Profile cover photo
Profile photo
STUDYITALY
About
Posts

Post has attachment

مهلت ارسال مدارک جهت ظرفیت بورسیه های کامل ایتالیا

به اطلاع متقاضیان پذیرش در ظرفیت بورسیه های کامل ایتالیا Full Scholarship می رساند با توجه به مهلت تعیین شده اقدام جهت بورسیه های کامل ایتالیا در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری تا سقف 20000 یورو در سال در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری و ظرفیت کم پذیرش در این نوع بورسیه، متقاضیان می توانند مدارک اولیه مورد نیاز شامل اسکن ریزنمرات تحصیلی و فرم رزومه را جهت بررسی حداکثر تا پایان آذرماه به دفتر موسسه در تهران تحویل و یا از طریق ایمیل به آدرس پست الکترونیک iran@studitaly.com یا از طریق فرم ارزشیابی تحصیلی ارسال نمایند.

http://studitaly.com/fa/persian-news/%D9%85%D9%87%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7.html
Photo

Post has attachment

مهلت ارسال مدارک جهت دانشگاه پلی تکنیک میلان ایتالیا

به اطلاع متقاضیان پذیرش در ظرفیت دوم ثبت نام دانشگاه پلی تکنیک میلان جهت ترم اول سال تحصیلی 2018 می رساند با توجه به مهلت تعیین شده اقدام جهت پذیرش و بورسیه های این دانشگاه در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری تا سقف 14000 یورو در سال در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و ظرفیت محدود، متقاضیان می توانند مدارک اولیه مورد نیاز شامل اسکن ریزنمرات تحصیلی و فرم رزومه را جهت بررسی و انجام مراحل پذیرش حداکثر تا پایان آذرماه به دفتر موسسه در تهران تحویل و یا از طریق ایمیل به آدرس پست الکترونیک iran@studitaly.com یا از طریق فرم ارزشیابی تحصیلی ارسال نمایند.

http://studitaly.com/fa/persian-news/%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%AA%DA%A9%D9%86%DB%8C%DA%A9-%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7.html
Photo

Post has attachment

آزمون ورودی رشته پزشکی دانشگاه های خصوصی ایتالیا

به اطلاع متقاضیان شرکت در آزمون رشته پزشکی دانشگاه ممتاز و غیر دولتی کاتولیک ایتالیا مورد تایید وزارت بهداشت ایران می رساند با توجه به برگزاری آزمون مذکور در تاریخ 27 فوریه 2017 (8 اسفند ماه 96) در ایتالیا و زمان مورد نیاز جهت انجام ثبت نام، آمادگی آزمون و ویزای ورود به ایتالیا، متقاضیان باید حداکثر تا پایان آذرماه مدارک و درخواست خود را برای شرکت در آزمون را به دفتر موسسه در تهران ارائه دهند.

http://studitaly.com/fa/persian-news/%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7.html
Photo

Post has attachment

برگزاری اولین دوره آمادگی آزمون رشته های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی ایتالیا در ایران

این گروه مفتخر است به عنوان تنها گروه تخصصی ارائه دهنده دوره های آمادگی آزمون پزشکی و دندانپزشکی ایتالیا IMAT با بالاترین آمار پذیرش دانشجویان پذیرفته شده از ایران، اقدام به ارائه خدمات تخصصی آزمون پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی و اولین دوره آمادگی آزمون در ایران جهت افزایش آمادگی داوطلبان سال 2018 نموده است.

http://studitaly.com/fa/persian-news/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A2%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7.html
Photo

Post has attachment
برگزاری سمینارهای دانشگاه های ایتالیا در ایران

به اطلاع کلیه متقاضیان محترم تحصیل در ایتالیا می رساند این مرکز جهت آشنایی بیشتر متقاضیان تحصیل در ایتالیا و در راستای انتقال اطلاعات صحیح و مستقیم از دانشگاه های ایتالیا به متقاضیان محترم، با همکاری تعدادی از دانشگاه های رده اول ایتالیا، اقدام به هماهنگی جهت برگزاری سمینارهای هفتگی آشنایی با دانشگاه های ایتالیا در ایران نموده است. متقاضیان می توانند سوالات احتمالی خود را نیز مستقیما با مشاورین ایتالیایی و نمایندگان دانشگاه های ایتالیا بصورت مستقیم و از طریق ویدئو کنفرانس در میان بگذارند. لازم به ذکر است اطلاعات مرتبط با سمینارها، تاریخ های برگزاری و موضوعات تخصصی هر سمینار از بخش اخبار وبسایت قابل دسترسی می باشند.

