Profile cover photo
Profile photo
I'm Namie
About
Posts

Post has attachment
ตราสัญลักษณ์ รร อำนาจเจริญ

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment
การย่อยอาหาร ระดับชั้น ม.4
สรุปชีววิทยา การย่อยอาหาร ม. 4

Post has attachment
สร้างตารางเวลา ง่าย ๆ ด้วยตัวเอง
              ในปัจจุบันเพื่อน ๆ อาจวุ่นวายกับกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน จนลืมทำบางสิ่งบางอย่าง ดังนั้นการมีตารางเวลาอาจเป็นตัวเลือกหนึ่งที่ทำให้เพื่อน กำหนดขอบเขตกิจกรรมของตัวเองตั้งแต่ตื่น จนเข้านอนได้ ทำให้เราทำงานอย่างเป็นระบบมากขึ้น ^^ สำหรับเพื่อนๆ...

Post has attachment
การลำเลียงน้ำ และอาหารในพืช ม.1

Post has attachment
โครงสร้างพื้นฐานเซลล์ ม.1
Wait while more posts are being loaded