Profile cover photo
Profile photo
Deutsches Haus HCMC
6 followers -
Symbol of the strategic partnership and friendship between Vietnam and Germany
Symbol of the strategic partnership and friendship between Vietnam and Germany

6 followers
About
Posts

Post has attachment
Prior to the soft opening of Deutsches Haus Ho Chi Minh City on 1st of September 2017, the Secretary of the Party Committee of Ho Chi Minh City Prof. Dr. Nguyen Thien Nhan has made a visit to Deutsches Haus Ho Chi Minh City on Wednesday, the 30th of August 2017.

On Wednesday, the 30th of August 2017, Prof. Dr. Nguyen Thien Nhan, Secretary of the Party Committee of Ho Chi Minh City City, has visited Deutsches Haus Ho Chi Minh City in order to get a first impression on the official start of the operation of the most sustainable and energy-efficient building in Vietnam. Mr. Horst Geicke, Chairman of Deutsches Haus Ho Chi Minh Stadt Ltd., has warmly welcomed Prof. Dr. Nguyen Thien Nhan and his delegation at the main entrance of Deutsches Haus Ho Chi Minh City and guided the tour through the building.

Mr. Le Quang Long, Director General of the Department of External Relations of Ho Chi Minh City (first from left), Mr. Andreas Siegel, Consul General of the Consulate General of the Federal Republic of Germany in Ho Chi Minh City (second from left), Prof. Dr. Nguyen Thien Nhan, Secretary of the Party Committee of Ho Chi Minh City (third from left), Mr. Horst Geicke, Chairman of Deutsches Haus Ho Chi Minh Stadt Ltd. (fourth from left) also tested the speed-gates of Deutsches Haus Ho Chi Minh City, which are leading to the high-speed office lifts with destination control for the low zones from level 1 to level 12 and high-zones from level 14 to level 26.

Furthermore, Mr. Horst Geicke, Chairman of Deutsches Haus Ho Chi Minh Stadt Ltd. has introduced to Prof. Dr. Nguyen Thien Nhan, Secretary of the Party Committee of Ho Chi Minh City, the exquisite, spectacular new dining venue, which will feature a lifestyle-restaurant with sky bars on the largest terrace of Ho Chi Minh City with a fantastic view over the city’s skyline on level 20 & 21 of Deutsches Haus Ho Chi Minh City.

After a short meeting with introduction to the lighthouse project Deutsches Haus Ho Chi Minh City a group photo was taken on one of the premium high office floors of Deutsches Haus Ho Chi Minh City.
PhotoPhotoPhotoPhoto
9/18/17
4 Photos - View album
Add a comment...

Post has attachment
Add a comment...

Post has attachment

On Friday, the 9th of June 2017, Mr. Nguyen Thanh Phong, Chairman of the People´s Committee of Ho Chi Minh City (sixth from right), visited with Mr. Le Quang Long, Acting Director of the Department of Foreign Affairs in Ho Chi Minh City (third from right), the construction site of Deutsches Haus Ho Chi Minh City to have a first-hand look on the final phase of the successful construction progress of the building.

Mr. Horst Geicke, Chairman of Deutsches Haus Ho Chi Minh Stadt Ltd. (seventh from right), Mr. Truong Van Bang, General Director of Deutsches Haus Ho Chi Minh Stadt Ltd. (second from left), Mr. Elmar Dutt, Senior Director Marketing & Communications of Deutsches Haus Ho Chi Minh Stadt Ltd. (fourth from left, back row), and Mr. Andreas Siegel, Consul General of the Consulate General of the Federal Republic of Germany in Ho Chi Minh City (fifth from right), guided the construction site tour.

