Profile cover photo
Profile photo
Różokrzyż Koszalin
Międzynarodowa Szkoła Złotego Różokrzyża Centrum Koszalińskie
Międzynarodowa Szkoła Złotego Różokrzyża Centrum Koszalińskie
About
Posts

Post has attachment
SAMOOPANOWANIE

Najpierw musicie posiadać klucz do ścieżki, który w Biblii nazwany został wiarą. Wiara polega na posiadaniu i doświadczaniu praatomu w przybytku serca oraz na pozytywnym nań reagowaniu. Kto potrafi posługiwać się tym kluczem, wstępuje na pierwszy stopień ścieżki i dochodzi do cnoty. Tworzy się wtedy nowa podstawa krwi, nowa struktura krwi. Uczeń staje się zdatny dla ścieżki, otrzymuje wewnętrznie zdolność postępowania ścieżką.
Na takiej podstawie krwi uczeń wstępuje na drugi stopień ścieżki, co znaczy, że otrzymuje zrozumienie. Wibracja praatomu i zmienione funkcje hormonalne, które są jej następstwem, przeprowadzają zadziwiający proces w przybytku głowy. Zostaje tam zapalona pochodnia szyszynki, w wyniku czego uczeń wchodzi w związek z pierwszej ręki z powszechnym Światłem Gnozy.
(...)
Co powinniście teraz uczynić? Wstąpić na trzeci stopień! „Przez zrozumienie -– samoopanowanie“! (...) Możecie to osiągnąć bez żadnego wysiłku. Wystarczy, że odwrócicie się od nacisku i głosu natury w Was, a zwrócicie się do tego Innego, Nowego w Was: to właśnie jest samoopanowanie. Stwierdzicie wtedy, że stara natura coraz bardziej milknie; coraz bardziej obumiera.
Samoopanowanie w rozumieniu siedmiorakiego prawa jest więc ukierunkowaniem samego siebie na podstawie prawdziwej cnoty i rozumienia: jest postępowaniem za nowym głosem wewnętrznym. Takie samoopanowanie tworzy trzeci stopień ścieżki.

Jan van Rijckenborgh “Nadchodzący nowy człowiek”
Photo

Post has attachment
ZROZUMIENIE
Dopiero wtedy, gdy atom iskry ducha w sercu poprzez Wasze samooddanie rozpocznie swą świętą pracę, a Wy nastawicie się na to Światło, pojawi się w Was poznanie w znaczeniu nadawanym mu przez Pismo Święte. Wiecie, że poprzez aktywność atomu iskry ducha uwolniony zostaje nowy hormon, który wpływa na Waszą krew. Na skutek tego w przybytku głowy zostaje zapalona nowa pochodnia; jest nią pochodnia szyszynki (pinealis). Światło tej pochodni łączy kandydata z Powszechną Gnozą, z Tao, z poznaniem, które jest jak żywa pełnia; jak żywa, wibrująca rzeczywistość. Poznanie to jest równocześnie Gnozą, Duchem, Bogiem, Światłem. Jest ono wszechobejmujące i wszechobecne.
Jan van Rijckenborgh “Nadchodzący nowy człowiek”
Photo

Post has attachment
Zapraszamy na dziewięć spotkań poświęconych współczesnej filozofii różokrzyża.
Tematy dotyczyć będą odnowienie świadomości jako procesu odkrywania wewnętrznego rozwoju. Odkryć, rozpoznać, zrozumieć.
Aktualna ścieżka duchowa w codziennym życiu.

Kurs internetowy jest przeznaczony dla osób pełnoletnich. Można w nim uczestniczyć w trybie indywidualnym i jest oferowany za darmo. Dowiedz się więcej i zarejestruj się wypełniając formularz (http://bit.ly/2xH2eNe) lub pisząc na adres: kurs.internetowy.lr@gmail.com
Photo

Post has attachment
CNOTA
Gdy praatom zostanie pobudzony do działania, a kandydat zaufa mu w samooddaniu, spowoduje to nowe ożywienie krwi. Do jego istoty wstąpi wówczas coś nowego, co promieniować będzie następnie z każdej komórki jego ciała. I wtedy ma miejsce wewnętrzne parcie krwi ku cnocie. I nie oznacza to już wcale studiowania moralnych norm życiowych ani ich poprawnego stosowania. Kandydat nie musi się już wtedy zastanawiać nad tym, co powinien czynić, a czego zaniechać, gdyż jego świadomość krwi kieruje się spontanicznie na ścieżkę jasno oświetloną przez praatom, niczym przez słońce. „”Być zdatnym”“ znaczy tu „kierować się ku Światłu”, „poddawać się wewnętrznie zaleceniom Światła”. Jeżeli Światło to nie może się jeszcze w uczniu uwolnić, jest on jeszcze „niezdatny” (dla ścieżki).

Jan van Rijckenborgh “Nadchodzący nowy człowiek”
Photo

Post has attachment
WIARA
W naszych nowoczesnych czasach wiara stała się pojęciem wytartym i jałowym. Pod pojęciem tym rozumie się przyjęcie i wyznawanie pewnej określonej nauki. Gdy przyjęcie wiary odnosi się do ciężkich tez kalwińskich, jest się ortodoksyjnie wierzącym; w przeciwnym wypadku jest się tolerancyjnym wolnomyślicielem. Można więc być wierzącym o rozmaitym zabarwieniu, lub też -– niewierzącym. Tymczasem pisma święte wszystkich stuleci podkreślają wyraźnie, że wiara nie polega na przyjęciu i wyznawaniu pewnej określonej nauki, kościoła, szkoły czy Boga, lecz jest posiadaniem czegoś, czego musi się być rzeczywiście świadomym. I to, co w ten sposób posiadamy, musi być przeżyte w przybytku serca; musi „zamieszkiwać w naszym sercu”; innymi słowy -– praatom czyli atom iskry ducha musi zostać ożywiony. Jak długo atom ten nie jest obudzony, nie może być mowy o wierze. W takim przypadku wszystko jest tylko pustą, dialektyczną gadaniną, imitacją, religią tej natury.

Jan van Rijckenborgh “Nadchodzący nowy człowiek”
Photo

GNOSTYCZNE PRZYKAZANIE
Nieskończoność przynosi nam pełnię,
Wieczność - uwolnienie,
Obydwie wspólnie dokonują pojednania.
Od podziałów zmierzamy ku zespoleniu.
Toną wyspy. Mijają bezpowrotnie lata.
Nowa Dusza już zjednoczona.
Duch uwolniony.
Ciało uzdrowione.
Wszystko oczyszcza się i rozjaśnia.
Wszystko jest we wszystkim.
We wszystkim jest wszystko.

Znaki czasu są znakami aktualnego TERAZ.
Znaki TERAZ to drzwi
do wiecznego i nieskończonego.
W TERAZ otwierają się drzwi
do przedsionka objawienia.

Obudź się w przebudzeniu!
Powstań w powstawaniu!
Czyń w czynie!

Zanurz się w poranek
zanim dzień cię pogrzebie.
Zanurz się w morze
nim zaleją cię strumienie.
Uchwyć swe serce mocno,
jak ukochane dziecko,
aż słońce je odkryje i uniesie!

Bądź czujny!
Obserwuj swoje myśli i uczucia.
Czy szukają swego
- czy też są dziękczynieniem i spełnieniem?
Czy tumanią tylko i nęcą
- czy może uwalniają?
Odrzuć wszystkie,
które nie przynoszą ci wolności.

Oddaj co posiadasz, by tego nie stracić.
Utrać co posiadasz, by TO móc pozyskać.

Szukaj nieugięcie jądra życia,
to znaczy róży serca.
Z niej pochodzi wieczność i nieskończoność.
Ona jest źródłem młodości.
Ona JEST młodością.

Wolny od myśli, uczuć, pragnień i czynów
przeżywasz czyste życie.
Twoje serce staje się silne.
Twoja głowa jaśnieje światłością.
Twoje ręce - jak świetlne promienie.
Wieczny Brat, Wieczna Siostra
ozdabiają twój dom.

Nowa Dusza osłania
i wypełnia całą twoją istotę.
Mądrość rozświetla twą twarz.
Miłość promieniuje z twych oczu.
Twoje istnienie jest wieczne,
Wieczne istnienie jest twoje.
Przekuj oręż miłości w krzyż zwycięstwa.
Podążaj za NIM.

Oddaj, co posiadasz, by tego nie stracić.
Utrać, co posiadasz, by TO móc pozyskać.

Pentagram nr 32, rok 1998

Post has attachment
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do SZCZECINA na MEDYTACJĘ GNOSTYCZNĄ pt. "Trzy prawdy" w dniu 15 stycznia 2019r. na godz. 18:15

[...] Głęboko w nas, w naszych duszach, żyje pragnienie miłości i szczęścia, tęsknota za powrotem do domu, tęsknota, która jest silniejsza niż wszystko, co świat ma nam do zaoferowania.[...]

WSTĘP WOLNY

Więcej informacji na stronie

https://rozokrzyz.pl/events/event/medytacja-gnostyczna-trzy-prawdy/

Post has attachment
Tak samo jak Jezus Pan był trzykrotnie wodzony na pokuszenie na pustyni życia i jak Budda był trzykrotnie atakowany przez zło, tak samo każdy pielgrzym w swojej podróży do nowego życia duszy jest konfrontowany ze złem i aż po krew swojego serca musi się przeciwstawić trzem pokusom i pokonać je, dla sprawdzenia samego siebie. Jest to rozwój, przed którym żaden uczeń gnostycznej Szkoły Duchowej nie umknie, albowiem jest to bardzo naturalny bieg spraw na wyzwalającej ścieżce, która musi zostać przemierzona aż po ostatni krok.
(...)
Jeśli proces wzrostu postępuje tak dalece, że w życiu powstaje napięcie i wyparte siły natury oraz ich oddziaływania osiągają ostateczne granice swego pola istnienia, wówczas chodzi dla nich o “być albo nie być”. Dlatego będą się one objawiać ze zdwojoną siłą, co prowadzi do przezwyciężenia przez ucznia, albo do jego ostatecznego upadku.

Catharose de Petri “Złoty Różokrzyż”
Photo

Post has attachment
Hermetyczny człowiek może świadomie wznieść się na drodze medytacji do pola Ducha. Hermetyczny człowiek posiadający nową świadomość może na skrzydłach tej świadomości wzbić się aż do pola Ducha i spotkać się z płomieniem Ducha. Jeśli natomiast niehermetyczny człowiek będzie szukać Boga w medytacji, aby połączyć się z Nim – bez względu na przyczyny i choćby najlepsze zamiary – to zawsze wynikną z tego negatywne oddziaływania i następstwa, które w zdecydowanej większości sytuacji spowodują związanie się z siłami dialektycznymi, ze sferą odbić. Stworzenie takich więzi jest celem tych, którzy raz po raz wzywają i zachęcają do medytacyjnej aktywności za pomocą wszelkiego rodzaju inwokacji.

Jan van Rijckenborgh „Pragnoza Egipska” tom I, rozdz. 3 – Corpus Hermeticum
Photo

Post has attachment
Ludzie często skarżą się, że Kościół utracił prawdziwy klucz do misteriów własnego kultu. Nie podejrzewają wszakże, iż całe życie jest jednym, wielkim Bożym Misterium, że znajdując się wśród Boskiego Misterium, nie dostrzegają go ani nie przeżywają. Życie nieustannie przepływa przez nich, ale oni szukają swojego zbawienia i wyzwolenia gdzie indziej. W tych poszukiwaniach są podobni do ryby pływającej w morzu, a szukającej wody. Nie pamiętają słów Jezusa Chrystusa, który mówił, że Królestwo Boże jest w nas, a gdzie się dwóch lub trzech zbiera w imię moje, tam i ja jestem.
Chrystus jest życiem i prawdą. Życie może tylko zbawienie przynieść, a tylko prawda może dać wyzwolenie. Konieczne jest otwarcie duchowych oczu, by ujrzeć prawdę w jej wspaniałości, otworzyć drzwi serca swego, by wniknął weń strumień uświęcającej siły życia.

Uświęcająca siła milczenia Hossein Kazemzdeh Iranschӓhr
Photo
Wait while more posts are being loaded