Profile cover photo
Profile photo
Indira Hegde
124 followers -
ಡಾ. ಇಂದಿರಾ ಹೆಗ್ಗಡೆ ಪರಿಚಯ
ಡಾ. ಇಂದಿರಾ ಹೆಗ್ಗಡೆ ಪರಿಚಯ

124 followers
About
Posts

Post has attachment
Add a comment...

Post has attachment
**
ಬತ್ತಿ ಹೋಯಿತೆ ನಿನ್ನೆದೆ ತುಳುವಪ್ಯೆ ?  ಹತ್ತು ತಾಯಿಯ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಒಂದು ಮಡಿಲಲ್ಲಿಟ್ಟು ಎದೆಯ ನೊರೆ ಹಾಲು ಮೊಗೆ ಮೊಗೆದು ಕುಡಿಸಿದ ಶಕ್ತಿ ಅಪ್ಯೆ ತುಳುವಪ್ಯೆ ! ಮಾಯದ ಬೇಲಿ ಹಾಕಿ ಹೆಣ್ಣಿನ ನೆರಿಗೆ ಗಂಡಿನ ಶಿರವ ರಕ್ಷಿಸಿದ ಶಕ್ತಿ ಅಪ್ಯೆ ತುಳುವಪ್ತೆ ! ಮತ ಬೇಧ ಇಲ್ಲದೆ ಮಸೀದಿಯ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದೆ   ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ನ...
Add a comment...

Post has attachment

Post has attachment
**
           ಇಂದಿರಾ ಹೆಗ್ಗಡೆಯವರ ಪ್ರಕಟಿತ ಕೃತಿಗಳು      ಕಥಾ ಸಂಕಲನಗಳು          1.         ಮೋಹಿನಿಯ
ಸೇಡು        ಕರಾವಳಿ ಪ್ರಕಾಶನ         1987 2.        ಪುರುಷರೇ
ನಿಮಗೆ ನೂರು ನಮನಗಳು       (ಅದೇ)   1987 3         ಬದುಕು                                        (ಅದೇ)
1995      ...
Add a comment...

Post has attachment

Post has attachment
**
ನನಗೂ ಸಾವು ಬೇಕು  ಅಮ್ಮ ಬದುಕಿರುವಾಗ  ಅಮ್ಮನ ಮನೆಗೆ  ನಗು ನಗುತ್ತಾ ಹೋಗುವಂತೆ  ಸಾವಿನ ಮನೆಗೆ ನಡೆದು ಹೋಗಬೇಕು  ನೋವಿಲ್ಲದ ಅರಿವಾಗದ ಸಾವು ಬೇಕು.  Indira Hegde
Add a comment...

Post has attachment
ಲೇಖಕಿ ( ಕರ್ನಾಟಕ ಲೇಖಕಿಯರ ಸಂಘದ ಪ್ರಕಟಿತ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಿಂದ)
Add a comment...

Post has attachment
ಕೃತಿ ಪರಿಚಯ -‘ಸಪ್ತ ಕನ್ಯೆಯರ ಕನ್ಯೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಡೆ’ -2017
ºÉtÄÚ £ÉÆÃlzÀ PÀ£Éå ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ £ÀqÉ                              (ಲೇಖಕಿ - ಕರ್ನಾಟಕ ಲೇಖಕಿಯರ ಸಂಘದ ಪ್ರಕಟಿತ  ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಿಂದ)  ¯ÉÆÃPÀ
UÀæ»PÉUÉ zÉñÀ ¸ÀÄvÀÄÛªÀÅzÀÄ PÉÆñÀ NzÀĪÀÅzÀÄ CªÀ±Àå. »ÃUÉ PÀAqÀzÀ£ÀÄß
zÁR®ÄUÉƽ¸ÀÄvÁÛ vÀªÀÄä «ªÉÃZÀ£ÉAiÀÄ aAvÀ£ÉAiÉƼÀUÉ ªÀÄgÀĸ...
Add a comment...

Post has attachment
ಈ ಫೋಟೊಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಗಳು ಸಪ್ತಕನ್ಯೆಯರ ಕನ್ಯೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಡೆ –ಪ್ರವಾಸ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಪ್ರತಿಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಪುಸ್ತಕ ಮಾರಾಟಗರರಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.
Add a comment...

Post has attachment
I Sapta knyeyar knye Bhumhiylli Namma
Shiv linga is inside jajajnaniya Garbha  Bhairavi in deep well Dhumavati Tara
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded