Profile

Cover photo
Piotr Śmiechowski
Lives in Gniezno
74 followers|20,063 views
AboutPostsPhotosVideos
Story
Tagline
Naj­więcej o mu­zyce zaw­sze nam mówi cisza, która pa­nuje jak ar­tysta występuje.
Introduction
Pielęgnuj swo­je marze­nia. Trzy­maj się swoich ideałów. Masze­ruj śmiało według mu­zyki, którą tyl­ko ty słyszysz. Wiel­kie biog­ra­fie pow­stają z ruchu do przo­du, a nie ogląda­nia się do tyłu. 
Ktoś, kto lu­bi mu­zykę, nie po­winien się zawężać do jed­ne­go gatunku. 
Mu­zyka po­win­na za­palać płomień w ser­cu mężczyz­ny i na­pełniać łza­mi oczy kobiety.Naj­więcej o mu­zyce zaw­sze nam mówi cisza, która pa­nuje jak ar­tysta występuje.

Znak Zodiaku ( BYK )
Cechy charakteru


Byki poświęcają dużo uwagi przyjemnościom zmysłowym i wygodom. Można powiedzieć, że odbierając rzeczywistość wszystkimi zmysłami najbardziej czują, że żyją. Są niezwykle stałe i konsekwentne w swoich upodobaniach i zapatrywaniach. Gdy już coś im się spodoba lub się do czegoś przyzwyczają, trudno je przekonać do zmiany zdania, dlatego znane są z uporu. Byki lubią posiadać, zarówno rzeczy materialne, jak i osoby – przyjaciół lub partnerów. Świadomość, że mają coś lub kogoś swojego jest bardzo ważna dla ich poczucia bezpieczeństwa.

Główne zalety +

Byki są zdecydowane i uparte, doprowadzają swoje zamierzenia do końca. Myślą w sposób pragmatyczny i rzeczowy. Zdolne do tworzenia długotrwałych relacji, bardzo oddane i stałe w uczuciach.

Główne wady -

Bywają apatyczne i powolne. Pewna jednostronność myślenia utrudnia im dostrzeganie niektórych możliwości i rozwiązań. Mają problem z odróżnieniem rzeczy ważniejszych od mniej ważnych. Bywają zaborcze.

+Piotr
Reprezentuje typ posiadacza ziemskiego lub biznesmena, zapewniającego bezpieczeństwo materialne. Stały i wierny.
Bragging rights
Fotografia,Tenis,Muzyka
Basic Information
Gender
Male