Profile cover photo
Profile photo
De Processpecialisten
8 followers -
Processimulaties, Procesbeleving, Procesmanagement, Lean Management, De Sokkenshow al gedaan ?!
Processimulaties, Procesbeleving, Procesmanagement, Lean Management, De Sokkenshow al gedaan ?!

8 followers
About
Posts

Post has attachment
DE INFORMATIEGESTUURDE OVERHEID
Op 31 maart nemen De Processpecialisten deel aan het congres De Informatiegestuurde Overheid in Ede. Tijdens het congres verzorgen wij samen met de Gemeente Amsterdam een interactieve sessie met als titel 'Op weg naar een intelligente informatiegestuurde handhaving'.
 
De gemeente Amsterdam ziet informatiegestuurde handhaving als een volgende stap op weg naar een flexibele, effectieve en efficiënte organisatie. Door op basis van actuele en betrouwbare informatie rationele beslissingen te nemen, kan de gemeente mensen en middelen optimaal inzetten om de gestelde handhavingsdoelen te behalen. Een processimulatie helpt om het concept van informatiegestuurde handhaving naar de praktijk te vertalen.
 
In de simulatie krijgen handhavers, managers en informatieanalisten de opdracht om door slim gebruik van informatiebronnen de meest intelligente interventies te bepalen. Het spel maakt duidelijk waar meer informatie te halen valt (‘kan het meldpunt meer doorvragen bij meldingen van overlast?’), waar beschikbare informatie beter kan worden benut (‘gebruik ervaringen van handhavers om vergunningvoorwaarden aan te scherpen’) en hoe de informatiestromen moeten lopen om tot de optimale interventie te komen (‘meer informatie leidt niet zonder meer tot betere beslissingen’).
 
De komende maanden wordt het proces voor verschillende handhavingsthema’s gesimuleerd. De aanbevelingen die eruit volgen worden zo snel mogelijk naar de praktijk vertaald, zowel in de simulatie als ‘in real life’. Deze aanpak combineert interactief procesontwerp met zichtbare resultaten.
 
Meer weten? Kijk op http://igo.heliview.nl

http://www.processpecialisten.nl/nieuws/Intelligente-interventies#.VOxFz0IVM0s
Processpecialisten - Home
Processpecialisten - Home
processpecialisten.nl
Add a comment...

Post has attachment
Transformatie in het Sociaal Domein
Sinds 1 januari 2015 is de wetgeving in het Sociaal Domein grondig aangepast en zijn veel zorgtaken overgedragen naar de gemeentelijke overheid. Dat leidt tot nieuwe processen en tot aanpassingen in bestaande processen. Niet alleen voor gemeenten, maar ook voor hun maatschappelijke partners zoals (jeugd)zorgaanbieders, huisartsen en Veilig Thuis.
 
Doorontwikkeling en Transformatie
De ontwikkelingen in het sociaal domein gaan nu een nieuwe fase in. De afgelopen maanden was de prioriteit van gemeenten en hun partners om inwoners in 2015 passende zorg en ondersteuning te kunnen bieden. Nu is het tijd om de volgende stap te zetten.
 
Die bestaat enerzijds uit het doorontwikkelen van onder andere werkafspraken met ketenpartners of gebiedsteams, het digitaliseren van processen en het in de praktijk brengen van privacy protocollen. Anderzijds moet de rolverdeling tussen burgers, maatschappelijke instellingen en overheid worden aangepast aan deze tijd. Een tijd waarin burgers steeds meer hun eigen keuzes maken. Een tijd waarin we de ruimte in ‘het systeem’ moeten creëren om dat mogelijk te maken. Deze ‘transformatie’ vraagt om slimme processen en het zoeken naar oplossingen buiten bestaande kaders!
 
