Profile cover photo
Profile photo
Obani Oband
52 followers -
เมื่อสิ่งนี้มี สิ่งนี้ย่อมมี
เมื่อสิ่งนี้มี สิ่งนี้ย่อมมี

52 followers
About
Posts

Post has shared content
โครงการ “๘๘ พรรษา ผ้าป่ามหากุศล ช่วยคนตาบอดทั้งแผ่นดิน ให้รู้หนังสือ ฝึกอาชีพ และมีงานทำ”
มูลนิธิคนตาบอดไทย และ สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย จัดทำโครงการ เพื่อเป็นสื่อกลางให้พสกนิกรชาวไทยได้ร่วมกันทำความดีน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่าน ด้วยการร่วมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดไทย ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาและการประกอบอาชีพ มีความพร้อมต่อการพัฒนาและการพึ่งพาตนเอง รวมทั้งสามารถเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าต่อการร่วมพัฒนาประเทศชาติไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองอย่างมั่นคงยั่งยืนสืบไป
บัญชีธนาคาร ชื่อบัญชี มูลนิธิคนตาบอดไทย ประเภท ออมทรัพย์
□ ธนาคารกรุงเทพ สาขา ถนนดินแดง เลขที่ 128 0 85485 0
□ ธนาคารกรุงไทย สาขา อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เลขที่ 007 0 04410 4
□ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เลขที่ 034 4 18061 9
□ ธนาคารกสิกรไทย สาขา อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เลขที่ 744 2 45208 8
สถานที่ดำเนินโครงการ
มูลนิธิคนตาบอดไทย เป็นสำนักงานเลขาโครงการ
เลขที่ ๘๕/ ๑–๓ ซอยบุญอยู่ ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
โทรศัพท์ ๐ – ๒๒๔๘ ๐๕๕๕, ๐ – ๒๒๔๖ ๓๘๓๕ ต่อ ๒๐๐ โทรสาร ๐ – ๒๒๔๘ ๐๕๕๖, ๐ – ๒๒๔๕ ๙๘๔๖
กำหนดการพิธีทอดผ้าป่ามหากุศล วันพุธที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๕๙ น.
ณ พระอุโบสถวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก ถนนพระราม ๙ ซอย ๑๙ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
แหล่งที่มา…http://www.nlbp.org/
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มบริจาค…http://www.nlbp.org/phapa/docs/form.doc
http://donationthailand.com/2955
Photo
Add a comment...

Post has shared content
โรงเรียนบ้านสบปืน จ.น่าน
ตั้งอยู่บนพื้นที่สูง ติดชายแดนลาว 9 ผู้ปกครองมีฐานะยากจน งบประมาณที่โรงเรียนได้รับไม่เพียงพอต่อการพัฒนาการศึกษา ทำให้นักเรียนค่อนข้างด้อยโอกาสทางการศึกษา ขอความอนุเคราะห์จากท่านบริจาค
+ อุปกรณ์การเรียน
+ สื่อการเรียนการสอน 
+ เครื่องคอมพิวเตอร์ 
+ สีทาอาคาร 
+ ถาดหลุมสแตนเลสใส่อาหาร
หรือสิ่งของ ตามที่ท่านเห็นสมควร
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
มานพ มาสุข ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านสบปืน
054-760110
080-1276944
โรงเรียนบ้านสบปืน
150 หมู่ 2 ต.ห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน
https://www.facebook.com/sobpuen

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=757755817662473&set=o.228389147249326&type=3&theater
Add a comment...

Post has attachment
บริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว ประเทศเนปาล
ชื่อบัญชี : สภากาชาดไทยเพื่อภัยพิบัติ
เลขที่ : 001-1-34567-0
ประเภท : กระแสรายวัน
ธนาคาร : กสิกรไทย
ส่งหลักฐานการบริจาค
Fax : 026524440
email : pr-fund-rc@hotmail.com
Photo
Add a comment...

Post has attachment
ร่วมเป็นเจ้าภาพ บวชพระ, บวชเณร
วัดป่าเชิงเลน ถนนจรัญสนิทวงศ์ ๓๗ กทม.
(สาขาวัดหินหมากเป้ง จ.หนองคาย)

*อุปสมบทพระภิกษุ วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น.
*บรรพชาสามเณร วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น.

สมัครอุปสมบทเป็นพระภิกษุ, สมัครบรรพชาสามเณร
สมัครเป็นเจ้าภาพ
สอบถามรายละเอียดได้ที่
วัดป่าเชิงเลน
ซอยจรัลสนิทวงศ์ ๓๗ ตำบลคลองบางขุนศรี
ตำบลบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 028655645
โทรสาร : 028655646

ท่านสามารถร่วมเป็นเจ้าภาพ ได้ที่วัดป่าเชิงเลน หรือ
โอนเงินได้ที่
ธนาคารกสิกรไทย สาขาแม็คโคร จรัญสนิทวงศ์
เลขที่บัญชี 695-2-29205-4
ชื่อบัญชี พระภัลลภ อภิปาโล
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์

ข้อมูลเพิ่มเติม แฟนเพจ วัดป่าเชิงเลน : วัดป่ากลางกรุง
https://www.facebook.com/watpachoenglane
Photo
Add a comment...

Post has attachment
ผ้าป่าสามัคคี ร่วมสมทบทุนเพื่อซื้อที่ดินเพิ่มและซื้ออุปกรณ์ที่จำเป็น
เพื่อดูแลพระภิกษุอาพาธแห่งแรกในประเทศไทย 
"วัดป่าฐานสมานุสรณ์" จ.เลย

โดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างวัดเพื่อให้พระภิกษุอาพาธ
ได้มาพำนักฟื้นฟู หลังจากการเข้ารักษาพยาบาลแล้ว

โดยสามารถร่วมบุญได้ที่

๑.) ชั้นล่างของวิหารสุทธิธรรมรังสี วัดอโศการาม อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
๒.) สำนักงานวัดอโศการาม จ.สมุทรปราการ
๓.) สามารถโอนปัจจัยผ่านธนาคาร

บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาบิ๊กซีสมุทรปราการ 
ชื่อ "พระทอง นารีวงษ์" 
เลขที่บัญชี 361-278043-4

๔.) เจ้าภาพผ้าป่ากองละ 2,500 บาท หรือทำตามกำลังทรัพย์ของตัวเอง

กำหนดการทอดผ้าป่าสามัคคี
ในวันอาทิตย์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘
ณ ศาลาหลวงพ่อทรงธรรม วัดอโศการาม
อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
มี"หลวงปู่ท่อน ญาณธโร" และ "หลวงพ่อทอง จนฺทสิริ" เป็นองค์รับผ้าป่า

๑๓.๐๐ น. เจริญพระพุทธมนต์ 
๑๔.๐๐ น. แสดงพระธรรมเทศนาโดยหลวงปู่ท่อน ญาณธโรและหลวงพ่อทอง จันทสิริ
๑๕.๐๐ น. ทอดผ้าป่าสามัคคี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่

สำนักงานวัดอโศการาม 
หมายเลขโทรศัพท์ 02-389-2299, 081-148-9285
หรือ 081-879-4369 โทรสาร.02-389-2299
PhotoPhotoPhotoPhoto
2/3/15
4 Photos - View album
Add a comment...

Post has attachment
ผ่าตัด เนื้องอกในมดลูกฟรี 284 ราย (แบบผ่าตัดผ่านกล้อง)
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จะทรงมีพระชนมายุครบ 84 พรรษาในปี 2559

โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ได้จัดทำโครงการผ่าตัดมดลูกผ่านกล้อง 284 ราย เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาราชินี โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแก่ผู้ป่วยที่มีเนื้องอกในมดลูกให้ได้รับการรักษาและผ่าตัดผ่านกล้อง รับผู้ป่วยหญิงไทยที่มีอายุตั้งแต่ 30-60 ปี มีภาวะต้องผ่าตัดมดลูกซึ่งอาจจะมีการตัดรังไข่ร่วมด้วยหรือไม่ก็ได้ ไม่มีโรคประจำตัวร้ายแรงที่เป็นข้อห้ามของการผ่าตัด โดยการผ่าตัดมดลูกผ่านกล้องมีข้อดี โดยมีความเจ็บปวดหลังผ่าตัดน้อยกว่า สามารถขยับตัวลุก นั่ง เดิน หลังผ่าตัดได้ ทำให้ผู้ป่วยฟื้นตัวได้เร็วขึ้น นับว่าเป็นทางเลือกที่ดีมีประโยชน์แก่สตรีไทยที่ประสบปัญหาดังกล่าว

สำหรับผู้ป่วยที่สนใจร่วมโครงการสามารถลงทะเบียนตรวจล่วงหน้าได้ตั้งแต่บัดนี้ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ตรวจรักษาและผ่าตัดผ่านกล้องโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ 
โทร. 02 289 7082 ถึง 4
Photo
Add a comment...

Post has attachment
รับบริจาค ถุงน่อง ที่ใช้แล้ว ไม่จำกัด ขนาด สี ลาย ยี่ห้อ 
เพื่อใช้ทำขาเทียมและอุปกรณ์สำหรับคนพิการ
โดยถุงน่องจะถูกใช้ในกระบวนการหล่อแบบของ ขาเทียม

บริจาคได้ที่
1. งานกายอุปกรณ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ รพ.ราชบุรี
85 ถนนสมบูรณ์กุล ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000
สอบถามรายละเอียด: 032-719-600 ต่อ 2115 ในวันและเวลาราชการ

2. คุณสว่าง เตียวโล่ห์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายอุปกรณ์
รพ.นราธิวาสราชนครินทร์ 180 ถ.ระแงะมรรคา อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000
สอบถามรายละเอียด: โทร 083-184-4419 หรือ 081-698-025

3. งานกายอุปกรณ์ โรงพยาบาลหัวหิน
30/2 ถ.เพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110
สอบถามรายละเอียด: 032-523-000 ต่อ 2724

http://donationthailand.com/?p=2754
Photo
Add a comment...

Post has attachment
บริจาค เพื่อยับยั้งวิกฤตอีโบลา

UNICEF (ยูนิเซฟ) องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ จัดโครงการระดมเงินทุนเร่งด่วนเพื่อร่วมกันต่อสู้กับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาซึ่งกำลังคร่าชีวิตผู้คนในแอฟริกาตะวันตก โดยเงินสนับสนุนที่ได้จะนำไปใช้เพื่อภารกิจในการจัดส่งอุปกรณ์ที่จำเป็นไปยังประเทศที่ได้รับผลกระทบ เพื่อช่วยให้ครอบครัวในภูมิภาคที่ได้รับผลกระทบสามารถป้องกันตนเองได้ และเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับรัฐบาลที่อยู่ในประเทศที่มีความเสี่ยง

ผู้สนใจสามารถร่วมบริจาคออนไลน์ได้ที่ www.unicef.or.th
หรือโอนเงินเข้าบัญชี

ธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชี องค์การยูนิเซฟ เลขที่ 2013013244
ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี องค์การยูนิเซฟ เลขที่บัญชี 0081097666
ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี องค์การยูนิเซฟ เลขที่บัญชี 0033104433

สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการบริจาคเพิ่มเติม โปรดติดต่อ 0-2356-9299
http://donationthailand.com/unicef-ebola/

#ทำบุญ #บริจาค #อีโบลา #unicef #ebola
Photo
Add a comment...

Post has attachment
สำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เปิดกองทุนช่วยเหลือ 700 วัดตกกฐิน
พร้อมเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมทำบุญ ถวายวัดที่ไม่มีเจ้าภาพได้ที่
“กองทุนทอดกฐินและผ้าป่าสามัคคี”
เลขที่บัญชี 059-0-193-91-0 ธนาคารกรุงไทย สาขากระทรวงศึกษาธิการ
http://donationthailand.com/?p=2732
#ทําบุญ  
Photo
Add a comment...

Post has attachment
สมทบทุนก่อสร้าง อาคารศูนย์การแพทย์ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว
และจัดซื้อครุภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ที่จำเป็น

ช่องทางการบริจาค
แจ้งความจำนงบริจาคได้ที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โทร. 034-419511,
แผนกการเงินและบัญชี โทร. 034-419526,
แผนกประชาสัมพันธ์ และ Call Center โทร. 034-419555
หรือโอนเงินเข้าบัญชี 
“มูลนิธิโรงพยาบาลบ้านแพ้ว โครงการสร้างศูนย์การแพทย์”
เลขที่บัญชี 7450267608 ประเภทออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาบ้านแพ้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.bphosp.or.th/Articledonate.html
#ทำบุญ #บริจาค
Photo
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded