Profile cover photo
Profile photo
Peter Isaksson
9 followers -
Egenföretgare och politiker.
Egenföretgare och politiker.

9 followers
About
Posts

Post has attachment
Övervakning på arbetsplatser ökar.
Övervakning av arbetsplatser blir ett allt större problem för de anställdas integritet, och varningssignalerna kring detta har funnits länge. Det uppmärksammades av bland andra Piratpartiet redan när Piratpartiet bildades. Reglerna som styr hur man får över...
Övervakning på arbetsplatser ökar.
Övervakning på arbetsplatser ökar.
isakssons-eskapader.blogspot.se
Add a comment...

Post has attachment
Fattigdom är ett jävla gissel.
De är skitiga, ovårdade, har fula kläder och är allmänt jobbiga där de sitter utanför Konsum. Inte nog med det. De är ekonomiska turister också! De lämnar sina feta villor för att komma hit och tigga en gratis semester. Sicket pack! De är ju kriminella med,...
Fattigdom är ett jävla gissel.
Fattigdom är ett jävla gissel.
isakssons-eskapader.blogspot.se
Add a comment...

Post has attachment
Om 20 år riskerar vi massarbetslöshet!
Piratpartiet är en politisk organisation som älskar teknik. Som politiskt parti anser partiet att teknik är ämnat att hjälpa människor att dels leva ett drägligare liv, men även att tekniska medel är en samling verktyg att hjälpa oss i, och att driva på, mä...
Om 20 år riskerar vi massarbetslöshet!
Om 20 år riskerar vi massarbetslöshet!
isakssons-eskapader.blogspot.com
Add a comment...

Post has attachment
Del 16-18, Basinkomst [Medborgarlön], Finansiering, införandet och mänskliga rättigheter.
16. Hur finansieras Basinkomst? Var kan finansiering eventuellt tas ifrån till att finansiera en Basinkomst? Nedan kommer en mycket grov höftning, medelst Regeringens egna budgetsiffror, på var resurserna kan skiftas ifrån för att finansiera Basinkomst. Stu...
Add a comment...

Post has attachment
Del 13-15, Basinkomst [Medborgarlön], Bostadsmarknad, arbetsplatsdiskriminering och arbetsmiljö.
13. Minska klyftor på bostadsmarknaden. Idag finns det stora klyftor på vilka som lätt får bostad och vilka som behöver hjälp med att ordna en sådan. Är du arbetslös, eller har hamnat hos kronofogden, eller på anat sätt trampat snett vad gäller fast inkomst...
Add a comment...

Post has attachment
Del 11-12, Basinkomst [Medborgarlön], sociala myndigheter och arbetsmarknadspolitiska program.
11. Minska kostnad för sociala myndigheter. Sociala myndigheter kostar samhället stora summor var år som sätts av i budgeten. I och med att ohälsa, utförsäkringar, arbetslöshet med mera ser ut att öka framöver så kommer även utgifterna att öka år för år. In...
Add a comment...

Post has attachment
Del 9-10, Basinkomst [Medborgarlön], Sjukvård och utförsäkring.
9. Minska kostnader för sjukvård. På tidigt 1990 tal rapporteras Sveriges läkemedelskostnad ligga kring 10 miljarder. 2014 blev siffran ca 26,5 Miljarder vilket kan ses som en rätt markant ökning. Statens bidrag till landstingen för kostnader för läkemedel...
Add a comment...

Post has attachment
Del 7-8, Basinkomst [Medborgarlön], Arbetslöshet och Hemlöshet.
7. Bekämpa arbetslöshet. Arbetslösheten i Sverige fortsätter att öka. Det kan variera stort från år till år beroende på hur den politiska bilden ser ut i Sverige. Exempelvis fans det ca 80,000 arbetslösa i Sverige 1990 vilket ökade till hela 380,000 arbets...
Add a comment...

Post has attachment
Del 5-6, Basinkomst [Medborgarlön], hälsobild och skolgång.
5. Förbättra hälsan bland barn och unga Det svenska samhället lider av ökad ohälsa bland medborgarna, både vuxna och barn. 2014 uppmäter man att den psykiska ohälsan bland barn och unga har ökat mångfalt sedan 1990 talet. Främst ökar symptom så som oro, ån...
Add a comment...

Post has attachment
Del 4, Basinkomst [Medborgarlön], för Sverige?
4. Basinkomst, för Sverige? Det finns ett antal problemställningar i Sverige som skulle kunna, dels direkt, dels indirekt, avhjälpas vid införandet av Basinkomst. Några av de problem det Svenska samhället lider av är bland annat; · Ökad ohälsa blan...
Del 4, Basinkomst [Medborgarlön], för Sverige?
Del 4, Basinkomst [Medborgarlön], för Sverige?
isakssons-eskapader.blogspot.com
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded