Profile cover photo
Profile photo
jangalban edu
About
Communities and Collections
View all
Posts

Post has attachment

با توجه به درخواست کاربران سایت مبنی بر ارائه آموزش صحیح نحوه افزودن فایل به جنگلبان ،امروز آموزش بهینه سازی محصول در جنگلبان را برایتان منتشر کردیم
https://jangalban.net/2017/08/23/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%DA%A9/
Add a comment...

دانلود کتاب نظریه اساسی مدار ها و شبکه ها دکتر پرویز جبه دار جلد ۱ و۲

ضمن تشریح اصولی نظریه اساسی مدارها خواننده با چند مفهوم اساسی دیگر که در بسیاری از رشته های مهندسی نظیر ارتباطات، کنترل و سیستم های مکانیکی حائز اهمیت می باشند آشنا خواهد شد.بدین ترتیب یک درس اصولی در نظریه مدارها در برنامه آموزشی یک مهندس برق نقش ویژه ای خواهد داشت.

عنوان: کتاب نظریه اساسی مدار ها و شبکه ها جلد ۱ و۲
نویسنده: دکتر پرویز جبه دار
تعدادصفحات: ۵۵۴
https://jangalban.net/downloads/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1/
Add a comment...

دانلود جزوه آموزش اسیلوسکوپ به صورت تایپ شده

اسيلوسكوپ اشعه كاتدي يك دستگاه نمايش دهنده است. در صورتي كه ديگر دستگاههاي نمايش دهنده فقط مقدار ولتاژ يا مقادير ديگر الكتريكي را نمايش مي دهند اما اسيلوسكوپ اشعه كاتدي قادر است مقدار، فاز، فركانس موج و روابط بين مقادير آنها را نمايش دهد .خلاصه اطلاعات بسيار زيادي از نظر كمي و كيفي در مورد كارهاي اندازه گيري الكترونيك به اسيلوسكوپ داده شده است و با قسمت هاي متعلق به دستگاه هر اندازه گيري با رديف فركانسهاي زياد با اسيلوسكوپ امكان پذير است.

عنوان: جزوه آموزش اسیلوسکوپ
تعدادصفحات: ۲۱
https://jangalban.net/downloads/%D8%AC%D8%B2%D9%88%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%84%D9%88%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE/
Add a comment...

دانلود کتاب سیستم های کنترل خطی دکتر خاکی علی صدیق

مخاطبان اصلی کتاب، دانشجویان تمامی رشته های ممهندسی هستند که برای اولین بار با مفاهیم مهندسی کنترل آشنا خواهند شد. خوشبختانه در طی چند سال اخیر، کتابهای بسیاری در همین زمینه به فارسی ترجمه و تعداد کمتری تألیف شده اند. این کتاب به درخواست گروه برق دانشگاه پیام نور تالیف گردید و در چارچوب اهداف تالیف آن، مشخصه های خاصی مورد نظر بوده است

عنوان: کتاب سیستم های کنترل خطی
نویسنده :دکتر خاکی علی صدیق
تعدادصفحات: ۴۷۸
https://jangalban.net/downloads/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%D8%AE%D8%B7%DB%8C-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%B5%D8%AF%DB%8C%D9%82/
Add a comment...

دانلود کتاب اصلاح ضریب توان خازن مهندس شهابی

تصحیح ضریب توان یکی از بهترین سرمایه گذاری ها برای کاهش هزینه های انرژی است که در زمانی اندک هزینهٔ خود را بر می گرداند. پیشرفتهای صورت گرفته در سال های اخیر، قابلیت اطمینان و ظرفیت سیستمهای جبران سازی را افزایش داده و نصب آن را ساده نموده است. در بسیاری از موارد طراحی سیستم و برآورد ابعاد آن، به دلیل افزایش سالانهٔ هارمونیکها چه در شبکه های فشار ضعیف و چه در شبکه های متوسط، سخت تر شده است. مبدلهای قدرت، کنترل کننده های موتوری، مبدلهای فرکانس ثابت، تلویزیون ها و کامپیوترها به شبکه هارمونیک تزریق می کنند. این هارمونیکها ممکن است توسط امپدانس ها و خازن های شبکه تقویت شود.

