Profile cover photo
Profile photo
Kancelaria Adwokacka Małgorzata Woźniak
40 followers
40 followers
About
Posts

Post has attachment
Dla tych
Którzy odeszli
W nieznany świat,
Płomień na wietrze
Kołysze wiatr.
Dla nich tyle kwiatów
Pod cmentarnym murem
I niebo jesienne
U góry.

Dla nich
Harcerskie warty
I chorągiewek gromada,
I dla nich ten dzień -
Pierwszy dzień
Listopada.

Danuta Gellnerowa "Dla tych, którzy odeszli"
Add a comment...

Post has attachment

Post has attachment
Sławni prawnicy - część XXIV "Mikołaj Jaskier"
Add a comment...

Post has attachment

Post has attachment

Diamenty orzecznictwa - CZĘŚĆ XXX "W procesie poszlakowym łańcuch wiążących się ze sobą poszlak można uznać za zamknięty tylko wówczas, gdy każda z poszlak będąca ogniwem tego łańcucha ustalona została w sposób nie budzący wątpliwości i uniemożliwiający jakiekolwiek inne rozważania. Takie prawidłowe ustalenia faktyczne poczynione przez sąd pierwszej instancji uzależnione są od rozważenia wszystkic
h okoliczności mogących mieć znaczenie dla rozstrzygnięcia o winie oskarżonego. W przeciwnym wypadku w procesie poszlakowym pominięcie bądź nierozważenie przez sąd okoliczności mogących poddawać w wątpliwość chociażby tylko jedną z poszlak, stanowiących ogniwa łańcucha, nie tylko uniemożliwia podjęcie prawidłowego rozstrzygnięcia o winie oskarżonego, ale również przeprowadzenie należytej kontroli apelacyjnej, a także i kasacyjnej. Odrzucenia tego poglądu przez Sąd Apelacyjny nie można za-akceptować, albowiem nie przedstawiono szerszej warstwy argumentacyjnej, poza lakonicznym stwierdzeniem, że stanowisko Sądu Najwyższego jest „pozbawione normatywnego oparcia oraz sprzeczne z zasadami wykładni (pierwszeństwo wykładni językowej, nad pozostałymi)”. Nie jest to jednak wystarczające uzasadnienie podstawy prawnej orzeczenia, albowiem nie wiadomo, co oznacza zwrot „pozbawione jest normatywnego oparcia”, skoro wątpliwość interpretacyjna pojawiła się właśnie z uwagi na normatywne umiejscowienie tego przepisu jako § 3 art. 148 k.k., a więc po unormowaniu typu podstawowego i typów kwalifikowanych przestępstwa z art. 148 k.k. W orzecznictwie Sądu Najwyższego oraz w nauce prawa dominuje pogląd, ujmując rzecz w skrócie, że proces wykładni powinien polegać na zastosowaniu wszystkich metod (językowej, systemowej i funkcjonalnej), gdyż po-przestanie na wykładni językowej nie jest wystarczające. Zasada pierwszeństwa wykładni językowej nie oznacza, że w procesie wykładni wolno całkowicie zignorować wykładnię systemową i funkcjonalną. Może się bowiem okazać, że sens przepisu, który wydaje się językowo ja-sny, okaże się wątpliwy, gdy poddany zostanie procesowi dalszej wykładni", więcej w uzasadnieniu wyroku SN z dnia 19 listopada 2008 roku; sygn. V KK 74/08,
Add a comment...

Post has attachment

Post has attachment
Ciekawy wywiad z Prezesem Naczelnej Rady Adwokackiej Andrzejem Zwarą - temat - dlaczego palestra nie zamierza się łączyć w radcami w jeden samorząd...
Add a comment...

Post has attachment

Post has attachment
Wait while more posts are being loaded