เคลียร์ให้จบ! กับทิศทางของ Adobe Technology ในด้าน HTML5 และ Flash Platform ในปี 2012 นี้ ตั้งแต่เวลา 9:30 - 12:30 น. ณ ห้อง 401 อาคาร School of Architecture & Design Building มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิทยาเขตบางขุนเทียน

รายละเอียดติดตามได้ในที่มาครับ
http://thaiadc.groups.adobe.com/index.cfm?event=post.display&postid=40314
Shared publicly