﻣﺎﻝ ﻭ ﻣﻨﺎﻝ ﻭ ﭘﺴﺖ ﻭ ﻣﻘﺎﻡ ﺩﻧﯿﺎ ﺭﺍ ﻣﯽﻃﻠﺒﯿﺪ↪
✋ﯾﺎ ﺭﺿﺎﯾﺖ ﺍﻟﻠﻪ ﺭﺍ ﻣﯽﺧﻮﺍﻫﯿﺪ🔹

Post has attachment
Check out this awesome photo from 500px: https://500px.com/photo/125530073

Post has attachment
Check out this awesome photo from 500px: https://500px.com/photo/125482119

چرا از چندزنی دور می شویم❓
(ترجمه لماذا لا نعدد؟)

نویسنده: د. عائشة الشهري.

پدیده ای جالب توجه در عصر حاضر... و در چهل سال اخیر که جا دارد به دقت بررسی شود، پدیده ای که توجه مرا به خود جلب کرد.
⬅ مردان "تک همسر" هرگاه یکجا جمع میشوند بیشترین سرگرمی شان سخن درباره زنان و میزان افسوس خوردن و رغبت زیادشان به ازدواج است، می گویند: فلانی بی خبری ازدواج کرده، دیگری ازدواج مسیار و دیگری سفر کرده تا به دور از همسر اولی و بدون آگاه شدن او، ازدواج مجدد کند. و...
همه این سخنان پر از حسرت و اشتیاق شدید در چندهمسری است، اما "ترس" از همسر اولی ایشان را منع می کند...و شروع به خیال پردازی در تراشیدن عذرهایی می کنند که ایشان را از تعدد منع می کند،👈🏻 و"همه این اعذار نادرست است".👉🏻

با بازگشتی به تاریخ مکتوب بشر دریافتم که بیشتر انبیا، خلفا، علما، پادشاهان، فرماندهان، وزرا و سلحشوران قهرمان و حتی مردمان ساده ازدواج می کردند، چندهمسر می گرفتند با وجود کنیزکانی که داشتند. "مرد" را می یابی که زن اول، دوم و سوم و برخی(قبل از اسلام) ده زن می گرفت هرچند که کنیزانی داشت که آنها را خرید و فروش می کرد.
با نیرو، نشاط، بالندگی و مردانگی متمتع و بهره مند می شد، و مردانه با داشتن هیبت و وزن و وقار در سلامتی و تندرستی میزیست... این ها را از اجداد و تاریخ خویش می خوانیم و میشنویم و احساس غم و درد می کنیم...زیرا "تک همسری" با طبیعت بدنی و روانی مرد سازگاری ندارد، خدا مرد را به لحاظ عقل، دل و نیرو و بالندگی بزرگتر از زن آفریده پس سرشت مرد بخشش و انتشاری است که خداوند مناسب حالش چندهمسری و تملک کنیزان و همخوابی با آنان را برایش مشروعیت بخشیده است، کاملا به عکس زن، که طبیعت خلقت بدنی و روانی و عقلی اش با سکون و ثبات تناسب دارد و دلش ظرفیت یک شوهر را بیشتر ندارد، پس خداوند ثبات با یک شوهر را برایش مشروع گردانیده است و زمانی که برده ای خرید، برهم حلال نخواهند بود، زیرا او تنها پرستار نطفه شوهر خود است و تا اینکه نسب ها در هم نیامیزد...
به همین جهت در مردان تک همسر بیماری های جسمی و روانی، سستی، کم همتی، پژمردگی و... زیادی تا لحظه پیری بوجود می آید.
وقتی زن خسته است، مرد عاطل می ماند، وقتی زن حایض شد، مرد عاطل و غیرفعال می ماند، وقتی زن دچار نفاس شد... وقتی زن حامله شد...و... بیشتر عمرش معطل می ماند، و آب بدن عاطل و خشک می شود و روزگارش با ندامت و حسرت می گذرد. و "مردی" که چندهمسر دارد بر عکس او... همیشه عطا می کند، بهره مند می شود و عاطل و بیکار نمی ماند و آب بدنش تازه میشود و پیوسته چهره بازی دارد.

