Projekt realizowany w Zasadniczej Szkole Zawodowej w roku szkolnym 2016/2017
Shared publicly