Profile cover photo
Profile photo
Panikar Thongdee
4 followers -
คำขวัญการอนุรักษ์พลังงาน : หยุดคิดก่อนใช้ ร่วมใส่ใจพลังงาน พลังงานมีคุณค่า อย่าเปิดไว้ให้เปลือง พลังงานมีคุณค่า โปรดใช้อย่างประหยัด พลังงานมีคุณค่า อย่าเปิดไว้ให้เปลืองเงิน พลังงานมีคุณค่า รู้รักษาให้ยั่งยืน การประหยัดไฟฟ้า มีคุณค่าต่อบ้านเมือง น้ำเหลือน้อยกว่าที่คิด ช่วยกันประหยัดคนละนิด เพื่อทุกชีวิตได้ดำรงต่อไป น้ำคือพลังแห่งชีวิต โปรดมีจิตสำนึกในการใช้ น้ำมัน ราคาแพง คิดสักนิดก่อนขับขี่ พลังงานมีคุณค่า ช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม พลังงานมีเพียงน้อยนิด โปรดจงคิดก่อนจะใช้ พลังงานอาจหมดเร็วไว มาร่วมใจอนุรักษ์พลังงาน พลังงานคือชีวิต ช่วยกันคิดตรึกตรองดู คำขวัญการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม: พลังงานมีคุณค่า อย่าเปิดไว้ให้สิ้นเปลือง คำขัวญลดภาวะโลกร้อน: พลังงานมีคุณค่า รู้รักษาให้ยั่งยืน คำขวัญธรรมชาติ : ธรรมชาติเป็นของท่าน จงยึดมั่นรักษามัน คำขวัญลดการใช้กระดาษ : กระดาษสะอาดขาว มันแวววาว ราวหมู่เมฆ นับวัน มันใกล้ขาด เพราะป่าคลาด ทั้งชาติสิ้น ผู้คนต่างก็ตัด มัธยัดไม่เคยพอ สักวันเราจะท้อ ทั้งลูกพ่อ ไร้ป่าไม้ให้กระดาษ คำขวัญ ลดภาวะโลกร้อน : โลกร้อนเพราะป่าหมด ช่วยกันงด ก่อนโลกร้อน คำขวัญลดขยะ : ขยะจะล้นเมือง อย่าเที่ยวเหวี่ยงไม่รู้ถัง สโลแกนการทำงาน : สัจจะ และ บริการ คืองานของเรา คำขวัญการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม น้ำเหลือน้อยกว่าที่คิด โปรดช่วยคิดช่วยประหยัด เหลืดน้อยแล้วต้องเร่งรัด คิดให้หนักรักชีวา น้ำคือพลังแห่งชีวิต โปรดสำนึกฝึกการใช้ น้ำมันราคาแพง คิดจะแซงขับแรงเร็ว โปรดเถิดเลิกหวือหวา จักได้มา ยากแสนเข็น พลังงานมีเพียงน้อยนิด โปรดจงคิดก่อนจะใช้ พลังงานอาจหมดไว มาร่วมใจอนุรักษ์พะลังงาน
คำขวัญการอนุรักษ์พลังงาน : หยุดคิดก่อนใช้ ร่วมใส่ใจพลังงาน พลังงานมีคุณค่า อย่าเปิดไว้ให้เปลือง พลังงานมีคุณค่า โปรดใช้อย่างประหยัด พลังงานมีคุณค่า อย่าเปิดไว้ให้เปลืองเงิน พลังงานมีคุณค่า รู้รักษาให้ยั่งยืน การประหยัดไฟฟ้า มีคุณค่าต่อบ้านเมือง น้ำเหลือน้อยกว่าที่คิด ช่วยกันประหยัดคนละนิด เพื่อทุกชีวิตได้ดำรงต่อไป น้ำคือพลังแห่งชีวิต โปรดมีจิตสำนึกในการใช้ น้ำมัน ราคาแพง คิดสักนิดก่อนขับขี่ พลังงานมีคุณค่า ช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม พลังงานมีเพียงน้อยนิด โปรดจงคิดก่อนจะใช้ พลังงานอาจหมดเร็วไว มาร่วมใจอนุรักษ์พลังงาน พลังงานคือชีวิต ช่วยกันคิดตรึกตรองดู คำขวัญการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม: พลังงานมีคุณค่า อย่าเปิดไว้ให้สิ้นเปลือง คำขัวญลดภาวะโลกร้อน: พลังงานมีคุณค่า รู้รักษาให้ยั่งยืน คำขวัญธรรมชาติ : ธรรมชาติเป็นของท่าน จงยึดมั่นรักษามัน คำขวัญลดการใช้กระดาษ : กระดาษสะอาดขาว มันแวววาว ราวหมู่เมฆ นับวัน มันใกล้ขาด เพราะป่าคลาด ทั้งชาติสิ้น ผู้คนต่างก็ตัด มัธยัดไม่เคยพอ สักวันเราจะท้อ ทั้งลูกพ่อ ไร้ป่าไม้ให้กระดาษ คำขวัญ ลดภาวะโลกร้อน : โลกร้อนเพราะป่าหมด ช่วยกันงด ก่อนโลกร้อน คำขวัญลดขยะ : ขยะจะล้นเมือง อย่าเที่ยวเหวี่ยงไม่รู้ถัง สโลแกนการทำงาน : สัจจะ และ บริการ คืองานของเรา คำขวัญการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม น้ำเหลือน้อยกว่าที่คิด โปรดช่วยคิดช่วยประหยัด เหลืดน้อยแล้วต้องเร่งรัด คิดให้หนักรักชีวา น้ำคือพลังแห่งชีวิต โปรดสำนึกฝึกการใช้ น้ำมันราคาแพง คิดจะแซงขับแรงเร็ว โปรดเถิดเลิกหวือหวา จักได้มา ยากแสนเข็น พลังงานมีเพียงน้อยนิด โปรดจงคิดก่อนจะใช้ พลังงานอาจหมดไว มาร่วมใจอนุรักษ์พะลังงาน

4 followers
About
Panikar's posts
Wait while more posts are being loaded