This construction site tour was also attended by Mr. Le Viet Hai, Chairman of Hoa Binh Construction Company (third from left, front row), Dr. Thai-Lai Pham, CEO of Siemens Limited Vietnam (fourth from left, front row), Mr. Marko Walde, Chief Representative of the German Industry & Commerce Vietnam (fifth from left), Mr. Manfred Scholz Consul of the Consulate General of the Federal Republic of Germany in Ho Chi Minh City (fourth from right, back row), Mr. Duong Dinh Ba, Vice Chairman of the Vietnamese-German Friendship Association (second from right), and Mr. Wilhelm Meyer, Business Administrator of the Consulate General of the Federal Republic of Germany in Ho Chi Minh City (first from right).
**************************************************************************
Am Freitag, den 9. Juni 2017, besuchte Herr Nguyen Thanh Phong, Vorsitzender des Volkskomitees von Ho-Chi-Minh-Stadt (sechster von rechts), mit Herrn Le Quang Long, Kommissarischer Direktor der Abteilung für auswärtige Angelegenheiten in Ho-Chi-Minh-Stadt (dritter von rechts), die Baustelle des Deutschen Haus Ho Chi Minh City, um sich ein Bild über die letzten Phase des erfolgreichen Baufortschritts des Gebäudes zu machen.

Herr Horst Geicke, Chairman von Deutsches Haus Ho Chi Minh Stadt Ltd. (siebter von rechts), Herr Truong Van Bang, Geschäftsführer von Deutsches Haus Ho Chi Minh Stadt Ltd. (zweiter von links), Herr Elmar Dutt, Senior Direktor Marketing & Kommunikation von Deutsches Haus Ho Chi Minh Stadt Ltd. (vierter von links, hintere Reihe), und Herr Andreas Siegel, Generalkonsul des Generalkonsulats der Bundesrepublik Deutschland in Ho-Chi-Minh-Stadt (fünfter von rechts) leiteten die Baustellenbesichtigung.

Bei dem Baustellenbesuch nahmen auch Herr Le Viet Hai, Vorsitzender von Hoa Binh Construction Company (dritter von links, erster Reihe), Dr. Thai-Lai Pham, Präsident von Siemens Limited Vietnam (vierter von links, vordere Reihe), Herr Marko Walde, Generalbevollmächtigter der Deutschen Industrie- und Handelskammer in Vietnam (fünfter von links), Herr Manfred Scholz, Kanzler 1. Klasse des Generalkonsulats der Bundesrepublik Deutschland in Ho-Chi-Minh-Stadt (vierter von rechts, hintere Reihe), Herr Duong Dinh Ba, stellvertretender Vorsitzender der Vietnamesisch-Deutschen Freundschaftsgesellschaft (zweiter von rechts) und Herr Wilhelm Meyer, Wirtschaftssachbearbeiter des Generalkonsulats der Bundesrepublik Deutschland in Ho-Chi-Minh-Stadt (erster von rechts), teil.
**************************************************************************
Thứ sáu, ngày 9 tháng 6 năm 2017, ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh (thứ sáu từ phải) đã đến thăm quan công trường xây dựng của Deutsches Haus Ho Chi Minh City cùng với ông Lê Quang Long, Quyền Giám đốc Sở Ngoại vụ thành phố Hồ Chí Minh (thứ ba từ phải), để trải nghiệm và nhìn thấy những giai đoạn cuối cùng của tiến trình xây dựng và sự phát triển thành công của tòa nhà.

Ông Horst Geicke, Chủ tịch của Công ty TNHH Ngôi Nhà Đức Thành phố Hồ Chí Minh (thứ bảy từ phải), ông Trương Văn Bàng, Tổng Giám đốc của Công ty TNHH Ngôi Nhà Đức Thành phố Hồ Chí Minh (thứ hai từ trái), ông Elmar Dutt, Giám đốc Tiếp thị và Truyền thông của Công ty TNHH Ngôi Nhà Đức Thành phố Hồ Chí Minh (thứ tư từ trái) và ông Andreas Siegel, Tổng Lãnh sự của Tổng Lãnh sự quán Cộng hòa Liên bang Đức tại Thành phố Hồ Chí Minh (thứ năm từ phải), hướng dẫn tham quan công trình xây dựng.

