Profile cover photo
Profile photo
Ebrahim Houshyar
21 followers -
Somebody who love enjoying!
Somebody who love enjoying!

21 followers
About
Communities and Collections
View all
Posts

Post has attachment
Ebrahim Houshyar commented on a post on Blogger.
به نظر من این یک قیاس مع الفارق است، انسان به سبب انسان بودن و آگاهی از وجود خویش حق حیات را برای خود قائل است اما یک گربه آیا وقتی درحال عمل جفت گیری است به عواقب آن که در آن پست اشاره شد، می اندیشد؟ خیر، پس ما به عنوان کسی که مسئول اهلی کردن یک حیوان وحشی هستیم، باید فکری برای این مسئله بکنیم، گربه برای زندگی خیابانی اهلی نشده است، حداقل در زمانه ای که دیگر غذا به سختی در شهرها برایشان یافت میشود.
قیاس این راه حل با کشتار انسان قیاس درستی نیست چرا که در اینجا بحث نسل کشی نیست، بحث خاتمه دادن به یک گونه جدید است، گربه ی خیابانی، فراموش نکنیم که ما این تکامل مصنوعی را هزاران سال است که در پیش گرفته ایم
Add a comment...

خوشحالم از اینکه تو شهری دارم زندگی میکنم که وقتی میرم خرازی میگم کش گِتر دارین، میگه چقدر میخوای؟!
#کوه_نوردی #گرگان
Add a comment...

Post has shared content
ممنون می شم این پست رو همرسان کنید. هنوز به امضاهای زیادی نیاز داریم....


فراخوان


جمع آوری امضا جهت توقف شکار قانونی فوک های خزری در مناطق شمالی دریای خزر


مرکز درمانی تحقیقاتی فوک خزری اعلام کرد:

جهت توقف شکار قانونی فوک های خزری در شمال دریای کاسپین، نیازمند همیاری و کمک همه شما عزیزان هستیم؛ با توجه به اینکه در ژانویه 2016 اجلاس COP6 با حضور نمایندگان سازمان ملل و پنج کشور حاشیه دریای خزر جهت اعمال قوانین و پروتوکل های حفاظتی در راستای حفظ اکوسیستم دریای خزر برگزار می شود، و گروه حفاظت فوک خزری نیز در اجلاس مذکور شرکت خواهد داشت؛
بر مبنای گفت وگوهای صورت گرفته با نمایندگان UNEP در صورت ثبت رکورد 100000 امضا الکترونیکی توسط علاقمندان و دوستداران محیط زیست و حیات وحش، با هدف توقف شکار فوک خزری و حفاظت از این گونه ارزشمند و در معرض خطر انقراض، خواسته مذکور جنبه قانونی پیدا کرده و دولت های حاشیه دریای خزر موظف به اعمال قوانین جدید خواهند بود.
متن درخواست به دو زبان روسی و انگلیسی در سایت زیر آورده شده است. امید است با کمک شما عزیزان از فرصت به وجو آمده در جهت حفظ و بقای تنها پستاندار دریای خزر کمال استفاده را بنماییم. 
با تشکر از همه ی شما عزیزان

مرکز درمانی و تحقیقاتی فوک خزری لنی هارت
انجمن نجات دهندگان حیات وحش خزر

www.kaspika.org

The Caspian seal, the only marine mammal in the Caspian, endemic (i.e. inhabiting only there) and smallest seals in the world, is in danger of extinction. Less than 100 thousand – that is all that has left.
Nevertheless, it is still a commercial species, and every year approximately 3-6 thousand (it depends on the quota) are absolutely legally “obtained", about 5 thousand die for various technogenic reasons, plus poaching and fishing gear – this is 1.5-2.5 thousand additionally. In total, 9-12 thousand of individuals are annually taken from the population unique in the world.
This is despite the fact that its natural recovery is already hardly possible because of mass epidemics, and reducing the number of fish, and its habitat degradation, and the lack of conservation measures for saving this species (not talking about its recovery). The situation is catastrophic, if nothing changes, the Caspian seal will be extinct in the next few years.
We say at once: we are not against oil production, economic development, etc. - all these are necessary and important; and, in general, we wish the Caspian region peace and prosperity. We are only about that the seal is a symbol of this region, and the top of the marine ecosystem, an integral indicator of its status. If we save the seals, we will save the Caspian Sea.
And a little bit is needed in reality, at least, to stop legal hunting, which, moreover, has not had any economic values for a long time yet. The matter is in unemployment and extreme poverty. Both of them are the main problems of the Caspian region, which should be urgently solved, but extermination of the only marine mammal is unlikely to help this. On the contrary, restoration of the population could be one of solutions: exotic seal rookeries would attract tourists from all over the world; our lubber is very friendly and easy to get along with people.
The most reliable way to do away with legal hunting - the Red Book of the Russian Federation. Why there has been no our endemic in it so far, which is about to be extinct on our own Earth – it is not easy to explain! All is mixed up: economy, politics, and maybe something else... However, it has not been matter yet. It is important to understand that the fate of the Caspian seal depends on two countries now: Russia and Kazakhstan. Kazakhstan has taken the first step - has banned legal hunting on seals, huge thanks to them. Now it is our turn to do it.
It is already clear this problem will not be solved by the efforts of scientists alone. They have long been sounding the alarm - and nothing is being changed. Public resonance and public demand are required (we have managed to do something yet, see http://www.kaspika.org/ ). Let us start with this petition.
It is needed a lot of signatures, friends, a large amount of them. And it is not important where and in what country you are living - we should do it together, otherwise, we will not able to break through this wall, which seems to be very strong. There is little time left, five, maximum ten years - and the end. And they will say, “The Caspian seal is extinct". This is, you know, such a biological euphemism, very convenient. And actually, this is always killing, where all of us - or culprits, or accomplices, or indifferent witnesses
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Add a comment...

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment
Add a comment...

Post has attachment

Post has attachment
Add a comment...

Post has attachment
Wait while more posts are being loaded