Profile cover photo
Profile photo
Jakkrit Wongpijak
8 followers
8 followers
About
Jakkrit's posts

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment
โรงเรียนป่ากลางมิตรภาพที่ 166
โรงเรียนป่ากลางมิตรภาพที่ 166 จิตศึกษา   วันที่ 8 มิถุนายน 2558 ชื่อกิจกรรม : ส่งต่อถึงกัน เป้าหมายการทำกิจกรรม :      - สติ      - สมาธิ    รวมถึงการทำให้เด็กรู้จักการรอ การให้ความเคารพซึ่งกันและกัน การให้กำลังใจกันการส่งกำลังใจให้กัน และทักษะการคิด กระบวน...

Post has attachment
โรงเรียนป่ากลางมิตรภาพที่ 166
โรงเรียนป่ากลางมิตรภาพที่ 166               การประชุมผู้ปกครองของโรงเรียนป่ากลางมิตรภาพที่ 166  ทางโรงเรียนได้มีการจัดประชุมออกเป็นช่วงชั้น แบ่งตามช่วงชั้นดังนี้ 1. ช่วงชั้น อนุบาล 1 และ 2 ประชุมวันที่ 20 พฤษภาคม 2558 2. ช่วงชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 2  ประ...

Post has attachment
การนำแผนการเรียนรู้ขึ้น Google Site และการอัพเดท iOS
บันทึกหลังการอบรมนำแผนขึ้น Google Sites และการอัพเดท iOS   โรงเรียนป่ากลางมิตรภาพที่ 166 วันที่ 30 - 31 ตุลาคม 2557   การนำแผนการเรียนรู้ขึ้น Google Sites ของโรงเรียนป่ากลางมิตรภาพที่ 166 การอบรมในครั้งนี้เป็นการแนะนำการนำแผนการเรียนรู้ของครูแต่ละชั้นเรียนข...

Post has attachment
วิพากษ์แผนการเรียนการสอน โรงเรียนบ้านนาหนุนสอง
วิพากษ์แผนการเรียนการสอน โรงเรียนบ้านนาหนุนสอง วันที่ 29 ตุลาคม 2557 ประชุมวิพากษ์แผนการเรียนการสอนโรงเรียนบ้านนาหนุนสอง ชั้นอนุบาล 1 ครูตุ๊กตา เรื่อง ครอบครัวกุ๊กไก่ สร้างฉันทะ  พาไปสำรวจแหล่งเลี้ยงไก่ ( ทั้งไก่บ้านและไก่ฟาร์ม ) - เชิญวิทยากรมาให้ความรู้ให...

Post has attachment
ร่วมวิพากษ์แผนการเรียนของโรงเรียนป่ากลางมิตรภาพที่ 166
ประชุม วิพากษ์แผนการเรียนรู้ Quarter 3 โรงเรียนป่ากลางมิตรภาพที่ 166 วันที่ 19 ตุลาคม 2557 ตามที่ทางโรงเรียนได้ประชุมก่อนปิดเทอมได้ให้ครูแต่ละชั้นได้ทำแผนการเรียนรู้ PBL ของแต่ละชั้นมาเพื่อที่จะมาวิพากษ์แผนการเรียนของแต่ละชั้นร่วมกัน ในวันที่ 19 ตุลาคม 2557...
Wait while more posts are being loaded