"ไม่มีสิ่งใดในชีวิตที่น่ากลัวหรอก เพียงแค่เราต้องทำความเข้าใจกับมัน"

 - มารี กูรี
Shared publiclyView activity