Profile cover photo
Profile photo
СИС КРЕДИТ
4 followers
4 followers
About
Posts

Post has attachment
Представяме Ви най-новия клип на SIS Кооп
Add a comment...

Post has attachment
Желаем Ви прекрасни коледни мигове!
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Станете наш клиент и ние ще инвестираме в безплатно написване на Вашия проект РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОДУКТОВИ И ПРОИЗВОДСТВЕНИ ИНОВАЦИИ.
При необходимост, ще финансираме Вашето самоучастие, чрез Микрофинансиращата ни институция СИС Кредит!

Безвъзмездната финансова помощ за повишаване на иновационния капацитет на предприятията се отпуска в рамките на ОП "Иновации и конкурентоспособност" 2014 - 2020 г. с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.


Помощта по тази програма цели да стимулира нарастването на дела на предприятията, които разработват и разпространяват иновации, както и повишаване на иновационния капацитет на предприятията.

КОЙ Е ПОДХОДЯЩ:
• кандидати, които са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или да са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство
• кандидати, които имат минимум три приключени финансови години (2014, 2015 и 2016 г.).

Допустими по настоящата процедура ще бъдат дейности по разработване на иновации в тематичните области на Иновативна стратегия за интелигентна специализация (ИСИС):
1. приложни научни изследвания в предприятието;
2. проучване, придобиване и прилагане на резултати от научни изследвания, технологии, know-how, непатентовани открития, права по интелектуална собственост;
3. създаване и тестване на прототипи и пилотни линии;
4. тествания, изпитвания, измервания.

ДОПУСТИМИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ЩЕ БЪДАТ СЛЕДНИТЕ ВИДОВЕ РАЗХОДИ:

• Инвестиционни разходи за закупуване на дълготрайни материални активи (ДМА) и дълготрайни нематериални активи (ДНА);
• Разходи за услуги;
• Оперативни разходи.

РАЗМЕР НА ДОПУСТИМИТЕ РАЗХОДИ:
• Минимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ 100 000 лева
• Максимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ в зависимост от категорията на предприятието-кандидат
• Микро и малки предприятия: 500 000 лева
• Средни предприятия: 750 000 лева
• Големи предприятия: 1 000 000 лева

Интензитет на помощта: 50% - 80%

Микрофинансииращата ни институция СИС Кредит може да финансира Вашето самоучастие по ОП "Иновации и конкурентоспособност" Разработване на продуктови и производствени иновации!

Бюджет: 68 454 050 лева

За повече информация - www.siseufunding.com

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС!

Т: 0898 71 13 24
Е: eufunding@sis.bg
Photo
Add a comment...

Post has attachment
ПРОМОЦИЯ ЗА ВАШИЯ БИЗНЕС ОТ СИС КРЕДИТ до 30.06.2017г.
СПЕЦИАЛНА ПРОЛЕТНА ОФЕРТА ЗА:
• Микро предприятия (търговци, малки производства, фирми в сферата на услугите)
• Земеделски производители (земеделци и животновъди)
Вижте повече информация на www.siscredit.com
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Честита Баба Марта! Бъде здрави, щастливи и усмихнати! :)
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Add a comment...

Post has attachment
Имаме удоволствието да ви съобщим, че като партньори на СИС Кредит в подкрепа на кампанията „Взимай кредити разумно“ 2016г. се включиха и Фондация „Глобални библиотеки-България“ и Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ). Надяваме се с общи усилия и разширяване обхвата на кампанията да постигнем по-голяма ефективност и положителни резултати.#BWC2016
PhotoPhotoPhoto
6.10.16 г.
3 Photos - View album
Add a comment...

Post has attachment
Кампанията „Взимай кредити разумно“ стартира! Можете да се обърнете за подробна информация, финансов съвет и консултация към нашите експерти в офисите на СИС Кредит в страната (http://siscredit.com/?page=BranchNetwork). Не забравяйте – важно е да знаем как да определим реалната цена на един кредит, на какво да обръщаме внимание при подписване на договор за кредит, как да изчислим с колко свободни пари разполагаме месечно, какви са скритите такси, използвани от кредиторите и т.н. #BWC2016
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Взимате ли кредити разумно? Достатъчно информирани ли сте предварително за всички условия и такси? Знаете ли всъщност колко ще платите? За да можете да отговорите на тези въпроси, както и да на много други, СИС Кредит, за втора година е българският партньор на международната инициативата Borrow wisely 2016 (б.е. „Взимай кредити разумно), която има цел да ограмоти финансово гражданите в посока разумното взимане на кредити.
Кампанията се организира за трета поредна година през месец октомври от Microfinance Centre (http://www.mfc.org.pl/ ). Партньори за 2016г. са повече от 21 институции от 15 държави от Източна Европа и Азия. Нека заедно с общи усилия променим негативните тенденции на свръхзадлъжнялост и повишим своята финансова култура. #BWC2016
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Добро утро в предпоследния работен понеделник тази година. :) Пожелаваме ви много приятна кратка работна седмица, изпълнена с коледно настроение! :)
Photo
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded