Profile cover photo
Profile photo
ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ АЮР-КОНСАЛТИНГ
8 followers -
067-538-9798; 050 352-96-56
067-538-9798; 050 352-96-56

8 followers
About
Posts

Post has attachment

Post has attachment
З ДНЕМ НЕЗАЛЕЖНОСТІ, УКРАЇНО!!!
Шановні клієнти, колеги, друзі, співвітчизники, українці!!!
Компанії «АЮР-КОНСАЛТИНГ» щиро вітає Вас з Днем державного прапора України та наступаючим Днем Незалежності України!
Цей день, що є результатом тисячолітньої боротьби українського народу за право мати свою державу, відзначається як найголовніше свято нашої країни. Святкуючи разом з Вами, від душі бажаємо міцного здоров’я, гарного настрою, радості, щастя, мирного неба, розквіту нашій державі та віри у щасливе майбутнє України!
Photo

Post has attachment
ЮРИДИЧНА ДОПОМОГА!
Тиждень права з нагоди відзначення 26-ї річниці незалежності України

Інститут політико-правових та релігійних досліджень організовує тиждень права з нагоди відзначення 26-ї річниці незалежності України.
Генеральний партнер заходу в м. Києві: юридична компанія «АЮР-КОНСАЛТИНГ».

З 14 по 19 серпня 2017 року заплановано проведення правоосвітніх заходів та надання професійної безоплатної первинної правової допомоги з питань реалізації і захисту прав людини.

Початок: 14 серпня 2017 року о 10 годині.

Захід буде проведено у місті Києві, Київській, Донецькій та Дніпропетровській областях.

Надання професійної безоплатної правової допомоги здійснюватиметься:

У місті Києві та Київській області – юристами юридичної компанії «АЮР КОНСАЛТИНГ» спільно з представниками Інституту політико-правових та релігійних досліджень.

Запис на консультацію за тел.: 050-352-96-56, 067-538-97-98 або шляхом направлення е-листа на адресу: aur.consalt@gmail.com вказавши у темі «Тиждень права до Дня незалежності України».

У Донецькій області – Українським координаційним центром з підвищення правової освіти населення спільно з представниками Інституту політико-правових та релігійних досліджень.
Запис на консультацію у м. Маріуполі та м. Курахово за тел. 095-503-10-91 (Сошников Антон Олександрович, Сошникова Юлія Олександрівна) або шляхом направлення е-листа на адресу: Anton1232006@rambler.ru, julika.soshnikova@rambler.ru вказавши у темі «Тиждень права до Дня незалежності України».
У Дніпропетровській області – у м. Кривий Ріг, Науковим товариством студентів, курсантів, слухачів, аспірантів і ад’юнктів ДЮІ МВС України, кафедрою цивільно-правових дисциплін юридичного факультету ДЮІ МВС України, експертами Інституту політико-правових та релігійних досліджень, а також представниками Першого Криворізького місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги.

Запис на консультацію у м. Кривому Розі
Піддубна Дар’я Сергіївна - завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін юридичного факультету ДЮІ МВС України, кандидат юридичних наук, голова Наукового товариства студентів, курсантів, слухачів, аспірантів і ад’юнктів ДЮІ МВС України, експерт Інституту політико-правових та релігійних досліджень (098-989-62-11, al_su89@meta.ua)
Кожемяка Наталія Євгеніївна - начальник відділу Першого криворізького місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги (096-548-05-22, natalca28@gmail.com).
Консультування буде проходити за адресами: пр.Гагаріна, 27а, Бібліотека-філія № 11; вул. Степана Тільги, 21, ДЮІ МВС України.

Також в рамках проведення правоосвітніх заходів студентам буде надано можливість відвідати органи державної влади, правоохоронні органи та ознайомитись із їхньою діяльністю.

Координатор заходу:
Герасименко Олександр Олександрович – Президент Інституту політико-правових та релігійних досліджень, член Координаційної Ради молодих юристів України при Міністерстві юстиції України.
е-mail: institute2014@ukr.net

Детальніше за посиланням: https://www.facebook.com/institute2015/


Photo

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment
«Как открыть бизнес иностранцу в Украине»

Если Вы попали на наш сайт и начали читать эту статью, то Вас интересует вопрос открытия бизнеса в Украине и какой правовой статус иностранец (нерезидент) имеет в соответствии с законодательством нашей страны.
Давайте кратко остановимся на определенныях и законах, где определен статус иностранца. Во-первых, в Конституции Украины, а именно в статьи 26 определено: иностранец и лица без гражданства, находящиеся в Украине на законных основаниях, пользуются теме же правами и свободами, а также несут такие же обязанности, как и граждане Украины; во-вторых, Закон Украины «О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства» дает определение самого термина «иностранец» и дополнительно определяет их правовой статус в Украине.

Иностранец - лицо, которое не пребывает в гражданстве Украины и является гражданином (подданным) другого государства или государств.
Иностранец и лица без гражданства обязаны неукоснительно соблюдать Конституцию и законов Украины, других нормативно-правовых актов, не посягать на права и свободы, честь и достоинство других людей, интересы общества и государства.

Ведение бизнеса иностранцем (нерезидентом)

Регистрация юридического лица с участием физических лиц нерезидентов Украины проводится таким же образом, что и регистрация юридического лица с участием физических лиц - граждан Украины, за исключением подготовки дополнительных документов для иностранца. Для начала регистрационных действий Вам нужно:

I. Сделать перевод паспорта своей страны на украинский язык, нотариально заверить и проставить апостиль.
II. Получить идентификационный код Украины, который является обязательным для иностранных граждан.

Для получения идентификационного кода иностранцу нужно обратиться в государственную налоговую инспекцию со следующими документами:

• заверенный в установленном законодательством порядке перевод паспорта иностранца (после предъявления возвращается);
• копию паспорта с переводом;
• квитанцией об уплате государственного сбора;
• учетную карточку (установленного образца).


Физическое лицо независимо от возраста (как резидент, так и нерезидент), для которого ранее не формировалась учетная карточка и которое не включено в Государственный реестр, обязано лично или через законного представителя или уполномоченное лицо подать соответствующему контролирующему органу учетную карточку физического лица - плательщика налогов по форме № 1ДР, которая является одновременно заявлением для регистрации в Государственном реестре, и предъявить документ, удостоверяющий личность, который содержит необходимые для регистрации реквизиты, а именно: фамилия, имя, отчество (при наличии), дату рождения, место рождения, место жительства.

III. Определить основные направления деятельности

• наличие помещения (покупка/аренда), если помещение будет браться в аренду, предварительно нужно заключить договор аренды с собственником;
• подготовить несколько названий общества (название должно быть в полном и сокращенном варианте на украинском, русском и английском языках);
• для подготовки документов необходимы будут паспортные данные, прописка (с индексом и районом), идентификационный код каждого учредителя;
• размер и порядок формирования уставного капитала;
• виды экономической деятельности (законодательно установленные виды, то есть конкретизация того, каким видом деятельности будет заниматься предприятие);
• контактный номер телефона, e-mail;
• определиться с директором.

Согласно законодательству после регистрации предприятия нужно в течение 10 дней назначить директора, однако иностранный гражданин не может быть директором, пока не получит вид на жительство в связи с трудоустройством. Если Вы желаете быть директором общества, то это возможно только после регистрации, поэтому при создании фирмы необходимо сначала назначить руководителем гражданина Украины, получить разрешение на трудоустройство иностранца, а затем изменить назначенного директора на Вас.

Имейте в виду, что оформление документов, необходимых для получения разрешения на использование труда иностранцев, осуществляет работодатель, который приглашает на работу иностранца. Это разрешение дает право работодателю временно использовать труд конкретного иностранца на конкретном рабочем месте или определенной должности.
Законодательством Украины предоставлен широкий выбор организационно-правовых форм для ведения хозяйственной деятельности на территории Украины. В зависимости от вида Вашего предприятия на Вас будут возложены характерные права и обязанности.
Приведем краткий перечень организационно-правовых форм для ведения хозяйственной деятельности.

Физическое лицо-предприниматель
- Физическое лицо-предприниматель (ФЛП) - одна из самых простых форм регистрации частной предпринимательской деятельности. ФЛП отвечает по всем обязательствам, связанным с осуществлением предпринимательской деятельности, всем своим имуществом, не является юридическим лицом и соответственно не требует оформления и наличии устава предприятия, а также наличия его юридического адреса.
Хозяйственные общества
- Акционерные общества (АО) - хозяйственное общество, уставный капитал которого разделен на определенное количество акций одинаковой номинальной стоимости.

- Общества с ограниченной ответственностью (ООО) – хозяйственное общество, уставный капитал которого разделен на доли, размер которых определяется учредительными документами. Участники ООО не отвечают своим имуществом по обязательствам.

- Общества с дополнительной ответственностью (ОДО) – это аналогичная форма, что и ООО, но с характерным отличием: это отличие заключается в том, что участники ОДО дополнительно отвечают принадлежащим им имуществом, в случае если имущества ОДО недостаточно для обеспечения долгов.

- Полное товарищество (ПТ) – это такое хозяйственное общество, когда все участники занимаются совместно предпринимательской деятельностью и несут солидарную ответственность имуществом, что им принадлежит.

- Коммандитное товарищество (КТ) - полное общество, но в котором также есть категория участников (или хотя бы одно лицо), которые несут ответственность только в пределах своего вклада и не принимают участия в управлении обществом.

В любом случае самым распространенным и самым распространенным видом деятельности на сегодняшний день остается ООО. В данной статье с акцентировано внимание именно на открытии ООО, это связано в первую очередь с развитостью законодательной базы, которая регулирует деятельность ООО, все требования к документам, уставному фонду и участникам четко прописаны в законодательстве, ООО является простой формой организации и ведения бизнеса.

IV. Начало регистрационных действий


Для государственной регистрации юридического лица Вам необходимо подготовить следующие документы:

• правильно заполненный бланк заявления на регистрацию юридического лица (предоставляется регистратору);
• устав (предоставляется регистратору);
• решение или протокол о его создании (предоставляется регистратору);
• приказ о назначении директора (остается у Вас);
• заверенный в установленном законодательством порядке перевод паспорта иностранного гражданина на украинский язык (после предъявления возвращается);
• копию паспорта с переводом;
• копию выданной налоговым органом справки о присвоении идентификационного номера.

Требования к содержанию и виду вышеуказанных документов могут меняться, сама процедура регистрации занимает не много времени (1-2 рабочих дня), но после регистрации ООО на Вас, как основателя, будет возложен ряд обязанностей: нужно получить справку из статистики, встать на учет в налоговой инспекции по месту открытия предприятия, открыть банковский счет, изготовить печать, назначить главного бухгалтера (ООО обязательно должно вести бухгалтерский учет), составить приказы об учетной политике и ведении учетных регистров и тому подобное.
Если у Вас возникают трудности в оформлении документов, определении с организационно - правовой формой будущего предприятия или любые другие вопросы, наша юридическая компания с радостью поможет в разъяснении любых вопросов. Сотрудники АЮР-КОНСАЛТИНГ имеют большой опыт в проведении подготовительных действий и открытии бизнеса в Украине.
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Шановні клієнти, друзі, колеги та всі хто читає це привітання!!!
Компанія «АЮР-КОНСАЛТИНГ» щиро вітає Вас з наближенням Нового року та Різдва Христового! Нехай в Новому році здійснюються мрії, реалізуються починання та досягаються цілі! Бажаємо, щоб у Новому 2017 році, у кожного з Вас, виникло бажання «підкорювати світ», з’явився поштовх до нових звершень та досягнень, а результатом Ваших старань та плідної праці став очікуваний успіх.
Бажаємо мирного чистого неба нашій Україні, кристаликів щастя в Ваших очах, найщиріших посмішок, любові та спокою у серцях. Нехай всі нервування, труднощі та перепони залишаться в Старому році, а Новий принесе найкращі, незабутні моменти Для Вас!
Коли проб'є дванадцята година,
І старий рік зустрінеться з Новим,
Хай пощастить і Вам, і всій родині,
Ми зичимо, щоб посміхнулись Ви!
Хай казку принесе на крилах вечір,
І казка щоб затрималась на вік,
І під ялинку щоб чарівні речі
Приніс Вам щедрий дядько Новий рік!
З найщирішими привітаннями, колектив компанії «АЮР-КОНСАЛТИНГ».


Photo
Add a comment...

Post has attachment
Безоплатна правова допомога. Другий тиждень права.
До 68 річниці проголошення Генеральною Асамблеєю ООН
Загальної декларації прав людини (10 грудня 1948 року)

До 68 річниці проголошення Генеральною Асамблеєю ООН Загальної декларації прав людини
(10 грудня 1948 року) юридична компанія «АЮР-КОНСАЛТИНГ» та Інститут політико-правових та релігійних досліджень запрошує долучитися до Другого Тижня права безоплатної правової допомоги.
З 5 по 9 грудня 2016 року здійснюватиметься надання професійної безоплатної правової допомоги юристами компанії «АЮР-КОНСАЛТИНГг» та молодими правниками організаторів заходу, за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16-22, офіс 1203/2. Якщо у Вас є наявними юридичні запитання чи незавершені юридичні справи – звертайтесь.
Не втрачайте шанс отримати безкоштовно юридичну допомогу!
Попередній запис на консультацію: +38 (067) 538 -97-98; +38 (050) 352-96-56 або шляхом направлення е-листа на адресу: aur.consalt@gmail.com вказавши у темі «Тиждень права».

Генеральний партнер з питань надання безоплатної правової допомоги: Юридична компанія «АЮР КОНСАЛТИНГ».

Photo
Add a comment...

Post has attachment
З ДНЕМ ЮРИСТА, УКРАЇНО!
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Шановні друзі, раді повідомити Вам приємну новину!
ТОВ "АЮР-КОНСАЛТИНГ" надає послуги страхування фізичних та юридичних осіб спільно з АТ "ПРОСТО-страхування".
Чекаємо Вас за адресами:
Київ, вул.Богдана Хмельницького, 16-22, оф.1203 12 поверх
Київ, вул. Харківське шосе, 48 (заїзд з Березневої).
тел.: 067 538-97-98, 050 352-96-56, 044 393-47-67 - страхування цивільної відповідальності ОСАГО (автоцивілка);
- збільшення цивільної відповідальності;
- страхування відповідальності при пожежі та вибуху для юридичних осіб та СПД;
- страхування від нещасних випадків (на транспорті, на виробництві, в побуті);
- страхування подорожуючих, виїзджаючих за кордон;
- страхування іноземних громадян на екстренну медичну допомогу;
- інші види страхування.
Photo
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded