Profile cover photo
Profile photo
Tua Hoang Nguyen
791 followers -
nhiều tật xấu và có đam mê!
nhiều tật xấu và có đam mê!

791 followers
About
Tua Hoang's posts

Post has attachment
How do I search a substring within a range in Google SpreadSheets?

I don't believe that #Google can't #search a piece of text on a Sheet???

Post has attachment
Kiểm tra tốc độ mạng trên server/vps command line.
Run #speedtest on command-line of server / vps Linux.

Post has attachment

Post has attachment
Sử dụng #jade #pug để việc cắt HTML trở nên nhẹ nhàng, thuận tiện hơn 

Post has attachment
Siêu cơ bản về xử lý cơ sở dữ liệu trên Laravel với Eloquent model

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment

Post has shared content
Had anyone ever used Bloodhound (Typeahead) with Angular2?

Post has attachment
#Angular2 #Webpack can't find name #Bloodhound #Typeahead

Somebody helps!!!
Wait while more posts are being loaded