👈🏻 پس از بررسی علت "ترس" مردان از ازدواج مجدد... با مقایسه ای میان رفتار "مردان" چندهمسر در گذشته و حال، و رفتار مردان تک همسر انجام دادم، متوجه شدم سبب اصلی اش بحث مادی یا سلامتی و.. نیست بلکه به ((کثرت همنشینی مرد با همسرش در خانه و اوقات زیاد را با نشستن با وی سپری کردن و گلاویز شدن با بچه ها و عیال برمی گردد تا آنجا که بسیاری از مردان شده اند مرغ خانگی در کنار همسر خود، در حالی که همسرش بر او تسلط و سیطره یافته و هیبت، نیرو و اراده و مرادنگی اش را با زیاد نشستن همراه او از دست داده و بدین وسیله شده اسیر دست زنش، و امر و نهیی نمی کند جز مطابق چیزی که زنش می خواهد ...و زن از همه امور و شؤون وأسرار وأموال و دارایی های مرد آگاه است)).

بر عكس مردان چندهمسر زیرا اینان با زنان شان مجالست کمتری دارند.. برای کار و زحمت و سفر بیرون می روند، اسرارشان را و مقدار اموال و امورشان را برای زن فاش نمی کنند، و مجالست و عجین شدن شان با همسران شان کم است و این باعث هیبت، قوت شخصیت و اراده کامل شان می گردد، و به همین جهت او را می بینی که با تمام "مردانگی و بزرگی و فضیلت" اقدام به ازدواج می کند، بی آنکه زنانش مخالفت کنند و یا او را به ستوه آورند، و به سبب رفتار صحیح شوهر، به طبیعت خود و حقوق شوهر خود قانع هستند. این دسته از مردان غالبا از آسایش بیشتر و همت و مردانگی و سلامتی و سعادت بیشتری برخوردارند. و به همین خاطر است که می بینیم چرا عرب(در گذشته) زیاد ماندن مرد در خانه را عیب می داند و نکوهش می کند!!!

نتیجه در برابر شماست...
👈🏻به سبب این "ترس و بزدلی" است که در خانه هایمان دوشیزگان پیر و سالخورده زیاد شده اند، خانه ها پر از زنان و دخترانی است که هیچکس نمیخواهد یا جرات نمی کند که آنها را خواستگاری کند❗❗
👈🏻به سبب این "ترس و بزدلی" است که صاحبان نامردش فاسد شده و قربانی های این ماجرا شده اند❗❗(مترجم:این سرانجام مردمی است که حلال را آلوده میبیند و حرام را زیبا: زین لهم الشیطان اعمالهم).

منزه است خداوندی که چندهمسری را برای جلوگیری از فساد مشروع گردانید...

Post has attachment
بخون قشنگ

ﺭﻭﺯﯼ ﻣﺮﮒ ﺑﻪ ﺳﺮﺍﻍ ﻣﺮﺩﯼ ﺭﻓﺖ ﻭ ﮔﻔﺖ :ﺍﻣﺮﻭﺯ
ﺁﺧﺮﯾﻦ ﺭﻭﺯ ﺗﻮﺳﺖ . ﻣﺮﺩ ﮔﻔﺖ : ﺍﻣﺎ ﻣﻦ ﺁﻣﺎﺩﻩ
ﻧﯿﺴﺘﻢ !
ﻣﺮﮒ ﮔﻔﺖ:ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺍﺳﻢ ﺗﻮ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﻧﻔﺮ ﺩﺭ ﻟﯿﺴﺖ ﻣﻦ
ﺍﺳﺖ ..
ﻣﺮﺩ ﮔﻔﺖ : ﺧﻮﺏ،ﭘﺲ ﺑﯿﺎ ﺑﺸﯿﻦ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺭﻓﺘﻦ ﺑﺎ
ﻫﻢ ﻗﻬﻮﻩ ﺍﯼ ﺑﺨﻮﺭﯾﻢ .
ﻣﺮﮒ ﮔﻔﺖ :" ﺣﺘﻤﺎ ."
ﻣﺮﺩ ﺑﻪ ﻣﺮﮒ ﻗﻬﻮﻩ ﺩﺍﺩ ﻭ ﺩﺭ ﻗﻬﻮﻩ ﺍﻭ ﭼﻨﺪ ﻗﺮﺹ
ﺧﻮﺍﺏ ﺭﯾﺨﺖ ..
ﻣﺮﮒ ﻗﻬﻮﻩ ﺭﺍ ﺧﻮﺭﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺏ ﻋﻤﯿﻘﯽ ﻓﺮﻭ ﺭﻓﺖ ..
ﻣﺮﺩ ﻟﯿﺴﺖ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﺍﺳﻢ ﺧﻮﺩﺵ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺍﻭﻝ
ﻟﯿﺴﺖ ﺣﺬﻑ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺁﺧﺮ ﻟﯿﺴﺖ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩ . ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ
ﮐﻪ ﻣﺮﮒ ﺑﯿﺪﺍﺭ ﺷﺪ ﮔﻔﺖ : ﺗﻮ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺧﯿﻠﯽ
ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ ﺑﻮﺩﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﺟﺒﺮﺍﻥ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﺗﻮ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﮐﺎﺭﻡ
ﺭﺍ ﺍﺯ ﺁﺧﺮ ﻟﯿﺴﺖ ﺁﻏﺎﺯ ﻣﯿﮑﻨﻢ .
ﺑﻌﻀﯽ ﺍﺯ ﭼﯿﺰﻫﺎ ﺩﺭ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺗﻮ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ
ﺍﻧﺪ ،ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻘﺪﺭ ﺳﺨﺖ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺁﻧﻬﺎ ﺗﻼﺵ
ﮐﻨﯽ ،ﺍﻣﺎ ﻫﺮﮔﺰ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺨﻮﺍﻫﻨﺪ ﮐﺮﺩ ...
ﮐﻼﻍ ﻭﻃﻮﻃﯽ ﻫﺮ ﺩﻭ ﺯﺷﺖ ﺁﻓﺮﯾﺪﻩ ﺷﺪﻧﺪ . ﻃﻮﻃﯽ
ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﮐﺮﺩ ﻭﺯﯾﺒﺎ ﺷﺪ ﺍﻣﺎ ﮐﻼﻍ ﺭﺍﺿﯽ ﺑﻮﺩ ﺑﻪ
ﺭﺿﺎﯼ ﺧﺪﺍ، ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻃﻮﻃﯽ ﺩﺭ ﻗﻔﺲ ﺍﺳﺖ ﻭﮐﻼﻍ
ﺁﺯﺍﺩ ...
ﭘﺸﺖ ﻫﺮ ﺣﺎﺩﺛﻪ ﺍﯼ ﺣﮑﻤﺘﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﻫﺮﮔﺰ
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﺸﻮﯼ!
ﭘﺲ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﺧﺪﺍﯾﺖ ﻧﮕﻮ ﭼﺮﺍﺍﺍﺍﺍ؟
Photo

Post has attachment
ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ شوهری ﮐﻪ ﺩﺍﺷﺖ لواشک ﻣﯿﺨﻮﺭﺩ ﯾﻬﻮ ﯾﺎﺩﺵ ﺍﻭﻣﺪ زنش لواشک ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻩ ...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ﺍﺯ ﺩﻫﻨﺶ ﺩﺭ ﺁﻭﺭﺩ ﮔﺬﺍﺷﺖ ﺗﻮ جلدش ﺗﺎ ﺑﺒﺮﻩ ﺑﺮﺍﺵ !
یه خرده غیربهداشتیه ولی عاشقانه اس😍😍
Photo

Post has attachment
گله هارابگذار!
ناله هارابس كن!
روزگارگوش ندارد كه تو هي شِكوه كني!
زندگي چشم ندارد كه ببيند اخم دلتنگِ تو را...
فرصتي نيست كه صرف گله وناله شود!
تابجنبيم تمام است تمام!!
مهرديدي كه به برهم زدن چشم گذشت....
ياهمين سال جديد!!
بازكم مانده به عيد!!
اين شتاب عمراست ...
من وتوباورمان نيست كه نيست!!
***زندگي گاه به كام است و بس است؛
زندگي گاه به نام است و كم است؛
زندگي گاه به دام است و غم است؛
چه به كام و
چه به نام و
چه به دام...
زندگي معركه همت ماست...زندگي ميگذرد...

