Profile cover photo
Profile photo
Opleiding Transportplanner
1 follower -
Europlanner, euro planner, euro transportplanner, cursus planner, salarisschaal transport, planner opleiding, vacatures in de transport, international transport bedrijven
Europlanner, euro planner, euro transportplanner, cursus planner, salarisschaal transport, planner opleiding, vacatures in de transport, international transport bedrijven

1 follower
About
Posts

Post has attachment
Opleidingstransportmanagement

De aanleiding
Op verzoek van onze opdrachtgevers en cursisten is, in nauw overleg met onze vaste docent en de Uitgeverij Ondile, een vervolgopleiding ontwikkeld voor de cursus Transportplanner.
In deze opleiding wordt kennis gemaakt met de verschillende facetten die verbonden zijn met het organiseren, inrichten en beheersen van externe transportactiviteiten.
Enerzijds is deze unieke opleiding een verbreding, maar ook een verdieping,  van de onderwerpen die in de basisopleiding aan bod zijn gekomen.
Doelgroep
Deze opleiding is ontwikkeld voor transportplanners, assistent planners, leidinggevenden en aankomend leidinggevenden op operationeel niveau en werkzaam binnen een transportomgeving.
Doelstelling
In deze cursus ligt de nadruk op de ontwikkeling van vakgerichte kennis (verbreding en verdieping) en de samenhang vanuit een sturende invalshoek. Daarmee bent u in staat vaktechnisch en operationeel sturing of ondersteuning te geven aan de transportactiviteiten binnen een organisatie.
Opleidingsduur
Deze opleiding, op MBO-4 niveau, heeft een omvang van 10 lesdagen (08:30 – 16.00 uur).
Studiebelasting
Buiten de lestijden dient u voldoende aandacht te besteden aan het maken van opdrachten en zelfstudie.Het bestuderen van de theorie en het maken van de opdrachten/casussen zorgen voor een studiebelasting van ca. 5  tot 8 uur per week.
Vooropleiding:
De opleiding sluit aan op MBO-3 werk- en denkniveau met enkele jaren werkervaring binnen het vakgebied.
Werkwijze
Tijdens de gehele opleiding is er voldoende ruimte tot interactie met de docent. Veelvuldig zal worden ingespeeld op de dagelijkse praktijk van de transportplanner, waarbij getracht zal worden alle vragen, onduidelijkheden en knelpunten te behandelen. Hier wordt ruim de tijd voor genomen en natuurlijk is de docent ook buiten de opleiding via mail bereikbaar. Tijdens de lessen wordt een toelichting gegeven op de verschillende onderwerpen. Tevens zullen de huiswerkopdrachten uitvoerig besproken worden.
Examen
Ten aanzien van de productevaluatie (toetsing kennisniveau) zijn er twee schriftelijke toetsmomenten in deze opleiding. Een op de helft en de tweede aan het eind van de opleiding. De examens bestaan elk uit multiple choice vragen en open vragen. U krijgt hiervoor drie uur de tijd en worden op een aparte dag georganiseerd. De examens worden afgenomen door een extern examenbureau (LEC).
Resultaat
Bij voldoende beoordeling van de twee theorie-examens ontvangt de deelnemer uit naam van het examenbureau en IMAG Opleiding & Advies het Diploma Transportmanagement.
Lesmateriaal
Het benodigde cursusmateriaal bestaat uit twee lesmappen met kwalitatief hoogwaardige en actuele informatie. Het materiaal behoudt zeker zijn waarde als naslagwerk. Na elk leskatern is een casusboek opgenomen met praktische opdrachten waarmee u geleerd wordt de theorie toe te passen in de praktijk.
Investering
De totale kosten (inclusief examens, les- en schrijfmateriaal, bijlagen en lunch) voor deze opleiding bedragen:
€ 1775 (excl. BTW)
Cursusdata
Zaterdagopleiding Locatie Capelle aan den IJssel:
Cursusdata deel 1: 12, 19, 26 april 3 en 10 mei
Examendatum deel 1: 17 mei
Cursusdata deel 2: 24, 31 mei en 7, 14 en 21 juni
Examendatum deel 2: 28 juni
(De dagopleiding (twee dagen per week) start in overleg bij voldoende aanmeldingen)
Inhoud van de opleiding
1  
Value Added Logistics
•             Wat is Value Added Logistics en Value Added Logistics?
•             Plaats van VAL en VAS in de economie.
•             VAL en VAS uitbesteden.
•             Trends in VAL en VAS en hoe kunnen transportbedrijven  daarop inspelen.
2
Prestatie-indicatoren
•             Keuze bij verzending/transportwijze
•             Keuze toepassing collomoduul.
•             Klantenservicegraad.
•             Gevolgen voor het operationele niveau.
•             Kwantumkorting en bestelfrequentie.
3
Verkoopbeleid in de logistiek
•             Positie in de markt.
•             Marketing, verkoop producten en diensten.
•             Offertes, order- en offerte dossier.
•             Condities en voorwaarden.
•             Onderhandelen bij offertes.
•             Tenders, organisatie en ontwikkeling
4
Technisch investeringsbeleid
•             Inleiding en factoren die van invloed zijn.
•             Aanschaf van materieel.
•             Vervangingsaanschaf van een voertuig.
•             Onderhoudsbeleid.
5
Technisch beheer
•             Kostenbewust omgaan met transportmiddelen
•             APK- Administratieve procedures.
•             Onderhoud en beheer documenten.
•             Wettelijke voorschriften t.a.v. wegmaterieel en bijzonder vervoer.
•             Aanvraagprocedure voor vergunningen uitvoeren.
•             Afwikkeling van schademeldingen.
•             Subsidie aanvragen en de mogelijkheden.
6
Personeelsbeheer bij de logistieke dienstverlener
•             Personeelstaken
•             De juiste medewerker op de juiste plaats.
•             Personeelstaken op de werkvloer.
•             Werven en selecteren van personeel.
•             Introductie activiteiten bij nieuwe werknemers.
•             Werkzaamheden m.b.t. personeelsbeheer.
•             Ontslag en vertrekactiviteiten.
•             De personeelsfunctionaris
•             Registratieve personeelszaken
7
Arbeidsovereenkomst in de logistiek
•             De Arbeidsovereenkomst.
•             De collectieve arbeidsovereenkomst
•             Lonen en functie-indelingen.
•             Overige zaken CAO.
8
Sociaal beleid bij de logistieke dienstverlener
•             Sociale zekerheid en het huidige stelsel.
•             Het sociale recht van werknemers.
•             Verlof, scholing en ziekte.
•             Beëindigen van het dienstverband.
9
ADR Gevaarlijke stoffen
•             Wetgeving nationaal en internationaal.
•             Gevarenklassen en gevaarsetiketten.
•             Vervoersdocumenten
•             Regels voor de chauffeur en de impact op de planning.
•             Technische uitrusting van het voertuig.
•             Samenladingsverboden en gescheiden houden van goederen.
•             Burgerrechtelijke aansprakelijkheid.
•             Bijzondere voorschriften m.b.t. voertuigen.
•             Tandkvervoer, klasse 1 en 7
10
Geconditioneerd vervoer.
•             Wetgeving nationaal en internationaal.
•             HACCP en de warenwet.
•             Geconditioneerd vervoer en de logistieke keten
•             Bederf, hygiëne en gecontroleerde atmosfeer.
•             Geconditioneerd vervoer over de weg.
•             Voorschriften m.b.t. het voertuig.
•             Laden, lossen en verpakkingen.
•             Taken van de chauffeur.
•             Sierteelt.
•             Soorten koeling en de werking.
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded