Profile cover photo
Profile photo
OSC SCHOOL
50 followers
50 followers
About
OSC's posts

Post has attachment
กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม จัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ชนะการแข่งประกวดมารยาทไทย กิจกรรมงามอย่างไทย ในวันที่ 16 มิถุนายน 2560

Post has attachment
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ได้จัดโครงการเผยแพร่มารยาทไทย กิจกรรมงามอย่างไทย เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2560 เพื่อเป็นการเผยแพร่มารยาทไทยให้แก่นักเรียนทุกระดับชั้น


Post has attachment
โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 15 มิถุนายน 2560 เพื่อเป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความกตัญญูให้แก่นักเรียน

Post has attachment
14 มิถุนายน 2560 โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ จัดประกวดแข่งขันการจัดทำพานไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงทักษะความสามารถและศักยภาพ อย่างสร้างสรรค์

Post has attachment
ประชุมผู้ปกครอง 1/60 11 มิย 60

Post has attachment
พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ นักเรียนชั้น ม.4 ในวันที่ 12 มิถุนายน 2560

Post has attachment
เลือกตั้งกรรมการนักเรียนประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560

Post has attachment

Post has attachment
ผลการสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2559

Post has attachment
แข่งขันมารยาทระดับประเทศ 26-28 ธันวาคม 2559
Wait while more posts are being loaded