انسان ، تحولات فناوری ، سرعت پیشرفت تکنولوژی ، عصر جدید ، ارتباطات بین اشیا معروف به اینترنت اشیا و زندگی های دیجیتالی عباراتی است که اخیراٌ از طریق رسانه ها به گوش شما تکنولوژی دوستان رسیده است.
--------------------------------------------------------------------------------------
#اخبار_فناوری_اطلاعات #کندل #نمایندگی دل
Shared publiclyView activity