Profile cover photo
Profile photo
Ireneusz Wojczuk
About
Ireneusz Wojczuk's posts

Post has attachment
Tzw. Sąd Apelacyjny w Warszawie, I Wydział Cywilny, sygn. akt I S 167/16 we własnym interesie
27 czerwca 2017 roku
tzw. Sąd Apelacyjny w Warszawie, I Wydział Cywilny, sygn. akt I S
167/16 w składzie: tzw. ssa Jolanta de Heij-Kaplińska, tzw. ssa
Marta Szerel, tzw. sso (del.) Katarzyna Jakubowska-Pogorzelska we
własnym interesie oddalił skargę na prze...

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment
Padająca się za tzw. sso wizytator Sądu Okręgowego w Warszawie w stanie spoczynku Hanna Jaworska-Świniarska (2)
Tzw. sso wizytator w
stanie spoczynku Hanna Jaworska-Świniarska pismem Wiz-440-95/17/C z
4 lipca 2017 roku pozostawiła skargę na działalność s.
zorganizowanej grupy p. (sygn. akt: II C 366/13, sygn. akt: XXV C
1006/16) bez rozpoznania uznając sformułowanie ...

Post has attachment
Nadeszło spóźnione pismo z Urzędu Gminy we Włodawie...
Szczególnie polecam ostatni akapit.

Post has attachment
TZW. SĄD W INTERESIE PSL
Podająca się za
tzw. ssr Ewa L.
( http://wlodawskie-kurioza.blogspot.com/2016/06/ewa-l.html , http://wlodawskie-kurioza.blogspot.com/2016/05/andrzej-bienko-podajacy-sie-za-tzw-ssr.html ),
będąca jednocześnie: prezesem sądu, przewodniczącą III Wydziału
Rodzi...

Post has shared content

Post has shared content

Post has attachment

Post has attachment
KOLEJNA SKARGA DO STRASBURGA NA TZW. SĄD OKRĘGOWY W WARSZAWIE
23 lipca 2012 roku
skierowałem pozew przeciwko M., który w postępowaniu przed Sądem
Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia, X Wydział Karny, sygn. akt X
K 1342/10 wielokrotnie zeznał nieprawdę. Postępowanie toczyło się
przed tymże Sądem Rejonowym dla Warszawy-Ś...
Wait while more posts are being loaded