เคลียร์ให้จบ! กับทิศทางของ Adobe Technology ในด้าน HTML5 และ Flash Platform ในปี 2012 นี้ ตั้งแต่เวลา 9:30 - 12:30 น. ณ ห้อง 401 อาคาร School of Architecture & Design Building มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิทยาเขตบางขุนเทียน

รายละเอียดติดตามได้ในที่มาครับ
http://thaiadc.groups.adobe.com/index.cfm?event=post.display&postid=40314
Translate
Adobe.com. Adobe Groups. Sign in; Contact Us. Home; User Groups. Global Map; North America; Central & South America; Europe; Middle East; Africa; Asia; Pacific; India; Online Groups; Start a Group...
1
Add a comment...