Wanneer schakelt u ons in?
Wij begeleiden u als projectleider, procesbegeleider, adviseur of trainer als u:
Structuur en logica wilt aanbrengen in uw transformatieagenda en betrokkenen wilt meenemen in het veranderproces.
Oplossingen zoekt buiten de bestaande kaders en het ‘systeem’ wilt herontwerpen.
Slimme werkafspraken met ketenpartners wilt maken en de werkwijze van uw gebieds- of wijkteams wilt optimaliseren.
De omgang met privacy door uw medewerkers wilt toetsen door middel van mystery visits.
Processen wilt simuleren: op papier klopt het, maar hoe gaat het werken in de praktijk? Zijn alle afspraken duidelijk voor betrokkenen?
 
Meer weten? Bel met Vincent 06-46 16 26 77

http://www.processpecialisten.nl/uw-vraag/transformatie-in-het-sociaal-domein
Processpecialisten - Home
Processpecialisten - Home
processpecialisten.nl
Add a comment...

KLANTBELEVING IN HET ZIEKENHUIS
Als ervaren processpecialist word ik regelmatig ingeschakeld voor het opleiden en begeleiden van aankomende leanambassadeurs en procesverbeteraars. Vaste prik in de opleiding is ‘klantwaarde’. Procesverbetering gaat immers vooral –naast schrappen van activiteiten die geen waarde hebben- om het creëren van waarde voor de klant.

Een kleine medische ingreep leverde een mooie casus op voor de volgende training: tijdens het bezoek hield ik mezelf bezig met het opsporen van procestechniek en het effect op de klant/patiënt. Aan welke beleving van dienstverlening dragen het proces en de daarin toegepaste lean principes bij?

Lees het hier: http://www.ingovernment.nl/blog/klantbeleving-het-ziekenhuis

Al observerend was mijn ingreep afgerond. Wat werkelijk de overwegingen waren bij dit procesontwerp zal ik nooit weten – maar als patiënt ben ik er in elk geval blij mee.  Vol vertrouwen kijk ik uit naar mijn controlebezoek.

Marleen Tolsma 

Meer weten? 
http://www.ingovernment.nl/artikelingovernment/oud-beijerland-verbetert-op-eigen-kracht
Add a comment...

Post has attachment
Kenniskring Zaakgericht Werken
Bijna 200 mensen namen de afgelopen 1,5 jaar deel aan onze workshop 'Wiens zaak is zaakgericht werken'. Zoveel aanmeldingen en zulke enthousiaste reacties, dat vraagt om een vervolg. In samenwerking met Decos organiseren wij de Kenniskring Zaakgericht Werken.
 
Doel:
Doel van de kenniskring is om ervaringen te delen en dilemma’s op te lossen op het gebied van zaakgericht werken. Input voor de discussie is een inleiding door De Processpecialisten, Decos of een gastspreker. Onderwerpen die wij behandelen zijn o.a.: 
Hoe kom ik van zaakgericht werken naar zaakgericht sturen?
Hoe kan Zaakgericht werken de decentralisaties binnen het Sociaal Domein ondersteunen?
Met welke veranderkundige aspecten moet ik rekening houden tijdens het implementeren van zaakgericht werken;
Het 'afmaken' van zaakgericht werken; hoe zorg ik dat we als organisatie ook echt volledig zaakgericht werken?
Hoe voorkom ik dat koppelingen kloppelingen worden?
 
Spelregels
De kenniskring komt dit jaar nog twee keer bij elkaar;
De bijeenkomsten vinden in de ochtend plaats, afwisselend in Amsterdam en Rotterdam;
Aanmelden kan per bijeenkomst;
Maximaal 2 personen per organisatie;
Per bijeenkomst minimaal 8 aanmeldingen;
Per bijeenkomst maximaal 20 aanmeldingen;
Aan deelname zijn geen kosten verbonden, wij vragen u om ervaringen in te brengen en actief deel te nemen aan de discussie.
 
Wanneer?
5 februari 2015 in de ProcesCentrale in Rotterdam
 
Aanmelden
U kunt u aanmelden via damen@processpecialisten.nl en vergeet niet uw voorkeursonderwerp aan te geven bij de aanmelding!
http://www.processpecialisten.nl/agenda/Kenniskring-Zaakgericht-Werken-5215
Add a comment...

Post has attachment
Continuous improvement; play the game

Recently, Gwynt was awarded a contract to assist Borealis’ Continuous Improvement managers and facilitators. Gwynt subcontracted De Processpecialisten for their specific expertise on continuous improvement and process simulation. Gwynt and De Processpecialisten are proud to be working with Borealis.
 
Borealis is a leading provider of innovative solutions in the fields of polyolefins, base chemicals and fertilizers. This year, Borealis already celebrates its 20th anniversary. With headquarters in Vienna, Austria, Borealis currently employs around 6,400 and operates in over 120 countries. It generated EUR 8.1 billion in sales revenue in 2013. The International Petroleum Investment Company (IPIC) of Abu Dhabi owns 64% of the company, with the remaining 36% owned by OMV, the leading energy group in the European growth belt. Borealis provides services and products to customers around the world in collaboration with Borouge, a joint venture with the Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC).
 
The project is a challenging avenue because the key to reducing costs is to standardize the business processes. However, no plant is alike in terms of technical design, assets, collective agreements or cultures. Yet, there is only one approach aimed at fit, fast and flexible solutions, characterized by Working Smarter, Empowerment and Engagement.
 
To support this approach we developed the Borex Game (Borealis Excellence). It learns the teams the essence of working smarter by providing them insight on how to improve processes in a very engaging and inclusive way. The game can be used to create awareness or to provide knowledge of the key items of improvement.
 
One of the projects is located in Porvoo, Finland. The plant is situated at the sea and surrounded by impressive woods and numerous lakes. Together with the Operations Planning team we started a pilot to improve the production planning process. The challenge is to align efficient production (make to stock) with a highly flexible demand (make to order) and to define a best practice of a fit, fast and flexible process that later will be implemented at other Borealis sites. This team started their Kaizen event with the Borex game and we had great fun. The team felt invited to take ownership of their challenging goals; a transition from make to stock to make to order, requiring high levels of flexibility from production and supply chain, whilst not reducing efficiency.
 
Recently, the Management Team of Polyolefin Supply Chain in Vienna played the Borex game as well. Josef Huebner, the Program Manager says: ‘it was a real eye opener to all of us with a lot of fun as well’.
 
Finally, it was fully supported by the management team to use the game wherever possible and to the full extend.

http://www.processpecialisten.nl/nieuws/Continuous-improvement-play-the-game
Processpecialisten - Home
Processpecialisten - Home
processpecialisten.nl
Add a comment...

Post has attachment
http://vimeo.com/114124482
Waarom werkt De Sokkenshow zo goed bij het verbeteren van processen? De Processpecialisten vertellen waarom bij Ondernemerszaken op RTL-Z.
Add a comment...

Post has attachment
E-paper december 2014
Het nieuwe jaar brengt volop verandering.
 
Volgend jaar live, nu al in de e-paper: intelligente informatiegestuurde inzet van handhavers in Amsterdam, nieuwe taken voor maatschappelijke ondersteuning in Brielle en een nieuwe gestructureerde aanpak voor de menskant van verandering.

Lees de e-paper hier: http://www.processpecialisten.nl/e-paper/e-paper-december-2014
Add a comment...

Post has attachment
Deze colomn verscheen op inGovernment.nl
Ook nazorg is maatwerk 

Ken je dat? Dat je als projectleider allang met een volgende klus bezig bent en dat je dan toch nog zo’n mailtje krijgt met: ‘heb jij het telefoonnummer van...?’, of ‘wat hadden we ook weer afgesproken over…?’. Leuk dat ze nog aan je denken natuurlijk, maar wel jammer dat er blijkbaar in de overdracht iets mis is gegaan. Door niet alleen gedurende het project maar ook in de nazorg rekening te houden met verschillende voorkeuren, lukt het beter om je project zo over te dragen dat de organisatie ermee verder gaat.
 
Iedereen is anders, natuurlijk, maar door in de aanpak rekening te houden met tenminste vier verschillende types kun je de meeste mensen bedienen:
Voor de liefhebbers van logica is het project klaar als het klaar is. Zij zien de overdracht graag kort en schematisch op papier: wat waren de resultaten, wat zijn de volgende stappen en wat is de ontwikkelrichting?
De methodische mens wil graag véél informatie om zelf nog eens rustig te kunnen nalezen: werkgroepsverslagen, ontwerpdocumenten, schema’s, projectaanpak, actielijsten.
De sociale types willen graag contact houden met anderen. Een lijst met contactgegevens is wel het minste, een virtual community of terugkomdagen voor het projectteam werken ook goed voor deze groep: iedereen weet wat, samen komen we er zeker uit.
De types die onmiddellijk en direct hulp nodig hebben, zijn geholpen met een vast telefoonnummer voor vragen en ondersteuning. Dit zijn ook de mensen die spontaan ideeën kunnen hebben. Ook daarvoor is directe opvang noodzakelijk – want voor je het weet, wordt een goed idee een ongewenst initiatief.
 
Kortom: je kunt tijdens je project nog zo je best doen om iedereen mee te krijgen, maar pas als de overdracht werkt, is het project echt af. De volgende mail bevat alleen nog de uitnodiging voor een borrel. Ze hebben toch weer aan je gedacht! 
 
Lees meer op www.tpsoc.nl
 
Marleen Tolsma
http://www.processpecialisten.nl/nieuws/Ook-nazorg-is-maatwerk
Processpecialisten - Home
Processpecialisten - Home
processpecialisten.nl
Add a comment...

Post has attachment
Schijndel nummer 1 in Nederland met E-formulieren
Schijndel, 6 november 2014
 
De Processpecialisten zijn nauw betrokken bij het implementeren van zaakgericht werken in de gemeente Schijndel. De resultaten blijven niet onopgemerkt. Onderstaand nieuwsbericht verscheen op TV Schijndel.
 
De dienstverlening voor on-line afhandeling voor de burgers uit Schijndel is samen met die van de gemeente Zwolle als nummer 1 gekwalificeerd door het Ministerie van BiZa. Dat maakt de gemeente Schijndel vandaag bekend. "De Dimpact e-formulieren 'Verhuizing doorgeven' en 'Uittreksel BRP' [basisregistratie personen] van gemeenten Schijndel en Zwolle zijn een geweldige best practice voor de hele vereniging; een topprestatie van zowel de gemeenten als de werkgroep die destijds aan de formulieren gewerkt heeft", aldus Dimpact. Deze e-formulieren zorgen ervoor dat burgers vrijwel niet afhaken in het online kanaal. De gemeenten Schijndel en Zwolle hebben in dit onderzoek landelijk de hoogste online afhandelingspercentages gehaald. Het Ministerie van Biza wil deze e-formulieren verheffen tot landelijke standaard.
 
Dimpact-verband
Deze vereniging van meer dan dertig gemeenten heeft mede tot doel om de digitale dienstverlening te optimaliseren en te standaardiseren. Gezamenlijk is een format ontwikkeld voor een standaard gemeentelijke website. Dit is gebouwd op het (gratis) open source platform Drupal.

http://www.processpecialisten.nl/nieuws/Schijndel-nummer1-met-Dimpact-Eformulieren#.VIVvFYun00s
Processpecialisten - Home
Processpecialisten - Home
processpecialisten.nl
Add a comment...

Waarom werkt De Sokkenshow zo goed bij het verbeteren van processen?
 
Kijk naar RTLZ op:
dinsdag 09-12-2014 11:20 uur
woensdag 10-12-2014 13:20 uur
donderdag 11-12-2014 15:40 uur

http://www.processpecialisten.nl/nieuws/De-sokkenshow-voor-het-verbeteren-van-processen
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded