Profile cover photo
Profile photo
ราชการ วิสาหกิจ
128 followers
128 followers
About
ราชการ's posts

Post has attachment

Post has attachment
มรภ.เชียงใหม่ เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 3 เม.ย. -28 เม.ย. 2560 รวม 80 อัตรา
" มรภ.เชียงใหม่ " ลิงค์: http://iqepi.com/37771/ หรือ ตำแหน่ง: อาจารย์ , ครู , นักวิชาการศึกษา , ผู้ปฏิบัติงานบริหาร , เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป , นักประชาสัมพันธ์ , นักวิชาการโสตทัศนศึกษา , นักวิชาการคอมพิวเตอร์ , นักวิเทศสัมพันธ์ , นักวิชาการเงินและบัญชี...

Post has attachment
กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 19 เม.ย. -25 เม.ย. 2560 รวม 5 อัตรา
" กรมวิชาการเกษตร " ลิงค์: http://iqepi.com/37770/ หรือ ตำแหน่ง: นายช่างไฟฟ้า , เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล , ช่างซ่อมบำรุงชั้น , พนักงานประจำสำนักงาน , ลูกมือช่าง ระดับการศึกษา: ม.ต้น , ม.ปลาย , ปวช. , ปวส. อัตราเงินเดือน: 10,430-13,800 อัตราว่าง: 5 ปฏิบัติงาน...

Post has attachment
กรมหม่อนไหม เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 3 เม.ย. -12 เม.ย. 2560
" กรมหม่อนไหม " ลิงค์: http://iqepi.com/37769/ หรือ ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ธุรการ ระดับการศึกษา: ปวช. อัตราเงินเดือน: 11,280- อัตราว่าง: 1 ปฏิบัติงานที่: นราธิวาส เปิดรับสมัครตั้งแต่: 3 เม.ย. - 12 เม.ย. 2560 *ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.* --- กรมหม่อนไหมนราธิวาส ...

Post has attachment
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-10 เม.ย. 2560
" สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม " ลิงค์: http://iqepi.com/37768/ หรือ ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการวิจัย ระดับการศึกษา: ป.ตรี , ป.โท อัตราเงินเดือน: 18,000-21,000 อัตราว่าง: 2 ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัด...

Post has attachment
กรมการทหารสื่อสาร เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-31 มี.ค. 2560 รวม 30 อัตรา
" กรมการทหารสื่อสาร " ลิงค์: http://iqepi.com/37767/ หรือ ตำแหน่ง: นายทหารประทวน ระดับการศึกษา: ปวช. อัตราเงินเดือน: - อัตราว่าง: 30 ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ - 31 มี.ค. 2560 *ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.* --- กรมการทหารสื่อสารกรุ...

Post has attachment
ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-19 เม.ย. 2560
" ธนาคารกรุงไทย " ลิงค์: http://iqepi.com/37766/ หรือ ตำแหน่ง: หลายตำแหน่ง ระดับการศึกษา: อัตราเงินเดือน: - อัตราว่าง: ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร , กรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ - 19 เม.ย. 2560 *ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.* --- ธนาคารกรุงไทยกรุงเ...

Post has attachment
ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-19 เม.ย. 2560
" ธนาคารกรุงไทย " ลิงค์: http://iqepi.com/37763/ หรือ ตำแหน่ง: งานบริการลูกค้าทางโทรศัพท์ , ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนลูกค้า , งานด้านเอกสารและบันทึกข้อมูลในระบบ ระดับการศึกษา: ปวส.ทุกสาขา* , ป.ตรีทุกสาขา* , เฉพาะผู้พิการ อัตราเงินเดือน: - อัตราว่าง: ปฏิบัติงา...

Post has attachment
รถไฟฟ้ากรุงเทพ เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ 30 เม.ย. -19 เม.ย. 2560 รวม 25 อัตรา
" รถไฟฟ้ากรุงเทพ " ลิงค์: http://iqepi.com/37762/ หรือ ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ , วิศวกร ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี อัตราเงินเดือน: - อัตราว่าง: 25 ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครตั้งแต่: 30 เม.ย. - 19 เม.ย. 2560 *ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.* --- รถไฟฟ้าก...

Post has attachment
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-31 มี.ค. 2560 รวม 5 อัตรา
" สำนักข่าวกรองแห่งชาติ " ลิงค์: http://iqepi.com/37761/ หรือ ตำแหน่ง: นักการข่าว , ป.ตรีทุกสาขา ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี อัตราเงินเดือน: - อัตราว่าง: 5 ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ - 31 มี.ค. 2560 *ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.* --- ...
Wait while more posts are being loaded