عنوان: کتاب اصلاح ضریب توان خازن
نویسنده :مهندس حسین شهابی
تعدادصفحات: ۵۳
https://jangalban.net/downloads/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%B6%D8%B1%DB%8C%D8%A8-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D8%B2%D9%86-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3-%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%A8%DB%8C/
Add a comment...

Post has attachment
https://jangalban.net/downloads/%D8%AC%D8%B2%D9%88%D9%87-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%82-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86/
جزوه تاریخ معماری و شهرسازی اسلامی در ایران و جهان همراه با عکس های متعدد و بررسی مقایسه ای دوره های مختلف معماری ایرانی

معرفی مختصر معماری پیش از تاریخ
خصوصیات هنر در دوره میان سنگی
مهمترین آثار دوران نو سنگی
آثار معماری پیش از تاریخ
معرفی مختصر تمدن های بین النهرین
معرفی مختصر معماری مصر
معرفی مختصر معماری ایران
شیوه های معماری ایران در دوره اسلامی
آثار معماری ایران پس ازاسلام
معرفی مختصر معماری غرب
آثار تاریخ معماری جهان
آثار هنر و معماری عصر بودایی
عنوان: جزوه مصادیق معماری ایران و جهان
تعدادصفحات: ۴۷
Add a comment...

جزوه اي که در اين پست قرار گرفته، جزوه آموزش و ارائه روش هايي براي حل سوالات تستي مثلثات با کمترين محاسبات و با روش هاي کوتاه تر مي باشد. البته به ادعاي مولف، بدون محاسبات! اما در نظر داشته باشيد شايد اين گونه جزوات بتوانند راه هاي سريعتر و ميان بر بهتري به شما براي رسيدن به موفقيت نشان بدهند، اما چيزي زيادي به علم و شناخت اصولي شما اضافه نمي کنند. اما به هر حال براي استفاده از عزيزاني که مايل هستند از محتواي جزوه استفاده کنند، آن را در اختيار شما قرار مي دهيم

اطلاعات فايل
عنوان: حل سوالات کنکور مثلثات بدون فرمول
مولف: ابراهيم پناهي
تعداد صفحات: ۶۶
زبان: فارسي
https://jangalban.net/downloads/%D8%AC%D8%B2%D9%88%D9%87-%D8%AD%D9%84-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AB%D9%84%D8%AB%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%81%D8%B1%D9%85%D9%88%D9%84/
Add a comment...

جزوه اي که در اين پست قرار گرفته، جزوه مختصري براي جمع بندي ۳ مبحث هندسه تحليلي، مقاطع مخروطي و دايره مي باشد. در اين جزوه علاوه بر تنکات، تعدادي تست نيز وجود دارد.

اطلاعات فايل
عنوان: هندسه تحليلي، مقاطع مخروطي و دايره
مولف: رضا عباسي اصل
تعداد صفحات: ۲۲
زبان: فارسي
https://jangalban.net/downloads/%D8%AC%D8%B2%D9%88%D9%87-%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%88-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9-%D9%85%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%B7%D9%8A/
Add a comment...

جزوه اي که در اين پست قرار گرفته به صورت جدولي و فهرست وار، ليستي از تعداد زيادي از فرمول هاي مشتق گيري دوره متوسطه را آورده است.

اطلاعات فايل
عنوان: فرمول هاي مشتق گيري
تعداد صفحات: ۲
زبان: فارسي
https://jangalban.net/downloads/%D9%84%D9%8A%D8%B3%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%85%D9%88%D9%84-%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D9%82-%DA%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A/
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded