Nota de lectura

45/2016
ELS SECRETS DE PARLAR EN PÚBLIC
Guia pràctica per a professionals 

Mariona Casas
Josep M. Castellà
Montserrat Vilà

Eumo Editorial (2016)

Comparteixo avui la ressenya d'un nou llibre, en aquesta ocasió adreçat als diversos professionals i orientat, com el mateix títol indica, a reflexionar sobre l'art de parlar en públic. Un art que, un cop llegit el llibre, queda clar que és a l'abast de tothom que vulgui treballar-ho. I és que assolir l’èxit a l’hora de parlar en públic demana temps de dedicació, preparació, planificació i anticipació. I sens dubte el llibre comentat ens hi acompanya de manera penso que molt eficaç. Al llarg de les seves pàgines, els autors, docents universitaris tots tres i especialistes en retòrica i discurs oral, ens donen a conèixer tota una colla d'estratègies i de procediments que sens dubte seran d'interès per a totes aquelles persones que d'una manera o altra parlar en públic forma part també de la seva feina. Felicito una vegada més Eumo Editorial per la iniciativa de publicar una obra que estic segur que molts professionals tindrem com a referència i ens serà de gran utilitat en el nostre dia dia als nostres llocs de treball. 

En el meu cas i per dedicació professional, els continguts tractats, si bé són tots ells transversals, penso que conté prou ingredients com per enllaminar des de docents de tots els nivells educatius, fins a equips directius i per suposat que també a gestors educatius tant de l'àmbit de l'educació formal com de l'educació no formal o el món del lleure. I de manera especial el darrer bloc, el qual es refereix a les situacions comunicatives orals, ja siguin aquestes referides a les entrevistes professionals, a com fer  reunions més productives o a la quotidiana i potser poc reeixida activitat de debatre i negociar en els propis entorns professionals (penso en aquest punt en les inacabables i sovint controvertides reunions de claustre). Pel demés, la interessant immersió que ja des de la primera pàgina es fa al món de l'oratòria i els elements que la composen, en el seu conjunt fan que sigui de l'interès de tots aquells professionals que d'una manera o altra, i davant de més o menys persones, han de parlar en públic. 

Destaco, doncs, de la publicació, la seva oportunitat per promoure-la en els moments actuals i la seva intencionada contextualització. I és que, com els mateixos autors esmenten, el llibre es centra en l'oratòria des d'una perspectiva europea i especialment mediterrània, fet que considero molt rellevant. I més en un món globalitzat com l'actual i fortament dominat en molts aspectes pels models anglosaxons. Tots coincidirem en el fet que els patrons comunicatius són realment diferents i és cert que hi ha publicacions que solen caure en el parany de posar exemples o donar referències massa allunyades culturalment i que són poc significatives a casa nostra. El llibre que referencio, en aquest sentit, és ple d'exemples que a totes i tots ens resultaran propers i per tant fàcilment traslladables als propis contextos professionals. 

Passant a fer una anàlisi de l'estructura del llibre, composta per quatre grans blocs temàtics, els seus quinze capítols amb què es divideixen segueixen un ordre que comença amb una introducció al tema a tractar, tot seguit es relacionen els continguts a desenvolupar i es tanca amb unes propostes de treball que els autors anomenen 'Pensa-hi' i que animen el lector a passar a l'acció. Pel demés, els capítols poden seguir-se si es vol de manera independent. I és que en tenir l'estructura comentada faciliten el seu treball també per separat. Si a tot plegat hi afegim el caràcter didàctic amb què ha estat redactat el text, el llibre es converteix en un veritable recurs per a l'aprenentatge autònom. 

https://www.youtube.com/watch?v=LfMrmIW4cUA

http://mon.uvic.cat/lapunt/2016/04/07/mariona-casas-loralitat-hauria-de-tenir-el-mateix-pes-que-lescriptura-en-leducacio-obligatoria/

http://www.eumoeditorial.com/els-secrets-de-parlar-en-public-171768

http://www.eumoeditorial.com/tasts/pag_mostra_Secrets_parlar_public.pdf

Una singular proposta formativa 

I en relació a les possibilitats i interès formatiu que suscita el llibre comentat, em satisfà informar que des del CIFE juntament amb una de les autores, la Mariona Casas, companya de la Facultat d'Educació, Traducció i Ciències Humanes, i en col.laboració amb Eumo Editorial hem organitzat una formació de curta durada just a començaments del curs escolar 2016-2017, concretament per als dies 20 i 22 de setembre (dos vespres) i adreçada a totes aquelles persones que hi estiguin interessades. Pensem en equips directius, mestres i tutors, professorat en general, gestors educatius i càrrecs públics locals de l'àmbit de l'educació, presidents i presidentes d'AMPA, ... responsables d'entitats i institucions vinculades a l'educació tant formal com no formal, ...

En definitiva, una singular proposta que pretén apropar els i les assistents a les interioritats i intencions que movien els autors en escriure l'obra i que promourà la realització d'activitats extretes del mateix llibre. D'aquesta manera cadascú podrà endur-se la feina feta i compartida en grup amb l'objectiu de posar-la  en pràctica als respectius llocs de treball. 

Podeu tenir-ne més detalls i accedir a més informació escrivint a formacio.cife@uvic.cat.
Photo
Shared publiclyView activity