زندگي گاه به نان است و كفايت بكند؛
زندگي گاه به جان است و جفايت بكند‌؛
زندگي گاه به آن است و رهايت بكند؛
چه به نان
و چه به جان
و چه به آن...
زندگي صحنه بي تابي ماست...زندگي ميگذرد...

زندگي گاه به راز است و ملامت بدهد؛
زندگي گاه به ساز است و سلامت بدهد؛
زندگي گاه به ناز است و جهانت بدهد؛
چه به راز
و چه به ساز
و چه به ناز...
زندگي لحظه بيداري ماست...زندگي ميگذرد...
Photo

آیا ساخت برج میلاد ضروری بود

دوستی داشتم که مهندس پروژه برج میلاد بود. همیشه راجع به این پروژه موقع ساختش با اب وتاب صحبت میکرد و من هم که حوصله اش رو نداشتم فقط بهش نگاه میکردم و سرمو برای تایید تکون میدادم ولی توی فکر خودم بودم. یه روز دیدمش که خیلی ناراحت بود. ازش پرسیدم که چی شده که شروع کرد به تعریف کردن. گفت: >>>" امروز یه چیزی پیش اومد که خیلی ناراحتم کرد. یه گروه ژاپنی اومده بودن برای بازدید.

حدودا ١٤ یا ١٥ نفر بودن ، هر دونفر با یکی از ما رفتن که از چیزهای مختلف بازدید کنن. من هم با دو نفرشون رفتم و شروع به توضیح دادن کردم . از سه طبقه زیرزمین شروع کردم واینکه حدود ٤٥٠ تا ٥٠٠ میلیون دلار هم هزینه ساخت اون شده به اضافه اینکه ٨ سال هم از موقع شروع تا پایانش طول کشیده و بعد main hall و تجهیزات basement , seismic device ، و بعد سالن اجتماعات رو نشونشون دادم و بعد هم رفتیم توی اسانسور که قسمتهای کلاهک و pinnacle رو بهشون نشون بدم که توی اسانسور یکیشون پرسید از این قسمتshaft چه استفاده ای میشه؟؟؟ من هم نیشخندی زدم و گفتم که خوب معلومه دیگه این قسمت کلاهک ٢٥٠٠٠ تنی رو که بزرگترین کلاهک برج مخابراتی در دنیا هست رو نگه میداره. اون گفت نه منظورم این نیست، یعنی اینکه اینجا مسکونی هست یا اداری ؟؟ من گفتم نه این قسمت خالیه و راه پله و اسانسور و انتقال تجهیزات از اینجاست. اون هم دیگه چیزی نگفت و رسیدیم به بالای برج.

خلاصه اونجا هم یه سری چیزها رو نشون دادم و بعد رسیدیم به رستوران گردان . چون هنوز راه نیفتاده بود من رفتم که موتورش رو نشون بدم که یکیشون گفت که این چرا این شکلیه؟؟؟ پیش خودم گفتم که اینها چه جوری اینقدر کم استعدادن!!! رستوران گردان تا حالا ندیدن و بعد هم با افتخار گفتم که این رستوران گردانه و یه عالمه توضیح دادم.

خلاصه اون قسمتها که تموم شد اومدیم روی تراس که اون یکی گفت : پس gyroscopeاینجا کجاست ؟؟؟ من گفتم که البته جایی براش تعبیه کردیم ولی فعلا در برنامه نیست که اون رو در محل بذاریم ... یاروگفت جالبه چون من اون رستوران گردان رو فکر کردم کهgyroscope هست... روی تراس که بودیم ژاپنی اولی ازم سوال کرد که این کوهها مال کشور شماست؟؟؟ من هم بادی در غبغب انداختم و گفتم بله تمام اونها مال کشور ماست. گفت ارتفاعشون چقدره ؟؟ گفتم ٤٠٠٠ متر حدودا . گفت چقدر از اینجا فاصله داره ؟؟؟؟ گفتم حدودا ٨ تا ١٠ کیلومتر. گفت تله کابین هم داره؟؟ گفتم بله داره ، میخواین ببرمتون اونجا؟ اسکی هم میتونین بکنین. گفتن نه احتیاجی نیست. اون اولی از من پرسید که شما مسوول پروژه هستین؟؟؟ و من هم که خیلی جو گرفته بودم گفتم بله خودم هستم ( البته نبودم و فقط مسوول یه قسمت کوچیکش بودم) بعد یه چیزی به ژاپنی به هم گفتن و شونه هاشون رو بالا انداختن و به ساعتشون نگاه کردن و گفتن باید بریم برای ناهار.

برای ناهار رفتیم و همهشون جمع شدن و من با اون اولیه سر یه میز نشستیم. اولش ساکت بود و هیچی نمیگفت، بعدش یه دفعه رو به من کرد و گفت شما گفتین این برج shaft اش خالیه یعنی استفاده اداری ومسکونی نداره؟؟ گفتم بله برای مخابرات ساخته شده. گفت شما گفتین اون کوهها هم مال شماست و کمتر از ١٠ کیلومتر با اینجافاصله داره؟؟؟؟ گفتم بله مطمئنا. گفت خوب اگه شما مسوول این پروژه بودین چرا این برج رو روی اون کوهها نساختین؟؟؟ گفتم اخه این که خیلی واضحه توی اون شرایط جوی این همه مصالح برای ساختن برج اونجا رو چه جوری ببریم؟؟ گفت خوب من و دوستم هم همینو داشتیم بحث میکردیم شما اصلا احتیاجی به ساختن برج نداشتین یه دکل اونجا میذاشتین.

یه دکل مخابرات در ارتفاع ٤٠٠٠ متری بهتر از یه دکل روی یک برج ٤٠٠ متری عمل میکنه. Shaft این برج که خالیه کاری انجام نمیده. گفتم شوخی میکنین، خوب اگه اینطوریه شما چرا خودتون بلندترین برج مخابراتی دنیا رو دارین میسازین(SKY TREE بلندترین برج مخابراتی جهان در توکیو سال٢٠١٢ افتتاح شد ولی اون موقع در حال ساخت بود) ؟؟؟؟؟ گفت توکیو یه شهریه که در کنار اب های ازاده. بلندترین منطقه اون ١٠٠ متر ارتفاع نداره . در ضمن تا ٦٥ کیلومتریش کوه ١٠٠٠ متری هم نیست چه برسه به کوه ٤٠٠٠ متری در فاصله ٩ کیلومتریش. گفتم این همه برج مخابراتی تو دنیا هست... حرفم تموم نشده بود که گفت برج رو که برای رقابت نمیسازن ، برای نیاز میسازن. تمام اونهای دیگه هم از این قاعده مستثنی نیستن. ..... یک کم فکر کردم .. برج مسکو ، تیانشان، تورنتو، کوالالامپور .. راست میگفت!!!! همه اینها در زمینهای flat land ساخته شدن و حتی تا فاصله ده ها یا صد ها کیاومتر اصلا یک تپه ٤٠٠ یا ٥٠٠ متری هم نیست!!!!!!!!

گفتم اخه ما نیاز به یک سمبل ملی داشتیم ،،،، گفت شما میتونستین یه سمبل ملی با ١٠ یا١٥ میلیون دلار درست کنین نه یک برج ٥٠٠ میلیون دلاری روی ضعیفترین نقطه شهر ،،، اونم بدون gyroscope که حتی به یک طوفان اجازه میده که اون رو جابجا کنه و نه حتی زلزله. چون تا جایی که من میدون gyroscope به صورت built in کار گذاشته میشه و باید اون در محل قرار داده بشه و بعد pinnacle دورش ساخته بشه...

من دیگه جوابی نداشتم بدم فقط گفتم که من مسوول ساخت اینجا نبودم و یه سری پرت وپلا که از قیافه یارو فهمیدم که دیگه نباید ادامه بدم ،،،، هر دو دیگه حرفی نزدیم.... من هم داشتم زمین و زمان رو مقصر میدونستم از اقا محمد خان قاجار که چرا تهران رو وسط کوهها ساخت نه بغل یه پهنه ابی تا ما بتونیم راحت توش برج بسازیم تا کسی که ٥٠٠ میلیون دلار رو هزینه این برج کرد و علاوه بر اون فکر روزی که یک جسم به وزن یک برابر ونیم USSR GEORGE WASHINGTON از ارتفاع ١٠٠٠ پا بخوره وسط بزرگراه همت!!!! و در یک سناریوی بدتر وارد پارک وی بشه و غلت بخوره بره پایین!!!! >>>از همه بدتر چیزی که ازارم میداد این بود که من دو سال و نیم اینجا کار کردم و بعدش دو سال هم درگیر اینجا بودم ولی اصلا این فکر به مغزم خطور هم نکرده بود و این دوتا در عرض یک ساعت این رو فهمیدن!!! و تازه ما ایرانی ها نمیدونم از کجامون در اوردیم که باهوشیم؟؟؟.

خلاصه اون ناهار کوفتم شد،،،،، و اون هم دیگه هیچی نگفت،،،، ناهارش که تموم شد بلند شد و دستش رو روی شونه من گذاشت و گفت خیلی ازتون عذر می خوام که ناراحتتون کردم ، اصلا منظوری نداشتم،،،، می دونستم که شما مسوول پروژه نیستین چون همون پایین که بودیم بهمون گفتن که ایشون نتونسته بیاد،،،،، مطمئنم اگه شما مسئولش بودین یه جای بهتر برای اون در نظر می گرفتین. اینا رو گفت و دستش رو زد به پشتم و رفت

پایگاه خبری تحلیلی اقتصاددان-  دکتر کوچک زاده

ﮔﻔﺘﻢ ﻏﻢ ﺗﻮ ﺩﺍﺭﻡ
ﮔﻔﺘﺎ ﻏﻤﺖ ﺳﺮ ﺁﯾﺪ

ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﻧﺎﻥ ﮔﺮﺍﻥ ﺷﺪ
ﮔﻔﺘﺎ ﮔﺮﺍﻥ ﺗﺮ ﺁﯾﺪ

ﮔﻔﺘﻢ ﺯ ﻧﺮﺥ ﻗﺼﺎﺏ
ﻓﺮﯾﺎﺩ ﻣﺎ ﺑﻠﻨﺪ ﺍﺳﺖ
ﮔﻔﺘﺎ ﮐﻪ ﮔﻮﺷﺖ ﮐﻢ ﺧﻮﺭ
ﺗﺎ ﺣﺎﺟﺘﺖ ﺑﺮ ﺁﯾﺪ

ﮔﻔﺘﻢ ﭼﺮﺍ ﮐﻢ ﺍﺳﺖ
ﺍﯾﻦ، ﯾﺎﺭﺍﻧﻪ ﻫﺎﯼ ﻧﻘﺪﯼ
ﮔﻔﺘﺎ ﺧﻤﻮﺵ ﻏﺎﻓﻞ،
ﺍﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﻫﻢ ﻧﯿﺎﯾﺪ

ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﺍﺯ ﮔﺮﺍﻧﯽ
ﺟﺎﻧﻢ ﺑﻪ ﻟﺐ ﺭﺳﯿﺪﻩ
ﮔﻔﺘﺎ ﺗﺤﻤﻠﺶ ﮐﻦ
ﺗﺎ ﺟﺎﻥ ﺗﻮ ﺩﺭ ﺁﯾﺪ

سر تا پایم را خلاصه کنند
می شوم "مشتی خاک"
که ممکن بود "خشتی" باشد در دیوار یک خانه
یا "سنگی" در دامان یک کوه
یا قدری "سنگ ریزه" در انتهای یک اقیانوس
شاید "خاکی" از گلدان‌
یا حتی "غباری" بر پنجره

اما مرا از این میان برگزیدند :
برای " نهایت"
برای " شرافت"
برای " انسانیت"

و پروردگارم بزرگوارانه اجازه ام داد برای :
" نفس کشیدن "
" دیدن "
" شنیدن "
" فهمیدن "

و ارزنده ام کرد بابت نفسی که در من دمید
من منتخب گشته ام :
برای " قرب "
برای " رجعت "
برای " سعادت "

من مشتی از خاکم که خدایم اجازه ام داده:
به " انتخاب "
به " تغییر "
به " شوریدن "
به " محبت "

وای بر من اگر قدر ندانم…....
Wait while more posts are being loaded