پایگاه اینترنتی امام موسی صدر راه اندازی شد

وب‌ سایت امام موسی صدر یک پایگاه اینترنتی جامع در ارتباط با اندیشه‌ها و آرمان‌های امام موسی صدر است. این وب‌ سایت شامل بخش‌های متعددی از قبیل اخبار، اندیشه‌ها، تاریخ شفاهی، چند .رسانه‌ای، اسناد، نگارخانه و ... است.
Shared publiclyView activity