Profile cover photo
Profile photo
Somuncu Baba Dergisi
10 followers -
1994’den beri yayınlanan dergimiz Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi Vakfı tarafından yayınlanmakta, adını Darende'de medfun Somuncu Baba'dan alıyor.
1994’den beri yayınlanan dergimiz Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi Vakfı tarafından yayınlanmakta, adını Darende'de medfun Somuncu Baba'dan alıyor.

10 followers
About
Communities and Collections
View all
Posts

Post has attachment

Post has attachment
Konya Çocuk Festivalinde
Standımıza Bekleriz!

Konya Çocuk Festivalinde Yazarlarımızdan M.Emin Karabacak Yazar Buluşması programında okuyucularıyla buluşuyor!

8 Temmuz Cumartesi Saat:17.00

Somuncu Baba Dergisi ve Çocuk eki standımıza bekleriz!

Ayrıntılar: www.konyacocukfestivali.com

#SomuncuBabaDergisi #SomuncuBaba #Konya #çocuk #festival
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Konya Çocuk Festivalinde
Standımıza Bekleriz!

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen, 7-8-9 Temmuz tarihlerinde Konya M1 Avm ve Fuar alanında düzenlenecek olan Çocuk Festivalinde Somuncu Baba Dergisi ve Çocuk Eki standımıza bekleriz!

Ayrıntılar: www.konyacocukfestivali.com

#SomuncuBabaDergisi #SomuncuBaba #Konya #çocuk #festival
Photo
Add a comment...

Post has attachment
9-21 Haziran 2017 taripleri arasında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından Gaziantep İstasyon Meydanında düzenlenen Kitap Fuarında Nasihat Yayınları ve Somuncu Baba Dergisi standımıza bekleriz!
#kitap #fuar
Photo
Add a comment...

Post has attachment
SOMUNCU BABA DERGİSİ 200. SAYISI ÇIKTI
Somuncu Baba Dergisi, Haziran 2017 itibarıyla 200. Sayısına ulaştı. Bu, millî ve manevi hassasiyetinden taviz vermeden yerelden ulusala, uluslararasına hitap edebilen bir yayın organı için takdire şayan bir yürüyüştür. Bu kutlu yürüyüş azim ve kararlılıkla daha nice yüzlü sayılara ulaşacaktır.....
http://somuncubaba.net/dergi/199-sayi/somuncu-baba-dergisi-200-sayisi-cikti/ #somuncubaba #dergi
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
9.06.2017
5 Photos - View album
Add a comment...

Post has shared content
İstanbul Sirkeci Garı'nda düzenlenen Uluslararası Dergi Fuarı'nda Somuncu Baba Dergisi standımıza bekleriz!

#DergiFuarı #DergiFuarı2017 #SomuncuBabaDergisi #SomuncuBaba
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Malatya Büyükşehir Belediyesi Fuar Alanı 6.Anadolu Kitap Fuarında ki stantlarımıza bekleriz
#malatyakitapfuari
#MalatyaKitapFuarıAçılıyor
Photo
Add a comment...

Post has attachment
İstanbul #SirkeciGarı 8.Uluslararası Dergi Fuarı'nda Somuncu Baba Dergisi standımıza sizleri de bekliyoruz
4-9 Mayıs #dergifuarı2017
#TÜRDEB
Photo
Add a comment...

Post has attachment
#SomuncuBaba Dergisi 198. (Nisan 2016) Sayısı Aile ve Çocuk Ekleriyle Beraber Yayında.
SOMUNCU BABA DERGİSİ’NİN NİSAN 2017 (SAYI. 198) SAYISINDA HZ. PEYGAMBER SEVGİSİ VE SAHABE-İ KİRAM
Somuncu Baba dergisi Nisan 2017 itibarıyla 198. sayısıyla okurlarına merhaba diyor. Darende Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi Vakfı yayın organı olan dergi, bugüne kadar millî ve manevî çizgisinden ödün vermeden yoluna devam ediyor. Dinî, tarihî, edebî konuların yanında eğitim-öğretim ve sağlıkla ilgili yazıların da yer aldığı Somuncu Baba dergisi, okurlarına ücretsiz olarak Aile ve bir de Çocuk dergilerini veriyor.
Her sayısı zengin bir muhteva ve görsel içerikle dikkat çeken Somuncu Baba dergisi 198. sayısında Nisan ayı olması hasebiyle Hz. Peygamber Sevgisi ve İstanbul Sahabelerini ön plana çıkarıyor. Derginin başyazısında Bekir Aydoğan: “Sahâbe-i kiram, İslâm’ın anlaşılıp yaşanması ve özellikle İslâm prensiplerini bizzat Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.)’den öğrenerek, sonraki nesillere aktaran köprü şahsiyetler olup, bu açıdan hayatî öneme sahiptirler.” diyor ve şöyle devam ediyor: “Çünkü onlar Hz. Peygamber (s.a.v.) ile birlikte yaşamış, zaman zaman âyetlerin nüzulüne ve hadislerin vürûduna hem sebep hem de şahit olmuşlardır. Böylece Hz. Peygamber (s.a.v.)’in eğitiminden geçmiş ve sonraki nesillere örnek olma vasfını kazanmışlardır.”
Derginin yazarlarından M. Nihat Malkoç “Kadim Payitahtın Manevî Tapusu” başlıklı yazısında Peygamber Efendimiz’in İstanbul’un fethedileceğini müjdelediği hadis-i şerifi duyan sahabelerin önemli bir kısmının zamanın zor şartlarında günlerce yolculuk yaparak bu güzel şehre gelip fethin gerçekleşmesi için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerine işaret ediyor.
Prof. Dr. Kadir Özköse, ashab-ı kiramın Peygamber Efendimiz’e dair muhabbetlerini dile getirdiği yazısında ashâb-ı kirâmın hayatları boyunca Peygamber Efendimiz’i yalnızlığa terk etmediklerini, barışta da savaşta da her daim Peygamber Efendimiz’e eşlik etmenin gayretine büründüklerini ifade ediyor.
Prof. Dr. Bünyamin Erul, “Hz. Peygamber (s.a.v.) ve Sahâbe Örnekliğinde Samimiyet” başlıklı yazısında şu görüşlere yer veriyor: “Hz. Peygamber (s.a.v.)’in hayatına bakıldığında, samimiyetle yaşanmış bir ömür çıkar karşımıza. Tam kırk yıl Mekke halkına karşı, kalan yirmi üç yıl bütün Müslümanlara karşı samîmi, örnek bir hayat sergiledi. Ashâbıyla arasındaki ilişkilerde ne bir resmiyet, ne de sun’îlik vardı. Aksine tamamen tabîî ve samîmî bir ilişki söz konusuydu.”
Dosya konusuyla ilgili şair Bekir Oğuzbaşaran’ın İstanbul Kızılelması başlıklı mesnevi tarzında yazdığı şiirinden birkaç beyit:
Sahâbe ya da sahâbî, “sohbet arkadaşı” demek
O’nu görmek, dinlemek şart, tebliğine iman etmek

Allah’ın seçtiği dîni, yeryüzüne yaymak için
Asya, Afrika, Avrupa; İran, Tûran, Hind, Çin, Maçin

