Profile cover photo
Profile photo
Flex Advocaten
1 follower
1 follower
About
Posts

Post has attachment


Met de wet van 11 augustus 2017 wordt het insolventierecht grondig hervormd en probeert de wetgever de huidige sociale en economische noden tegemoet te komen. De nieuwe insolventiewetgeving gaat in werking op 1 mei 2018 en implementeert ook de invoeging van de Faillissementswet en de WCO (Wet Continuïteit Ondernemingen) in het Wetboek Economisch Recht.

Deze insolventiewet voorziet verder de digitalisering van de insolventieprocedures, de hervorming van de Wet Continuïteit Ondernemingen en zoveel meer. Daarnaast zullen de insolventieprocedures niet langer op ‘handelaars’ maar wel op ‘ondernemingen’ van toepassing zijn. De verbreding van het toepassingsgebied leidt ertoe dat ook de vrij beroepers het faillissement kunnen aanvragen.

Meer info op: https://flexadvocaten.be/faillissement-vrije-beroepers/
Add a comment...

Post has attachmentDe nieuwe pandwet is inmiddels reeds meer dan drie jaar oud, maar treedt op 1 januari 2018 eindelijk in werking. Dit heeft een aantal belangrijke gevolgen op het vlak van pandrechten, eigendomsvoorbehoud en retentierechten op roerende goederen. De eerste 2 rechten kunnen voortaan worden ingeschreven in het Nationaal Pandregister.

Meer info op: https://flexadvocaten.be/nieuwe-pandwet-in-werking-op-1-januari-2018/
Add a comment...

Post has attachment
U heeft nochtans de mogelijkheid om door de opstelling van goede factuurvoorwaarden een stok achter de deur te hebben. Die voorwaarden zijn voor elke onderneming anders, gezien de specificiteit van de activiteiten die worden ontplooid. Zo zal een aannemer van bouwwerken bijvoorbeeld andere factuurvoorwaarden hanteren dan een garagist. Het is dan ook sterk af te raden een model van internet te plukken en dat zonder meer te gaan gebruiken.

Meer info op: https://flexadvocaten.be/goede-factuurvoorwaarden-beter-voorkomen-dan-genezen/
Add a comment...

Post has attachment
Volgens de regering doen er zich vooral in bepaalde sectoren problemen op het vlak van schijnzelfstandigheid voor. Voortaan geldt in die sectoren voortaan een vermoeden van arbeidsovereenkomst. Dit vermoeden is weerlegbaar, maar de zelfstandigheid moet dus bewezen worden.
Sectoren
De nieuwe wet viseert 4 sectoren waarin schijnzelfstandigheid vastgesteld kan worden:
- de bouwsector;
- bewakings- en toezichtsdiensten voor rekening van derden;
- personen- en goederenvervoer voor rekening van derden;
- schoonmaakactiviteiten.


Meer info op: https://flexadvocaten.be/schijnzelfstandigheid-aangepakt/
Add a comment...

Post has attachment
Ondernemers die geconfronteerd worden met vordering op een failliet verklaarde klant, klagen dikwijls dat zij hun aangifte hebben ingediend bij de curator, maar zij verder niets meer vernomen hebben. Enkele tips kunnen helpen:Meer info op: https://flexadvocaten.be/mijn-klant-is-failliet-wat-nu/
Add a comment...

Post has attachment
U heeft uw oog laten vallen op een onderneming en wenst daarvan de aandelen te verwerven? Op het eerste zicht ziet alles er veelbelovend uit: een mooi onroerend goed, goed onderhouden machinepark, interessant klantenbestand, enz. De verkoper stelt voor om niet het handelsfonds samen met het gebouw te verkopen en schuift daarvoor fiscale redenen vooruit. Met een overname van de aandelen zou dit vermeden kunnen worden…


Meer info op: https://flexadvocaten.be/overdracht-aandelen-koop-geen-kat-in-een-zak/
Add a comment...

Post has attachment
De wet continuiteit ondernemingen geeft ondernemingen in moeilijkheden kansen om de moeilijkheden te overwinnen en de onderneming te redden door:
– het sluiten van een minnelijk akkoord met bepaalde schuldeisers
– het bereiken van een reorganisatieplan dat gestemd wordt door de schuldeisers
– de overdracht van het geheel of een deel van de onderneming onder rechterlijk gezag

Essentieel is het gegeven dat de onderneming tijdens de procedure ademruimte geniet. bestaande schuldeisers kunnen geen beslag meer leggen en dit tot zolang de procedure loopt.Meer info op: https://flexadvocaten.be/faillissementspreventie-wet-continuiteit-ondernemingen/
Add a comment...

Post has attachment
Wie een slapende vennootschap heeft, dient daarin tijd en geld te investeren, zonder dat dit eigenlijk nut heeft. Fiscale, boekhoudkundige en administratieve verplichtingen blijven gelden, ongeacht of de vennootschap haar activiteiten heeft stopgezet. Wanneer de vennootschap niet in “staking van betaling” verkeert, kunnen de boeken in principe niet worden neergelegd. Men dient de vennootschap te ontbinden en te vereffenen.

Meer info op: https://flexadvocaten.be/vennootschap-opdoeken-zonder-vereffening/
Add a comment...

Post has attachment
U krijgt een factuur, maar bent er niet helemaal mee akkoord.

Wat u zeker niet moet doen, is mondeling reageren en hopen dat het wel goed komt. Tegenover handelaars geldt immers een wettelijk vermoeden van stilzwijgende aanvaarding van een factuur bij gebrek aan tijdig protest. In handelszaken is geen geschreven contact nodig om een overeenkomst te bewijzen.

Een (stilzwijgend) aanvaarde factuur vormt het bewijs van de daarin opgenomen overeenkomst. Als u als handelaar een factuur ontvangt die niet correct is, komt het er dus op aan deze te protesteren. Maar er zijn spelregels:

Meer info op: https://flexadvocaten.be/factuur-protesteren-dos-donts/
Add a comment...

Post has attachment
Partijen die een onderhandse akte zoals een contract afsluiten kunnen die voortaan laten mee ondertekenen door hun advocaten. Een dergelijke “advocatenakte” heeft een dubbel voordeel:
De advocaten die de partijen bijstaan zijn verplicht hen volledig in te lichten over de gevolgen van de inhoud ervan.

De akte levert een volledig bewijs van het geschrift en de handtekening van alle betrokken partijen.


Meer info op: https://flexadvocaten.be/de-advocatenakte/
De advocatenakte
De advocatenakte
flexadvocaten.be
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded