Profile cover photo
Profile photo
אילן בר שלום
495 followers -
כרגע בשבתון חלקי כותב דוקטורט
כרגע בשבתון חלקי כותב דוקטורט

495 followers
About
אילן's posts

שלום,

ברצוננו לעדכן כי עד כה טרם הועבר התקציב ממשרד החינוך לרשת ועתיד, ולכן לצערנו הרב אנו לא מעבירים לך את תגמולך,

כאמור רשת עתיד הינה זכיינית של משרד החינוך בהפעלת אדמיניסטרטיבית של ביצוע השתלמויות לעו"ה, אחת המשימות העיקריות הינה להעביר תגמול לכל מרצה ע"פ דרישה של משרד החינוך וע"פ קריטריונים שמשרד החינוך הגדיר.

אנו ערים למצוקתך ולזעמך אך רשת עתיד מנוע להעביר תשלומים למרצים ללא קבלת התקציב ממשרד החינוך, יחד עם זאת יש לציין שסוגיה זאת הינה לא שכיחה וע"פ המידע שהועבר לנו תיפתר בהקדם. כולנו תקווה שכך יהיה

נציגים של משרד החינוך פועלים ללא ליאות להסדיר את נושא התקציב

ברגע שיועבר התקציב לרשת עתיד , רשת עתיד תפעל במיידית בכדי להעביר את התגמול לכל מרצה

 

בברכה

מנהלת השתלמויות

הגיע לי במייל עכשו!!! מה אתם אומרים על זה? חגיגת הלנת השכר החלה!!!

Post has attachment

Post has attachment
אתר ילדים בונים מוזיאון-פלטפורמה למייזם שיתופי בין בתי ספר בתחום מוזיאון ילדים.

Post has attachment
Wait while more posts are being loaded