Profile cover photo
Profile photo
Komórka Badawczo-Rozwojowa w MPWiK "Wodociągi Puławskie" Sp. z o.o. w Puławach
6 followers
6 followers
About
Posts

Post has attachment
Nagroda dla MPWiK "Wodociągi Puławskie" Sp. z o.o. w Puławach:
Award for MPWiK "Wodociągi Puławskie" Sp. z o.o. in Pulawy:

Dyplom i Tytuł: PATENTY LIDERÓW INNOWACYJNOŚCI 2018 w konkursie Patenty Liderów innowacyjności, który oceniał nowatorskie rozwiązania i technologie w zakresie oszczędnego i bezpiecznego gospodarowania wodą.
Diploma and Title: PATENTS OF INNOVATION LEADERS 2018 in the competition of Patents of Innovation Leaders, who assessed innovative solutions and technologies in the field of economical and safe water management.


Warszawa, 26 września 2018
Warsaw, 26th of September 2018

Więcej o konkursie i związanych z nim targami:
http://liderzyinnowacyjnosci.com/siedmiu-laureatow-i-5-wyroznionych-firm-patenty-liderow-innowacyjnosci-rozdane/
http://www.mpwik.pulawy.pl/aktualnosci-innowacyjna-gospodarka.html

Photo
Add a comment...

Post has attachment
Nagroda dla Zespołu Naukowo-Badawczego
Award for the Scientific and Research Team

Dyplom i Tytuł: PATENTY LIDERÓW INNOWACYJNOŚCI 2018 w konkursie Patenty Liderów innowacyjności, który oceniał nowatorskie rozwiązania i technologie w zakresie oszczędnego i bezpiecznego gospodarowania wodą.
Diploma and Title: PATENTS OF INNOVATION LEADERS 2018 in the competition of Patents of Innovation Leaders, who assessed innovative solutions and technologies in the field of economical and safe water management.

Warszawa, 26 września 2018
Warsaw, 26th of September 2018

Więcej o konkursie:
http://liderzyinnowacyjnosci.com/siedmiu-laureatow-i-5-wyroznionych-firm-patenty-liderow-innowacyjnosci-rozdane/

Photo
Photo
26.10.2018
2 Photos - View album
Add a comment...

Post has attachment
RELACJA Z MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW BRANŻY KOMUNALNEJ

W dniach 26-28 września 2018 r. podczas Międzynarodowych Targów Branży Komunalnej w Ptak Warsaw Expo , MPWiK "Wodociągi Puławskie" Sp. z o.o. w Puławach razem z firmą Unisoft Sp. z o.o. (http://www.unisoft.com.pl/z-zycia-firmy/282-wszystkie-wydarzenia/2018/610-miedzynarodowe-targi-komunalne) oraz z Politechniką Lubelską i Politechniką Warszawską, zaprezentowali wspólnie nowoczesne rozwiązania systemowe w dziedzinie gospodarowania zasobami wody:

• Metodyka wdrażania Zintegrowanego Systemu Zarządzania Infrastrukturą Techniczną Przedsiębiorstwa,
• Patenty/wynalazki w zakresie monitoringu sieci wodociągowej i usprawnień w systemach kanalizacyjnych
• Oprogramowanie typu ERP do zarządzania sieciami wodociągowo-kanalizacyjnymi w przedsiębiorstwach

Więcej informacji o naszej ofercie technologicznej prezentowanej podczas targów można znaleźć w zakładce Innowacyjna Gospodarka na stronie www.mpwik.pulawy.pl oraz na naszym profilu Google+.

Międzynarodowe Targi Branży Komunalnej w Ptak Warsaw Expo przyniosły efekt wymiany doświadczeń i nawiązania kontaktów handlowych. Spośród najciekawszych zagadnień rozmów należy wymienić te, które dotyczyły wdrażania nowych produktów i nowych sposobów usprawnień do poszczególnych gałęzi przemysłu dla przedsiębiorstw i odbiorców ich usług z jednoczesnym pozytywnym wymiarem oddziaływania dla społeczeństwa i środowiska naturalnego.
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
08.10.2018
5 Photos - View album
Add a comment...

Post has attachment
ZBYWALNA OFERTA TECHNOLOGICZNA: STUDZIENKA KANALIZACYJNA

MARKETABLE TECHNOLOGICAL OFFER: SEWAGE WELL
PhotoPhotoPhotoPhoto
11.09.2018
4 Photos - View album
Add a comment...

Post has attachment
Informacja o ofercie handlowej na udzielenie licencji niewyłącznej na korzystanie z wynalazku pn.: „STUDZIENKA KANALIZACYJNA” o nr patentowym nr 229311
WŁAŚCICIEL WYNALAZKU:
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI WODOCIĄGI PUŁAWSKIE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W PUŁAWACH, Puławy / PL;
POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin / PL;
Twórcy wynalazku po stronie MPWiK „Wodociągi Puławskie” Sp. z o.o.:
mgr inż. Duklewski Wiesław, mgr inż. Mierzwa Aneta, mgr inż. Kamil Kępiński, inż. Stanisław Dziak
Twórcy wynalazku po stronie Politechniki Lubelskiej:
prof. PL dr hab. inż. Kowalski Dariusz , prof. PL dr hab. inż. Kowalska Beata, prof. dr hab. inż. Kwietniewski Marian, dr inż. Iwanek Małgorzata

Więcej informacji:

www.mpwik.pulawy.pl/patenty.html
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Zaproszenie na Międzynarodowe Targi Branży Komunalnej w Ptak Warsaw Expo w dniach 26 - 28 września 2018 r.

Invitation to the International Trade Fair of Municipal Industry in Ptak Warsaw Expo on September 26 - 28, 2018.

Photo
Photo
11.09.2018
2 Photos - View album
Add a comment...

Post has attachment
ZBYWALNA OFERTA TECHNOLOGICZNA: NOŻOWA OPASKA DO NAWIERCANIA

MARKETABLE TECHNOLOGICAL OFFER: BLADE BAND FOR SPOT DRILLING
PhotoPhotoPhotoPhoto
22.08.2018
4 Photos - View album
Add a comment...

Post has attachment
ZBYWALNA OFERTA TECHNOLOGICZNA: UNIWERSALNA METODA WYZNACZANIA LOKALIZACJI PUNKTÓW MONITORINGU SIECI WODOCIĄGOWEJ

MARKETABLE TECHNOLOGICAL OFFER: UNIVERSAL METHOD OF DETERMINING TLE LOCATION OF WATER SUPPLY MONITORING POINTS
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
21.08.2018
8 Photos - View album
Add a comment...

FESTIWAL WODY W PTAK WARSAW EXPO - 26-28 września 2018r.

W dniach 26-28 września 2018 r. podczas Międzynarodowych Targów Branży Komunalnej w Ptak Warsaw Expo , MPWiK "Wodociągi Puławskie" Sp. z o.o. w Puławach oraz Politechnika Lubelska i Politechnika Warszawska prezentują wspólnie nowoczesne rozwiązania systemowe w dziedzinie gospodarowania zasobami wody:
Metodyka wdrażania Zintegrowanego Systemu Zarządzania Infrastrukturą Techniczną Przedsiębiorstwa,
Patenty/wynalazki w zakresie monitoringu sieci wodociągowej

Zainteresowanych zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z nami podczas tego wydarzenia.
Więcej informacji w tym zakresie znajduje się pod linkami:
https://targikomunalne.pl/
https://warsawexpo.eu/wydarzenie/miedzynarodowe-targi-branzy-komunalnej/
http://liderzyinnowacyjnosci.com/uniwersalna-metoda-wyznaczania-lokalizacji-punktow-monitoringu-sieci-wodociagowej/
Add a comment...

Post has attachment
PUŁAWY I LUBLIN NA TARGACH W SZANGHAJU 20-22 listopada 2017 r.
PULAWY AND LUBLIN AT SHANGHAI FAIRS 20-22 NOVEMBER 2017

Wystawa „CLEAN WATER CHINA EXPO+WAERCHEM 2017” po raz kolejny sprawdziła się jako doskonałe Centrum do spotkań oraz wymiany doświadczeń i kontaktów międzynarodowych w tematyce osiągnięć technologii dla przemysłu wody.

Szanghaj okazuje się być doskonałym miejscem do prezentacji ofert produktów i usług firm z całego świata. Tegoroczne prezentacje podczas 3 dni trwania targów, odwiedziło z wizytą około 10 tysięcy gości ze 25 krajów.

Profesjonalna opieka sprawowana przez Komitet Wystawy Czysta Woda w Chinach Chińskiego Centrum Informacji o Chemikaliach jako Organizatora i Patrona Targów kreowała sprzyjające warunki do nawiązywania rozmów i wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami spotkań.

Puławy i Lublin reprezentowane przez MPWiK ”Wodociągi Puławskie” Spółka z o.o. i Politechnikę Lubelską były jednymi z miast, które również skupiły zainteresowanie rynku Chin ofertą technologiczną TOPL20160418001 na systemowe rozwiązania w gospodarce wody oraz uczyniły wymianę – nawiązanie kontaktów handlowych.

Linki związane z targami i ofertą technologiczną TOPL20160418001 :

http://en.clean-water-china.com/

https://www.trade.gov.pl/pl/aktualnosci/260295,goracy-okres-targowy-w-szanghaju.html

http://www.pollub.pl/pl/news/get/id/7242

http://www.mpwik.pulawy.pl/aktualnosci-innowacyjna-gospodarka/396-innowacje-i-technologie-na-targach-w-szanghaju.html

https://plus.google.com/113884793371627862708

Promocję polskich produktów i usług w Chinach wspiera Polska Agencja Inwestycji i Handlu za pośrednictwem przedstawicielstwa w Chinach z biurem
w Szanghaju.
http://www.paih.gov.pl/pl#

The "CLEAN WATER CHINA EXPO + WAERCHEM 2017" exhibition has once again proved itself to be an excellent meeting center and exchange of experiences and international contacts in the field of technology achievements for the water industry.

Shanghai is proving to be a great place to showcase products and services from around the world. This year's presentations during the 3 days of the fair were visited by about 10 000 visitors from 25 countries.

The professional care provided by the China National Chemical Information Center and China Electricity Council, as the Organizer and Patron of the Fair, has created favorable conditions for discussion and exchange of experiences between participants.

Pulawy and Lublin represented by MPWiK "Waterworks of Pulawy” Ltd. with
Lublin University of Technology was one of the cities, that also focused on the TOPL20160418001 offer technology market in China for system solutions in the water management and made exchanges - establishing trade contacts.
Links related to trade fairs and technological offer TOPL20160418001:

http://en.clean-water-china.com/

https://www.trade.gov.pl/pl/aktualnosci/260295,goracy-okres-targowy-w-szanghaju.html

http://www.pollub.pl/pl/news/get/id/7242

http://www.mpwik.pulawy.pl/aktualnosci-innowacyjna-gospodarka/396-innowacje-i-technologie-na-targach-w-szanghaju.html

https://plus.google.com/113884793371627862708

The promotion of Polish products and services in China is supported by the Polish Agency for Investment and Trade via a representative office in China with offices in Shanghai.
http://www.paih.gov.pl/pl#

Prezentujemy Fotorelację z Wydarzenia:
We Present a Photo Report of the Event:
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
29.11.2017
12 Photos - View album
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded