Profile

Cover photo
FRO Nordvästra Götaland
37 followers|306,140 views
AboutPostsPhotosVideos
Story
Tagline
Frivilliga Radio Organisationen www.vast.fro.se
Introduction
FRO är den frivilliga försvarsorganisationen för Dig som är intresserad av radio- och IT-kommunikation. Svenska medborgare samt utländska medborgare bosatta i Sverige kan bli medlemmar. Den som inte fyllt 18 år skall ha målsmans medgivande. Den som inte fyllt 15 år får endast delta i icke-militär verksamhet.
 

FRO verksamhetsidé

FRO är en frivillig försvarsorganistion som skall bibehålla och utveckla hög kompetens om sambands- och informationssystem. Medlemmarnas och samhällets behov skall styra vår verksamhet.

Utan samband - ingen ledning

Goda kommunikationer är ”ett måste” för att åstadkomma en effektiv ledning, uppföljning och kontroll. Inom FRO är uttrycket ledstjärnan bakom våra ansträngningar för att medverka till att bra kommunikationer vid behov är tillgängliga för vårt totalförsvar.

FRO grundades år 1946, ursprungligen som en sektion inom SSA, föreningen Sveriges sändaramatörer. Flera sändaramatörer hade tjänstgjort i signalist/telegrafist-befattningar i försvaret under beredskapsåren och tyckte att deras kompetens (och materiel) bättre borde kunna tas tillvara inom försvaret. Detta var starten: Medlemmarna lovade att vid behov ställa sig själva och sin materiel i totalförsvarets tjänst och påbörjade en målmedveten utbildning och träning för att bli bättre. Numera är medlemskap i FRO öppet för alla som bor i Sverige - kvinnor, män eller ungdomar oberoende av ålder och teknisk kompetens. FRO:s aktiviteter bygger på medlemmarnas gemen-samma kommunikations- och teknikintresse.

Många av våra medlemmar har kommunikation som yrke eller som hobby. Kommunikation är inte längre något enbart för specialister. Vi möter alla i våra dagliga liv kommunikation i många former: Radio/TV, internet, mobiltelefon, faxar och datorer. Med övning och utbildning kan vi alla bli bättre. FRO erbjuder sina medlemmar sådan utbildning. FRO har ca 4 000 medlemmar organiserade i 26 självständiga förbund. 10% av medlemmarna är kvinnor och lika många är ungdomar mellan 15 och 25 års ålder. Många av medlemmarna är med avtal engagerade i hemvärnets sambandstjänst eller i sambandsuppgifter för övriga delar av totalförsvaret.

Föreningsverksamheten är mycket livlig, oftast som regelbundna veckoträffar med avancerad IT-utbildning som ett viktigt inslag. De enskilda föreningarna hjälper ofta idrottsklubbar och andra ideella organisationer med sambandsservice vid tävlingar och stora arrangemang. FRO har även en ungdomsverksamhet.

Utbildning och övningar

En mycket bra övning för FROsignalister är att delta i avdelningarnas/förbundens sambandsservice. Många idrottstävlingar och andra publika arrangemang skulle inte ha kunnat genomföras utan speciellt utbyggda förbindelser och nätverk. FRO spelar här en stor roll.

Förberedelser för olika insatser

FRO har länge övat och utbildat för att kunna förstärka med sambandsresurser, där det behövs t ex vid större olyckor, skogsbränder, eftersök mm. FRO har egen materiel och utbildad personal, som är samövade. Vi har också egna frekvenser som får användas vid dessa tillfällen.

Våra uppgifter sammanfattas i vår slogan: "Radio, tele och data i samhällets tjänst".

 

Contact Information
Contact info
Email
Address
Sågbladsvägen 10 461 29 Trollhättan

Stream

FRO Nordvästra Götaland hasn't shared anything with you.

People are more likely to share with you if you add them to your circles.