Sự tham quan công trình xây dựng vào ngày hôm đó cũng đã có mặt của ông Lê Việt Hải, Chủ tịch của HĐQT Hòa Bình Corporation (thứ ba từ trái, hàng đầu), ông TS. Thái-Lai Pham, Giám đốc của Công ty TNHH Siemens Việt Nam (thứ tư từ trái), ông Marko Walde, Trưởng đại diện của Phòng Công nghiệp và Thương mại Đức tại Việt Nam (thứ năm từ trái), ông Manfred Scholz, Lãnh sự của Tổng Lãnh sự quán Cộng hoà Liên bang Đức tại thành phố Hồ Chí Minh (thứ tư từ phải, hàng sau), ông Dương Đình Bá, Phó Chủ tịch của Hiệp hội Hữu nghị Việt - Đức (thứ hai từ phải) và ông Wilhelm Meyer, Quản trị viên kinh doanh của Tổng Lãnh sự quán Cộng hoà Liên bang Đức tại thành phố Hồ Chí Minh (đầu tiên từ phải).

Photo
Add a comment...

Post has attachment
On Friday, the 12th of May 2017, Mrs. Iris Gleicke (tenth from right), the Parliamentary State Secretary of the Federal Ministry for Economic Affairs and Energy, and Federal Government Commissioner for the New Federal States of Germany, visited the construction site of Deutsches Haus Ho Chi Minh City with 19 members of the GTAI business delegation. Mr. Horst Geicke, Chairman of Deutsches Haus Ho Chi Minh City (twelfth from right), and Mr. Elmar Dutt, Senior Director Marketing & Communications of Deutsches Haus Ho Chi Minh City (thirteenth from right), guided the construction site tour.
***************************************************************************
Am Freitag, den 12. Mai 2017, besuchten Frau Iris Gleicke (zehnte von rechts), die parlamentarische Staatssekretärin im Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, und Beauftragten der Bundesregierung für die neuen Bundesländer, sowie 19 Mitglieder der GTAI Wirtschaftsdelegation, die Baustelle des Deutschen Haus Ho Chi Minh City. Herr Horst Geicke, Chairman des Deutschen Haus Ho Chi Minh City (zwölfter von rechts), und Herr Elmar Dutt, Senior Direktor Marketing & Kommunikation des Deutschen Haus Ho Chi Minh City, leiteten die Baustellenbesichtigung.
***************************************************************************
Thứ sáu, ngày 12 tháng 05 năm 2017, Quốc vụ khanh Bộ Kinh tế và Năng lượng CHLB Đức, bà Iris Gleicke (thứ mười từ phải sang), và 19 thành viên của đoàn đại biểu doanh nghiệp GTAI-Đức đã đến thăm công trường xây dựng dự án Deutsches Haus Ho Chi Minh City. Ông Horst Geicke, Chủ Tịch của Deutsches Haus Ho Chi Minh City (thứ mười hai từ phải sang), và ông Elmar Dutt, Giám đốc Tiếp Thị và Truyền Thông của Deutsches Haus Ho Chi Minh City (thứ mười ba từ phải sang) hướng dẫn tham quan công trường xây dựng.
Photo
Add a comment...

Post has attachment
After the great success 2015 in Hanoi, the Consulate General of the Federal Republic of Germany in Ho Chi Minh City has organized in cooperation with its German partners, including the Goethe Institute and the Delegates of the German Industry and Commerce in Vietnam, the Deutschlandfest 2017 in Ho Chi Minh City on Saturday, the 22nd of April 2017 from 09:00 AM to 17:00 PM, at the Saigon Zoo & Botanical Gardens.

The event was officially opened with a speech by Mr. Andreas Siegel, the Consul General of the Consulate General of the Federal Republic of Germany in Ho Chi Minh City, and Mr. Doan Tuan Linh, the Deputy Director of Ho Chi Minh City’s Department of Foreign Affairs.

Several thousand visitors, young and old, students and alumni, friends and partners of Germany were visiting on that day. Highlights of the festival were stage performances, delicious German food & beverages, and presentations of German institutions & companies with product showcases and image films. The visitors had the opportunity to get to know the multifaceted cooperation between Germany and Vietnam.

As sponsor of the Deutschlandfest 2017, Deutsches Haus Ho Chi Minh City was also presented with an own information booth. More than 1000 visitors visited our booth to receive the latest information on the development and progress of our building. The exhibition of the model of Deutsches Haus Ho Chi Minh City has attracted the interest of many Saigonese citizens for the project, which is a symbol of the strategic partnership and friendship between Germany and Vietnam, and will open on the 1st of September 2017!

The visitors also took part in a raffle of Deutsches Haus Ho Chi Minh City to win great prizes and entered for our new launched photo contest with the chance to win up to VND 10,000,000 by taking the most impressive photos of Deutsches Haus Ho Chi Minh City and/or photos that tells a story about the friendship between Germany and Vietnam! This photo contest is lasting until the end of September 2017 and for more information you can visit our Facebook page! Overall the event was a big success and we hope for your continuous support of Deutsches Haus Ho Chi Minh City!
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
30.04.17
6 Photos - View album
Add a comment...

Post has attachment
PHOTO CONTEST 2017 OF DEUTSCHES HAUS HO CHI MINH CITY

Deutsches Haus Ho Chi Minh City, an award-winning, pioneering, premium International Grade A office-tower strategically located in the heart of Ho Chi Minh City at 33 Le Duan Boulevard is a symbol of the strategic partnership and friendship between Vietnam and Germany.

Enter now for your chance to win up to VND 10,000,000 by taking the most impressive photos of Deutsches Haus Ho Chi Minh City and/or photos that tells a story about the friendship between Vietnam and Germany!

GUIDELINES & SUBMISSION
1. Each entrant can submit up to 10 photographs.
2. All photographs must be high-resolution digital images and an original photo.
3. All photographs taken must be:
A) Photos of the building of Deutsches Haus Ho Chi Minh City and/or
B) Photos that symbolize the friendship between Vietnam and Germany.
4. Please name each file with your name and a number from 1 to 10 (i.e., UyenLe1.jpg)

PRIZE DETAILS
First Prize: VND 10,000,000
Second Prize: VND 5,000,000
Third Prize: VND 2,000,000

DEADLINE
UNTIL 30TH OF SEPTEMBER 2017
All submissions must be sent to Ms. Uyen Le
E-Mail: uyen.le@deutscheshausvietnam.com
Subject: DH Photo Contest 2017
Winners will be announced on 15th of October 2017 by the latest.
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Deutschlandfest 2017 in Ho Chi Minh City:

After the great success in 2015 in Hanoi, the Consulate General of the Federal Republic of Germany in Ho Chi Minh City is organizing the Deutschlandfest 2017 in Ho Chi Minh City on Saturday, the 22nd of April 2017 from 09:00AM to 17:00PM, at Saigon Zoo.

Several thousand visitors, young and old, students and alumni, friends and partners of Germany are expected. Highlights of the Deutschlandfest 2017 are going to be presentations of German institutions & companies with product showcases, stage performances and delicious German food & beverages.

As partner and supporter of the event, Deutsches Haus Ho Chi Minh City will be presented with an own information booth! You can participate in a photo contest and a raffle at our booth and win great prizes on that day. Deutsches Haus Ho Chi Minh City is looking forward to meet you at the Deutschlandfest 2017 in Ho Chi Minh City!
******************************************************************************

Deutschlandfest 2017 in Ho-Chi-Minh-Stadt:

Nach dem großen Erfolg im Jahre 2015 in Hanoi, organisiert das Generalkonsulat der Bundesrepublik Deutschland in Ho-Chi-Minh-Stadt am Samstag, den 22. April 2017 von 09:00 Uhr bis 17:00 Uhr, das Deutschlandfest 2017 im Saigoner Zoo.

Mehrere tausend Besucher, jung und alt, Studenten, Alumni sowie Freunde & Partner Deutschlands werden zu diesem Ereignis erwartet. Zu den Höhepunkten des Deutschlandfests 2017 zählen Präsentationen von deutschen Unternehmen mit Produktvorstellungen, ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm sowie ein umfangreiches Angebot an deutsche Speisen und Getränke.

