"แป้งกระป๋องนี้ไม่เคยเย็น
จนกระทั่งโดนธนูปักที่งู"

based on: Samphan Sittiwantana

http://img.alibaba.com/photo/100357348/Prickly_Heat_Powder.jpg
Shared publicly