Profile

Cover photo
Diễn đàn Kỹ sư Kinh tế Xây dựng
2 followers|4,965 views
AboutPostsPhotosYouTube

Stream

 
Nghị định này quy định về nội dung giám sát, đánh giá và việc tổ chức thực hiện giám sát, đánh giá dự án đầu tư và hoạt động đầu tư trực tiếp sử dụng tất cả các nguồn vốn
1
Add a comment...
 
Định giá là việc lập, trình thẩm định phương án giá, quyết định giá, khung giá trên cơ sở chi phí sản xuất, chi phí lưu thông; quan hệ cung cầu; sức mua của đồng tiền Việt Nam; giá thị trường trong nước và thế giới kết hợp với chính sách phát triển kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác các mức giá chuẩn, khung giá, giá giới hạn áp đặt, cho loại tài sản, hàng hoá, dịch vụ đã được xác định.
 ·  Translate
Hồ sơ định giá là dùng để lưu trữ những bằng chứng thu thập được trong quá trình định giá; trợ giúp cho các bước thực hiện công việc định giá
1
Add a comment...
 
Hướng dẫn ứng dụng của biểu đồ đường chéo trong quản lý tiến độ dự án
Quản lý tiến độ dự án là gì? Quản lý tiến độ dự án là một quá trình bao gồm việc thiết lập các mạng công việc, xác định thời gian thực hiện của từng công việc, lập kế hoạch và quản lý việc thực hiện. Mục đích của quản lý tiến độ dự án Mục đích của việc quản...
 ·  Translate
1
Add a comment...
 
Ngày 18/11/2016 Chính phủ ban hành Nghị định 155/2016/NĐ-CP Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/02/2017. Nghị định số 179/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường hết hiệu lực kể tù ngày Nghị định này có hiệu lực.
 ·  Translate
Ngày 18/11/2016 Chính phủ ban hành Nghị định 155/2016/NĐ-CP Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
1
Add a comment...
 
Nhân dịp website Việt Font (http://font.vietdesigner.net) thay đổi giao diện, mình vừa bổ sung 1 lượng lớn font chữ Việt hóa vào website sau 1 thời...
1
Add a comment...
 
Phương pháp đánh giá khái quát mức độ độc lập về tài chính của doanh nghiệp
Để đánh giá mức độ độc lập về tài chính của doanh nghiệp người ta sử dụng chỉ tiêu "Hệ số tài trợ" ở kỳ phân tích và kỳ gốc. Từ đó, tiến hành so sánh sự biến động của các chỉ tiêu phân tích theo thời gian cũng như so sánh với mức độ bình quân của ngành, của...
 ·  Translate
Để đánh giá mức độ độc lập về tài chính của doanh nghiệp người ta sử dụng chỉ tiêu "Hệ số tài trợ" ở kỳ phân tích và kỳ gốc. Từ đó, tiến hà...
1
Add a comment...
 
Biểu đồ chất tải nguồn lực phản ánh số lượng từng loại nguồn lực cần thiết theo kế hoạch tiến độ hiện tại trong một thời kỳ nhất định cho từng công việc hoặc toàn bộ vòng đời dự án
 ·  Translate
Biểu đồ chất tải nguồn lực phản ánh số lượng từng loại nguồn lực cần thiết theo kế hoạch tiến độ hiện tại trong một thời kỳ nhất định cho từng công việc hoặc toàn bộ vòng đời dự án
1
Add a comment...
 
Cầu cổng vàng (tên tiếng anh là Golden Gate Bridge) là cây cầu nối liền giữa quận Cổng Vàng với Thái Bình Dương. Chiếc cầu nối liền thành phố San Francisco với hạt Marin. Được khởi công vào ngày 05 tháng 1 năm 1933, hoàn thành vào năm 1937 và khánh thành vào ngày 27 tháng 5 năm 1937, câu cầu trở thành biểu tượng quốc tế của San Francisco.
 ·  Translate
Cầu cổng vàng là biểu tượng của thành phố San Francisco và là một công trình kỳ quan của thế giới
1
Add a comment...
 
Trong quản lý tiến độ dự án thì phương pháp Biểu đồ đường chéo là một công cụ đơn giản nhất để quản lý tiến độ dự án. Biểu đồ đường chéo cho phép so sánh giữa tiến độ kế hoạch và tiến độ thực tế thực hiện các công việc dự án. Xem chi tiết - http://bit.ly/2jvaU2g
 ·  Translate
Biểu đồ đường chéo cho phép so sánh giữa tiến độ kế hoạch và tiến độ thực tế thực hiện các công việc dự án
1
Add a comment...
 
Quản lý nguồn nhân lực luôn là một vấn đề được các nhà quản lý hết sức quan tâm. Quản lý nguồn nhân lực bao gồm việc tuyển dụng, đào tạo, duy trì và phát triển. Nói cách khác, quản lý nguồn nhân lực là việc sử dụng các nguồn nhân lực để đạt được mục tiểu của doanh nghiệp.

Trong quản lý nguồn nhân lực để đạt được mục tiêu thì việc điều hòa nguồn nhân lực có ý nghĩa quyết định việc thành công. Vậy điều hòa nguồn nhân lực là gì?
 ·  Translate
Điều hòa nguồn nhân lực thực hiện dự án là việc người quản lý đề ra các quyết định huy động nguồn hợp lý trên cơ sở sử dụng thời gian dự trữ của các công việc không găng nhằm đạt mục tiêu cân bằng nguồn lực thực hiện dự án
1
Add a comment...
 
Để đánh giá mức độ độc lập về tài chính của doanh nghiệp người ta sử dụng chỉ tiêu "Hệ số tài trợ" ở kỳ phân tích và kỳ gốc. Từ đó, tiến hà...
1
Add a comment...
 
Sử dụng công thức Berim trong định giá máy, thiết bị
Mặc dù công thức Berim không được thừa nhận nhiều nhưng trên thực tế thì công thức này vẫn được sử dụng khá rộng rãi ở các đơn vị định giá và việc vận dụng nó được coi như là kinh nghiệm trong định giá. Các bước để tiến hành định giá theo công thức Berim có...
 ·  Translate
1
Add a comment...