http://studitaly.com/fa/slideshow/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%81%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86.html
Photo

Post has attachment

تحصیل رایگان در رشته انگلیسی زبان دندانپزشکی ایتالیا
معرفی رشته انگلیسی زبان دندانپزشکی ایتالیا

تحصیل در رشته دندانپزشکی در ایتالیا با طول دوره شش سال از سال 2017 به زبان انگلیسی در دانشگاه دولتی ایتالیا مورد تایید وزارت بهداشت ایران و با اعتبار بالای مدرک دانشگاهی و سطح آموزشی ممتاز در سال تحصیلی 19-2018 و به صورت همزمان با آزمون پزشکی از طریق آزمون ملی آیمت (IMAT) که در سپتامبر 2018 برگزار خواهد شد، امکانپذیر می باشد. براساس برنامه وزارت دانشگاه های ایتالیا هر سال ظرفیت پذیرش و تعداد دانشگاه های ارائه دهنده افزایش خواهد یافت و علاقمندان به تحصیل در این رشته فرصت های بیشتری برای پذیرش خواهند یافت.

http://studitaly.com/fa/upcoming-events/%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7.html
Photo

Post has attachment
تحصیل رایگان در رشته انگلیسی زبان پزشکی و جراحی دانشگاه های ایتالیا
معرفی آزمون پزشکی و جراحی (IMAT) ورودی 2018 ایتالیا

تحصیل در رشته انگلیسی زبان پزشکی و جراحی در یازده دانشگاه دولتی ایتالیا مورد تایید وزارت علوم و بهداشت ایران و سه دانشگاه خصوصی برتر ایتالیا با طول دوره شش سال با اعتبار بالای مدرک دانشگاهی و سطح آموزشی ممتاز در سال تحصیلی 19-2018 با قوانین تغییر یافته و از طریق آزمون ملی آیمت (IMAT) که بصورت همزمان در سپتامبر 2018 برگزار خواهد شد، امکانپذیر می باشد.

http://studitaly.com/fa/upcoming-events/%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C.html
Photo

Post has attachment
تحصیل رایگان در رشته انگلیسی زبان داروسازی ایتالیا
معرفی آزمون داروسازی 2018 ایتالیا

تحصیل در رشته انگلیسی زبان داروسازی دانشگاه دولتی رم ایتالیا با طول دوره پنج سال و مورد تایید وزارت بهداشت ایران و بصورت مشترک با دانشگاه ناتینگهام انگلستان و با اعتبار بالای مدرک دانشگاهی و سطح آموزشی ممتاز جهت سال تحصیلی 19-2018 و از طریق آزمون ورودی این رشته که در سپتامبر 2018 برگزار خواهد شد، امکانپذیر می باشد.

http://studitaly.com/fa/upcoming-events/%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C.html
Photo

Post has attachment
تحصیل در دوره های تخصصی یک ساله دانشگاهی سطح یک و دو (MASTER)

با توجه به برنامه دانشگاهی 2018 دانشگاه های ایتالیا، امکان تحصیل در تمامی رشته ها در دوره های تخصصی دانشگاهی در دو سطح 1 و 2 مختص فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در سال 2018 بدون آزمون و به زبان انگلیسی امکان پذیرش خواهند داشت. این دوره ها با طول دوره یک ساله امکان اخذ مدرک رسمی دانشگاهی را برای استفاده تخصصی و حرفه ای خواهند داشت.

http://studitaly.com/fa/upcoming-events/%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C.html
Photo

Post has attachment
تحصیل رایگان در مقطع دکتری در ایتالیا
معرفی رشته های انگلیسی زبان مقطع دکتری ایتالیا

تحصیل در رشته انگلیسی زبان در مقطع دکتری سه ساله دانشگاه های دولتی ایتالیا مورد تایید وزارت علوم ایران با اعتبار بالای مدرک دانشگاهی و سطح آموزشی ممتاز در سال تحصیلی 19-2018 بدون آزمون و از طریق مصاحبه با شروع دوره نوامبر 2018 امکانپذیر می باشد.

http://studitaly.com/fa/upcoming-events/%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C.html
Photo
Wait while more posts are being loaded