สำนักการคลัง ออกโครงการเทศบาลนี้มีรัก ครั้งที่ 2 โดยให้บริการรับชำระภาษี จดทะเบียนพาณิชย์ และให้คำแนะนำแก่ประชาชนเกี่ยวกับการชำระภาษีต่างๆ ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
ออกหน่วยเทศบาลนี้มีรักครั้งที่ 2
48 Photos - View album
Shared publiclyView activity