Als Partner und Unterstützer wird das Deutsche Haus Ho Chi Minh City mit einem eigenen Informationsstand auf dieser großen Veranstaltung vertreten sein! Sie können zudem bei uns am Stand an einem Fotowettbewerb und einem Quiz teilnehmen und tolle Preise gewinnen. Das Deutsche Haus Ho Chi Minh City freut sich auf Ihren Besuch beim Deutschlandfest 2017 in Ho-Chi-Minh-Stadt!
******************************************************************************

Lễ hội Đức 2017 tại thành phố Hồ Chí Minh:

Sau thành công vang dội tại Hà Nội năm 2015, Tổng Lãnh sự quán Cộng hòa Liên bang Đức tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức Lễ hội Đức 2017 vào thứ bảy, ngày 22/4/2017 từ 09:00 giờ đến 17:00 giờ, tại Thảo Cầm Viên thành phố Hồ Chí Minh.

Dự kiến chương trinh sẽ có sự góp mặt của hàng ngàn khách tham quan với mọi lứa tuổi và trình độ học vấn cũng như các bạn bè đối tác của nước Đức. Điểm nhấn của Lễ hội Đức 2017 sẽ là các gian hàng trưng bày sản phẩm, đồ ăn và thức uống của Đức cùng với các tiết mục biểu diễn của các tổ chức và công ty Đức.

Là đối tác và đồng tài trợ, Deutsches Haus Ho Chi Minh City sẽ góp mặt trong sự kiện lớn này cùng với quầy thông tin riêng! Bạn có thể tham gia cuộc thi chụp hình và bốc thăm và có cơ hội trúng những giải thưởng đặc biệt tại quầy thông tin của chúng tôi. Deutsches Haus Ho Chi Minh City rất mong có được sự góp mặt của bạn tại Lễ hội Đức 2017 tại thành phố Hồ Chí Minh!
Photo
Add a comment...

In a few days we celebrate the Vietnamese New Year – time to provide you with the latest information about the development of Deutsches Haus Ho Chi Minh City!

In less than 200 days on August 1, 2017 Deutsches Haus will open its doors!

Our entire team is working at full speed and the building development progress can‘t be overlooked. The unique, energy-efficient, dual-skin facade of the building is being closed and the high-speed elevators are being installed together with other interior equipment and installations, as we speak.

A few weeks ago we celebrated the building‘s topping-out with a spectacular ceremony on site, which was attended by the Foreign Minister of the Federal Republic of Germany Dr. Frank-Walter Steinmeier, while some days later we won in Singapore the award for the „Best Green Development 2016“ in South East Asia.

Both events together with the overwhelming positive feedback, and previous accolades that we have won, underscores the growing public interest and importance of Deutsches Haus Ho Chi Minh City - becoming the No. 1 business address in Vietnam and ASEAN. We thank you for being part of and contributing to our success story!

We, the team of Deutsches Haus Ho Chi Minh City, wish you a very happy and successful New Year 2017!

Chúc mừng năm mới 2017!

***************************************************************************
Please click here for the newsletter of Deutsches Haus: http://nett.vn/deutsches-haus/?lang=en

Bitte hier klicken, um zum Newsletter des Deutschen Haus zu gelangen:
http://nett.vn/deutsches-haus/?lang=de

Vui lòng nhấn vào đây để nhận bản tin của Deutsches Haus:
http://nett.vn/deutsches-haus/?lang=vi
Add a comment...

Post has attachment
Dear friends and supporters of Deutsches Haus Ho Chi Minh City,
On behalf of the investors, the council members and the entire team of Deutsches Haus Ho Chi Minh City, we wish you a Merry Christmas and a healthy, happy and successful New Year 2017!

Liebe Freunde und Unterstützer des Deutschen Haus Ho Chi Minh City,
Im Namen der Investoren, des Aufsichtsrat und des gesamten Teams des Deutschen Haus Ho Chi Minh City, wünschen wir Ihnen ein frohes Weihnachtsfest und ein gesundes, fröhliches und erfolgreiches neues Jahr 2017!
Photo
Photo
12/21/16
2 Photos - View album
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded