Profile

Cover photo
Sid Mahdi
Lives in Tehran
32 followers|112,465 views
AboutPosts

Stream

Sid Mahdi

Shared publicly  - 
 
او عذر خواهی نکرد، اگر پرونده بسته میشد, داستان افشای نام آمر به پایان می رسید.
او نگذاشت برگ برنده نوارهای ضبط شده بسوزد.
او اکنون به باج تایید محبوبش می اندیشد و فردا خواهد دید که محمود میسوزد یا طبق سناریوی دادستان باهوش به هوای دل می رسد.
یادمان باشد که گفت من کاره ای نبودم و ..... میگویم کاره چه کسی بود
 ·  Translate
1
Add a comment...

Sid Mahdi

Shared publicly  - 
 
اینکه عشقتو قربانی هیچ چیزی نمی کنی,درست.
حالا بگو چیارو حاظری قربانی اون عشق پر درد سرت بکنی؟
خواهشمند است دوستان عزیز برای قربانی کردن در پای موارد مورد علاقه شان از خودشان مایه بگذارند نه از ما و خانواده و زندگی مان.
این پست سیاسی نیست, لطفاً دوستان به خودشان نگیرند, صرفاً یک نصیحت عشقلونه بود...
 ·  Translate
1
Add a comment...

Sid Mahdi

Shared publicly  - 
 
یاد عکس خانم تهرانی با مشایی افتادم. نمیدونم این اونارو پیدا می کند یا اونا اینو؟ خدا بیامرز باعث خیر شد.
 ·  Translate
2
Add a comment...

Sid Mahdi

Shared publicly  - 
 
 
خاک توسرمن که جک درباره اقوام میگم


يه ﺭﻭﺯ ﯾﻪ ﻟﺮﻩ .......!!!!
.
.
.
.
چیه؟؟؟
منتظر چی هستین؟؟!


ﯾﻪ ﻟﺮﻩ ﻣﯿﺸﻪ ﺩﮐﺘﺮ ﻣﻠﮏ ﺣﺴﯿﻨﯽ، ﺗﻨﻬﺎ ﭘﺰﺷﮏ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﮐﺒﺪ ﺩﺭ ﺁﺳﯿﺎ
.....

ﯾﻪ ﻟﺮﻩ ﻣﯿﺸﻪ ﻋﻠﯽ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺧﺎﻥ، ﮐﻪ ﺑﻪ ﺍﺭﺗﺶ ﺭﺿﺎ ﺧﺎﻥ ﻣﯿﮕﻪ :
ﻫﺮ ﻋﻘﺎﺑﯽ بخواد ﺍﺯ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﺍﯾﻦ ﮐﺸﻮﺭ ﻋﺒﻮﺭ ﮐﻨﻪ، ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮﻫﺎﺷﻮ ﺑﺎﺝ ﺑﺪﻩ!
.....

ﯾﻪ ﻟﺮﻩ ﻣﯿﺸﻪ ﭘﺮﻓﺴﻮﺭ ﻣﻮﺳﯿﻮﻧﺪ، مخترع ﻗﻠﺐ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ
.....

ﯾﻪ ﻟﺮﻩ ﻣﯿﺸﻪ ﺳﺮﺩﺍﺭ ﺍﺳﻌﺪ ﺑﺨﺘﯿﺎﺭﯼ، ﻓﺎﺗﺢ ﺗﻬﺮﺍﻥ
.....

ﯾﻪ ﻟﺮﻩ ﻣﯿﺸﻪ ﭘﺮﻓﺴﻮﺭ ﮐﺮﻡ ﺯﺍﺩﻩ، ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺭﯾﺎﺿﯽ
.....

ﯾﻪ ﻟﺮﻩ ﻣﯿﺸﻪ ﺍﺣﺴﺎﻥ ﮐﺎﻣﺮﺍﻧﯽ، ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻫﺎﺭﻭﺍﺭﺩ ﻭ ﻣﺨﺘﺮﻉ ﻗﺮﻧﯿﻪ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ
.....

ﯾﻪ ﻟﺮﻩ ﻣﯿﺸﻪ ﭘﺮﻓﺴﻮﺭ ﺑﺎﻫِﺮ، ﻣﻐﺰ ﺳﻮﻡ ﻓﯿﺰﯾﮏ ﺟﻬﺎﻥ
.....

ﯾﻪ ﻟﺮﻩ ﻣﯿﺸﻪ ﺑﺎﻧﻮ ﻗﺪﻡ ﺧﯿﺮ، ﺭﻫﺒﺮ ﻣﺒﺎﺭﺯﺍﻥ ﻋﺸﺎﯾﺮ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻧﮕﻠﯿﺲ
.....

ﯾﻪ ﻟﺮﻩ ﻣﯿﺸﻪ ﺑﻬﻨﺎﻡ ﻣﺤﻤﺪﯼ، ﺍﻭﻟﯿﻦ ﻧﻮﺟﻮﺍﻥ ﺷﻬﯿﺪ ﺭﺍﻩ ﻭﻃﻦ
.....

ﯾﻪ ﻟﺮﻩ ﻣﯿﺸﻪ ﺣﺴﯿﻦ ﭘﻨﺎﻫﯽ، ﺗﺎ ﺍﺑﺪ ﻣﯿﻤﻮﻧﻪ ﺣﺮﻓﺎﺵ
.....

ﯾﻪ ﻟﺮﻩ ﻣﯿﺸﻪ ﺑﺎﺑﺎﻃﺎﻫﺮ، یکی از شعرای بنام ایران زمین
.....

ﯾﻪ ﻟﺮﻩ ﻣﯿﺸﻪ آرﯾﻮﺑﺮﺯﻥ، ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻩ ﺍﺭﺗﺶ ﺩﺍﺭﯾﻮﺵ !

#یادمان باشد ارزش ایرانی به ایرانی بودنشه؛ نه نژاد و لهجه و آداب و رسومش.....!!!#
اشتراک گذاشتن مجددبرای همه دوستان آزادتادرچندروزآینده تاثیرمثبتش رامشاهده کنیم
 ·  Translate
1
1
Add a comment...

Sid Mahdi

Shared publicly  - 
 
 
ﺩﺭ ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﺍﯼ ﮐﻪ 190 ﻧﻔﺮ, ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ,234 ﻧﻔﺮ ﺩﺭ ﺗﺼﺎﺩﻓﺎﺕ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ, ﺧﻮﺍﻫﺸﺎً ﺍﺯ ﺣﻤﻠﻪ ﺳﺎﯾﭙﺎ ﻭ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺑﻪ, ﺷﯿﻌﯿﺎﻥ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮﯼ ﮐﻨﯿﺪ 

 ·  Translate
2
1
Add a comment...

Sid Mahdi

Shared publicly  - 
 
تمام آقایونی که تریبون داشتن هشت سال خفه خون گرفته بودن. بیکاری و گرونی پدر مردمو در آورد، تریبون داران با رانت وام و بورسیه و مقام و هر کوفتی که گرفتن، مردمو فروختن و لال شدن اما الان که یکی دیگه اومده، نه خوب، یه خورده نرم تر، داره اوضاع تخماتیک قبلی رو سرو سامون میده، راه افتادن و عین پری بلنده ، خشتکشونو پرچم کردن که چی؟ ما دلواپسیم.
خجالت بکش عمو. درسته مردم چیزی نمیگن، اما نه که ندونن.
بیبی از بی چادری خونه نشینه.
آشغالا برای هر چیزی دلواپسن غیر از گرونی و بیکاری و فساد و اعتیاد و تصادف و نبود دارو و عفونت بیمارستانی و خشکسالی و ریز گرد و آلودگی هوا و ...
یا برید بمیرید یا درست درمون اعلام کنید ، نه شما از این مردمید نه این مردم از شما...
 ·  Translate
1
Add a comment...

Sid Mahdi

Shared publicly  - 
1
Add a comment...

Sid Mahdi

Shared publicly  - 
 
قایقم سوخت, چرا خنده و غارت با هم?
خانه ام بر سر امواج, خدایا، یا هوووو
سارقان را تو بگو مال ببردید چه خوش
نوش بادت , دل و عقلم به منش باز بده
 ·  Translate
1
Add a comment...

Sid Mahdi

Shared publicly  - 
 

1395/04/10

متن استعفانامه داوطلبانه مدير عامل بانك صادرات ايران

متن استعفا نامه داوطلبانه مدير عامل بانك صادرات ايران كه در مورخ هفتم تير ماه سالجاري به دكتر طيب نيا وزير امور اقتصادي و دارايي تقديم شده است، به شرح زير مي باشد.
جناب آقاي دكتر طيب‌نيا
مقام عالي محترم وزارت امور اقتصادي و دارائي و رئيس مجمع بانك صادرات ايران
با سلام و احترام؛
همانگونه كه مستحضرند اينجانب در تاريخ ١٣٩٣/١٢/٠٦به عنوان مديرعامل و نائب رئيس هيات مديره بانك صادرات ايران منصوب و در طول يكسال و چهار ماه كه در اين بانك حضور و فعاليت مستمر و شبانه روزي داشتم، تمام همت، عزم و اراده خود را در جهت خدمت به نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران و مردم شريف و بزرگوار ميهن اسلامي بكار بسته و در سايه منويات مقام معظم رهبري (مدظله العالي) و در راستاي حمايت از توليد و اشتغال در كشور تلاش نموده ام.
در طول اين مدت علاوه بر مسئوليت خطير و پر ريسك اين بانك ، ساماندهي معضلات مبتلا به تعاوني اعتباري منحله ميزان كه از طرف مسئولين محترم نظام و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به اين بانك سپرده شد، بر عهده اينجانب قرار گرفت. مسئوليتي كه با توجه به وقوع بحران اجتماعي و امنيتي ناشي از عملكرد تعاوني منحله مذكور در سطح چند استان بود، با همت تمامي همكارانم در اين بانك به نحو شايسته و مطلوبي مديريت شد بطوريكه تاكنون انتظارات حدود ٩٢ درصد از سپرده گذاران ساماندهي شده و مشكل امنيتي مورد بحث مرتفع گرديد. بدين ترتيب تصديق مي فرمائيد كه در طي اين مدت اينجانب مديريت دو مجموعه شامل بانك صادرات ايران و تعاوني اعتباري منحله ميزان را بر عهده داشته ام.
خداوند متعال را شاكرم كه در طول اين مدت تمامي امور بر طبق ضوابط و مقررات صورت پذيرفته و كليه پرداختها به كاركنان، مديران و اينجانب كاملاً با مصوبات قانوني مجمع و رويه ٦٣ ساله فعاليت اين بانك و افزايش ضرايب سالانه مطابق بوده و در چارچوب ضوابط و مقررات حاكم محقق شده است. بانك صادرات ايران به عنوان بزرگترين بانك بورسي كشور و داراي نزديك به ٣٠٠٠ واحد صفي و ستادي و تعداد ٣٢٠٠٠ نفر پرسنل و منابع بالاي ١١٥٠ تريليون ريال و حجم دارائي هاي ١٣٧٠ تريليون ريال مشغول فعاليت مي باشد. عليرغم كسب اين توفيقات در طول مدت كوتاه حضور در بانك صادرات ايران با توجه به فضاي ايجاد شده در رسانه هاي كشور درخصوص پرداختهاي بالا به مديران صرفاً به احترام مردم عزيز كشور و تنوير افكار عمومي و به دليل اينكه بنده همواره خود را سرباز وفادار نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران و اين ملت مي دانم. خواهشمند است با استعفاي داوطلبانه اينجانب موافقت فرمائيد.
در پايان ضمن تقدير و تشكر فراوان از پرسنل گرامي و ارزشمند بانك صادرات ايران، اميدوارم در هر مقطع از زمان و به اقتضاي هر آنچه به افزايش رشد و اعتلاي نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران كمك مي نمايد، انجام وظيفه‌نمايم.
اسماعيل للـه‌گاني

​پی نوشت. : بیخود یاد خاوری و محمود و بقا و سقا و... که چفیه مینداختن و میگفتن سرباز ولایت هستند نیوفتید. این فرق میکنه
پی نوشت 2: اگه اینا سربازن، اونایی که تو اتوبوس بودن و مظلومانه تو خون خودشون غلتیدند کی بودن؟
 ·  Translate
1
Add a comment...

Sid Mahdi

Shared publicly  - 
 
زیبا ماند، ما بودیم که رفتیم و خود ندانسته بر او گریستیم.
 ·  Translate
 
تصویری قدیمی و دیده نشده از فروغ فرخ‌زاد، شاعر فقید، در کنار خانواده‌‌اش
از چپ: حسین منصوری (فرزندخوانده فروغ) - فروغ فرخ‌زاد - محمد فرخ‌زاد (پدر فروغ) - گلوریا فرخ‌زاد (خواهر فروغ) - مهران فرخ‌زاد (برادر فروغ)
 ·  Translate
1
Mohammad Tehrani's profile photo
 
واقعأ ,,نوستالژیکه,,توعکس هم جای فریدون خالیه,,,,
 ·  Translate
Add a comment...

Sid Mahdi

Shared publicly  - 
 
در دانشگاه دوبار از دفعاتی که به کمیته انظباتی رفتم، یکی به دلیل انتقاد به فروش مازوت بدون حساب و کتاب توسط پسر آقای رفسنجانی و یکبار به دلیل تسلیت درگذشت سعیدی سیرجانی بود.
اکنون فحاشی به شیخ افتخار است برای آنانی که نه مازوت، که خاک و چاه و نفت را با هم، به اسم عدالت حراج کردند و به جایش فساد و اعتیاد و دروغ و کینه پراکندند،به اسم امام زمان و مهرورزی.
خدایا به فریاد این دلهای خونین و تیره پل کینه برس.
 ·  Translate
1
Add a comment...

Sid Mahdi

Shared publicly  - 
 
 
صبح یه روز تعطیل وقتی تصمیم میگیری تا لنگ ظهر بخوابی ، خروس همسایه یه همچین وضعی پیدا میکنه :))))
 ·  Translate
2
Add a comment...
Basic Information
Gender
Male
Places
Map of the places this user has livedMap of the places this user has livedMap of the places this user has lived
Currently
Tehran
Links
YouTube