Profile cover photo
Profile photo
Marketing IVS
Ứng dụng công nghệ cao cho cuộc sống dễ dàng hơn
Ứng dụng công nghệ cao cho cuộc sống dễ dàng hơn
About
Posts

Post has attachment
Tại sao phải tốn quá nhiều thời gian để làm việc, sống là để tận hưởng cuộc đời
Tư duy vượt giới hạn, hay chính là tư duy bên ngoài chiếc hộp là những suy nghĩ khác biệt, sáng tạo, không bị bó hẹp trong giới hạn nào cả. Nó đối lập hoàn toàn với tư duy rập khuôn, lối mòn thông thường.
Khi các bạn không thể giải quyết 1 vấn đề theo cách bình thường thì nó có thể được xử lý đơn giản nếu chúng ta có thể đứng nhìn mọi việc từ 1 góc khác!

Post has attachment
Để có tư duy vượt giới hạn, chúng ta cần những gì?
- Sẵn sàng đón nhận công việc mới hàng ngày
- Sẵn sàng thực hiện chúng theo cách chưa ai làm
- Sẵn sàng theo đuổi ý tưởng, ý kiến mới
- Sẵn sàng lắng nghe, tôn trọng những người đưa ra các ý kiến "điên rồ"
http://indivisys.vn

Post has attachment
Tại sao phải tốn quá nhiều thời gian để làm việc, sống là để tận hưởng cuộc đời
Tư duy vượt giới hạn, hay chính là tư duy bên ngoài chiếc hộp là những suy nghĩ khác biệt, sáng tạo, không bị bó hẹp trong giới hạn nào cả. Nó đối lập hoàn toàn với tư duy rập khuôn, lối mòn thông thường.
Khi các bạn không thể giải quyết 1 vấn đề theo cách bình thường thì nó có thể được xử lý đơn giản nếu chúng ta có thể đứng nhìn mọi việc từ 1 góc khác!

Post has attachment
Để có tư duy vượt giới hạn, chúng ta cần những gì?
- Sẵn sàng đón nhận công việc mới hàng ngày
- Sẵn sàng thực hiện chúng theo cách chưa ai làm
- Sẵn sàng theo đuổi ý tưởng, ý kiến mới
- Sẵn sàng lắng nghe, tôn trọng những người đưa ra các ý kiến "điên rồ"
http://indivisys.vn

Individuals System
Individuals System
indivisys.vn

Post has attachment
Để có tư duy vượt giới hạn, chúng ta cần những gì?
- Sẵn sàng đón nhận công việc mới hàng ngày
- Sẵn sàng thực hiện chúng theo cách chưa ai làm
- Sẵn sàng theo đuổi ý tưởng, ý kiến mới
- Sẵn sàng lắng nghe, tôn trọng những người đưa ra các ý kiến "điên rồ"
http://indivisys.vn

Individuals System
Individuals System
indivisys.vn

Post has attachment
Để có tư duy vượt giới hạn, chúng ta cần những gì?
- Sẵn sàng đón nhận công việc mới hàng ngày
- Sẵn sàng thực hiện chúng theo cách chưa ai làm
- Sẵn sàng theo đuổi ý tưởng, ý kiến mới
- Sẵn sàng lắng nghe, tôn trọng những người đưa ra các ý kiến "điên rồ"
http://indivisys.vn

Post has attachment
Để có tư duy vượt giới hạn, chúng ta cần những gì?
- Sẵn sàng đón nhận công việc mới hàng ngày
- Sẵn sàng thực hiện chúng theo cách chưa ai làm
- Sẵn sàng theo đuổi ý tưởng, ý kiến mới
- Sẵn sàng lắng nghe, tôn trọng những người đưa ra các ý kiến "điên rồ"
http://indivisys.vn

Post has attachment

Post has attachment

I really enjoy working with IVS. They are a true business partner in terms of how they structure relationships, monthly meetings, and how they handle our issues.

Post has attachment
IVS techs are incredible. We are IT professionals with personality. There isn't anything We can't figure out and fix - quickly, efficiently and with a smile.
Wait while more posts are being loaded