İstanbul’u yön gösterdi, ümmetine Son Peygamber:
“Fetheden ne güzel emîr, ordusu ne güzel asker”
Prof. Dr. Ali Akpınar, şeytanın hilelerinden bahsettiği yazısında, şayet mü’min güçlü bir imana sahip olur Yüce Yaratıcı’nın yardımını arkasına alırsa, bunun karşısında şeytanın hilesi etkisiz ve zayıf kalır. Ancak bu yardım ve güçten mahrum kalırsa kişi, elbette şeytan onun üzerinde etkin olacak, istediğini ona yaptıracaktır, diyor.
Prof. Dr. Kadir Özköse ve Prof. Dr. H. İbrahim Şimşek, bu ayki yazılarında Altın Silsile’den, Abdulhâlik Gucdevânî’yi tanıtıyorlar.
Prof. Dr. Ramazan Altıntaş, mahiyet bakımından iman İslâm birdir dediği yazısında “İslâm, Allah’ın emirlerine tam teslîmiyet ve itâattir. Bu yüzden lafzî olarak iman ve İslâm arasında fark vardır. Çünkü dilde iman tasdîkten, İslâm ise teslîmiyetten ibarettir.” görüşünü ifade ediyor.
Musa Tektaş, nefse muhalefet edebilmenin yollarını göstermeye çalıştığı yazısına Osman Hulûsi Efendi’nin “Ölmeden ön ölmek olsun dâim ârzun ey gönül/Nefs ü şeytânın elinden çeşm-i nem-nâk olagör” beytini ser-levha yapıyor ve yazısında şu görüşlere yer veriyor: “Bir mürşid-i kâmilin gözetimindeki sâlik, başkalarından önce kendi nefsinin eksiklik ve kusurlarını görürse, nefsinin kibir ve gurura kapılarak bencilleşmesine engel olur. Nefsin bencilleşmesini engellemenin bir başka yolu da nefsi daima kınamak ve onu küçük görmektir.”
Prof. Dr. Enbiya Yıldırım, “Hz. Peygamber (s.a.v.) ve Dürüstlük” başlıklı yazısında Peygamber Efendimiz’in bütün insanlık için bir dürüstlük âbidesi oluşuna işaret ediyor.
Resul Kesenceli’nin, “Okçuluğun Tarihçesi ve Okçular Tekkesi” başlıklı yazısı, okçuluğa ilgi duyanların ilgiyle okuyabilecekleri bir yazı…
Prof. Dr. Abdullah Kahraman, bu ayki yazısında Ebû Hanîfe’nin kıymetli talebesi, Ebû Yûsuf’u şöyle tanıtıyor: “Ebû Yûsuf bilgisi ile meşhur idi. Ebû Hanîfe’nin talebeleri arasında fazîleti apaçık belli oluyordu. Zamanının en iyi fıkıh âlimi idi. İlim, hilim ve hüküm vermede dorukta idi. Hanefî mezhebine dair fıkıh usulü ve kelâma dair ilk kitabı yazan ve neşreden o idi.”
Mürsel Gündoğdu, Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi’nin “İncitme sen kimseyi kimseye incinme hem/ Güler yüzlü tatlı dil her ağızın balı ol.” beytinden mülhem, gönül kavramını ele alıyor.
Mustafa Özçelik İstiklâl Marşı’ndaki dinî hassasiyeti İstiklâl Marşı’nın mısralarından yola çıkarak incelemiş.
Fatih Çınar, “Hulûsi Efendi’nin (k.s.) Mektûbât’ında Peygamber Ahlakı” başlıklı yazısında diyor ki: “Son dönemde ilmî çalışmaları, sosyal faaliyetleri ve tasavvufî kişiliği ile dikkat çeken önemli isimlerden bir tanesi de Hulûsi Efendi’dir. O, toplumun her kesimini kucaklayan, vakıf hizmetleri ile yaratılmışa hizmeti Yaratana hizmet olarak benimseyen Yunus Emre’nin son yüzyıldaki temsilcilerindendir.”
Vedat Ali Tok, şair Nâbî’nin oğluna verdiği öğütlerden oluşan Hayriyye isimli mesnevisini incelemeye devam ediyor. Bu ayki yazı başlığı “Nâbî’ye Göre Güzel Ahlâkın İlkeleri”.
Ali Özkanlı, Peygamber Efendimiz’in güzel ahlâkını “Güllerin Sultanı” başlığı ile ele alıyor.
Tarih severler için ilginç bir yazı: İsmail Çolak, Osmanlı’nın ilk denizaltısının hikâyesini anlatıyor.
Dr. Mukadder Arif Yüksel’in yazı başlığı “Allah’ın Rahmeti”.
Fehimdar Çiftçi, bu ayki yazısında zekâ ve yetenek kavramlarını ele almış.
Erol Afşin, sesin önemine işaret ediyor ve “Bizleri göremeseler bile sesimizden rahatlıkla tanırlar. Dolayısıyla ses, kimliğimizdir bir bakıma... Bizi karşımızdakine tanıtma görevi görür. Ses ve kulak birbirinin parçasıdır bu yönüyle…” diyor.
Nisan sayısının şairleri Rıfat Araz, Mustafa Akgün ve Bekir Oğuzbaşaran.
www.somuncubaba.net
Bilgi Tel: 444 36 61
PhotoPhotoPhotoPhoto
8.04.2017
4 Photos - View album
Add a comment...

Post has shared content
Kağıthane Belediyesi'nden Panel

İstanbul Kağıthane Belediyesi tarafından tertip edilen Somuncu Baba ve Hulûsi Efendi Paneli 9 Nisan Pazar akşamı saat:20.00'da Sultan Selim Kültür Merkezi'nde düzenlenecek.

Prof.Dr.Abdullah Kahraman ve Dr.Süleyman Aktaş'ın konuşmacı olarak katılacağı panel programında Halil Necipoğlu tarafından Divân-ı Hulûsi-i Dârendevî konseri verilecek.

Hattat Muhammet Mağ ve ekibi tarafından hazırlanan Hüsn-i Hat sergisi ile Kubbelerin Üstadı Faotoğraf sanatçısı Cemil Şahin fotoğraf sergisinin de ziyarete açılacağı program ücretsiz olup tüm halkımız davetlidir.

#SomuncuBaba #HulusiEfendi #KağıthaneBelediyesi #Darende
Photo
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded