Profile cover photo
Profile photo
Pater Damiaanparochie
3 followers
3 followers
About
Pater Damiaanparochie's posts

Post has attachment
Films in de Zak

In de Zak van Zuid-Beveland willen we, in oecumenisch verband, een aanbod doen om met elkaar te kijken naar en te spreken over een aantal films, die ertoe doen. De verhalen die aan de orde komen houden allemaal verband met het zoeken naar verborgen bronnen van kracht. Deze delicate balans tussen kwetsbaarheid en kracht is leidraad geweest bij het kiezen van de betreffende films. Dat het zoeken naar die balans wordt beschreven vanuit het oogpunt van opgroeiende kinderen, maakt de gekozen films alleen maar interessanter.

Maandag 9 januari 2017: Le gamin au vélo
Het verhaal gaat over de 11-jarige Cyril die door zijn vader in een internaat is geplaatst. Maar als zijn vader de belofte hem daar uit te halen niet nakomt, ontsnapt Cyril uit het tehuis en probeert tevergeefs zijn vader weer op te zoeken. Achtervolgd door mensen uit het internaat, wordt hij opgevangen door een jonge vrouw, Samantha. In haar toewijding vindt hij de kracht om de slechte invloed van ‘vrienden’ te weerstaan.
Photo

Post has attachment
Jubileum Singing Voices
Datum: 16 oktober 2016 om 10:45 uur
Locatie: Bpnofaciuskerk Kwadendamme

Zangkoor Singing Voices bestaat dit jaar 20 jaar. Een mooi moment om terug te kijken en te constateren dat er veel veranderd is: de hele samenleving, ook binnen de kerk en dus ook binnen ons koor. Maar we zijn er nog steeds en zijn van plan nog een hele poos door te gaan!
In 1996 zijn we begonnen met een flinke groep, met kinderen erbij. We zongen in eerste instantie alleen bij bijzondere vieringen, maar later werd dit structureel. Het koor is inmiddels een beetje kleiner geworden, helaas hebben de kinderen het opgegeven en zijn we geen jongerenkoor meer. Maar we zijn nu een koor met een jongeren-repertoire. Wat niet veranderd is, is onze inzet en plezier om de vieringen muzikaal te ondersteunen. Dat doen we graag en in volle overtuiging, met hulp van Suus Peeters en Jurgen Franse.

Het jubileum vieren we, op gepaste wijze, tijdens de regionale themaviering op 16 oktober. Deze viering wordt georganiseerd door het ROJK, u leest er elders in deze Parochienieuws meer over. Net zoals vorig jaar wil Singing Voices geld verzamelen voor een speciaal doel. Deze keer hebben we gekozen voor de revisie van het keyboard van Jurgen. Als u Singing Voices een warm hart toedraagt, kunt u ons een groot plezier doen door aanwezig te zijn in de viering op 16 oktober. Daarna kunt u in het kraampje van Singing Voices, achterin de kerk, een kijkje nemen en eventueel een aankoop doen. We bieden leuke opgeknapte snuisterijen aan, dus vergeet uw portemonnee niet. Singing Voices trakteert dan ook op koffie en een lekkernij. Hopelijk kunnen we rekenen op uw komst.
Photo

Post has attachment
Jubileum pastor Ton Verdaasdonk

De viering van het 60-jarig priesterfeest van pastor Ton Verdaasdonk was geheel in overeenstemming met zijn persoonlijke aard en zijn milde en bescheiden wijze van staan in het pastorale werk. Velen gaven acte de présence op zondag 2 oktober 2016. En dat had de jubilaris dik verdiend.
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
Jubileum pastor Ton Verdaasdonk
12 Photos - View album

Post has attachment
Een avond rond de kunst van Jeroen Bosch

Als start van de nieuwe serie Geloofsavonden in Zierikzee zullen we ons verdiepen in bepaalde aspecten van de middeleeuwse schilder Jeroen Bosch.
Het jaar 2016 was het Jeroen Boschjaar, omdat het 500 jaar geleden was dat de bekende Nederlandse kunstenaar overleed. Misschien hebt u het één en ander van hem kunnen zien. Maar misschien zegt u: ‘Jeroen Bosch, die spreekt me niet aan’. Toch is er veel wat tijdens het Boschjaar in zijn werk onbelicht is gebleven. Met name zijn gelovige kant, zijn bijbels-geïnspireerde kant. Deze avond willen we kijken naar een deel van zijn werk en de spiritualiteit van Jeroen Bosch ontdekken. Wat betekenden geloof en kerk voor hem? Wat wilde hij zeggen met zijn schilderijen?
Ds. Leuny de Kam, Doopsgezind predikant van Walcheren en Goes, heeft zich verdiept in de achtergrond van Jeroen Bosch en zoekt naar de inspiratie die zijn schilderijen geven.

Datum: 4 oktober 2016, 20.00 tot 22.30 uur
Locatie: Parochiecentrum, Mosselstraat 4, Zierikzee.
Photo

Post has attachment
Een traditie in ere houden: 57plus-avond

Vele jaren was het een goede gewoonte om de katholieke bewoners (en ook enkele andere belangstellenden) eens per jaar een gezellige avond aan te bieden. De avond was bedoeld voor mensen van 57 jaar en ouder. Een stemmige viering, koffie met iets lekkers, een boeiende spreker, een rondje bingo en een drankje met een hapje: dat waren de vaste ingrediënten voor wat veelal een geslaagde avond werd.
De Werkgroep Rilland wil – samen met enkele enthousiaste mensen – deze traditie in ere houden. Op dinsdag 4 oktober zal er in de ontmoetingsruimte van De Levensbron opnieuw een 57plus-avond worden gehouden. Omdat het de feestdag van Sint Franciscus is kunt u wel inschatten, dat enkele elementen van deze avond daarop betrekking zullen hebben. We hopen in ieder geval op een mooie opkomst en op – weer – een geslaagde avond.
Opgeven (uiterlijk woensdag 28 september) bij ondergetekende.
Wiel Hacking, pastoraal werker T 06 – 17 598 152, E wielhacking@gmail.com
Photo

Post has attachment
Jubileum pastor Ton Verdaasdonk

Op 30 september is het 60 jaar geleden dat onze emeritus-pastoor, pater Ton Verdaasdonk, ss.cc. in Valkenburg tot priester werd gewijd.
Dit jubileum vieren we tijdens de eucharistieviering op zondag 2 oktober om 10.00 uur in de H. Willibrorduskerk te Zierikzee.
U wordt hierbij van harte uitgenodigd.
De bisschop van Breda, mgr dr Johannes Liesen, zal hoofdcelebrant zijn in deze feestelijke viering in concelebratie met pastor Ton Verdaasdonk en de overste van de congregatie van de H.H. Harten, pater J.F.M. Munsters ss.cc.
Na afloop van de viering is er gelegenheid elkaar te ontmoeten, onder het genot van een feestelijk aangekleed kopje koffie en een drankje.
Parochiekern Schouwen-Duiveland,
pastoor Fons van Hees
Photo

Post has attachment
Buitenviering Kwadendamme

Bij mooi weer zullen we op zondag 4 september (aanvang 10.45 uur) weer een viering in de pastorietuin organiseren. In de comfortabele aanwezigheid van kantine en muziektent, zijn we verzekerd van een sfeervolle ambiance. Het weer is natuurlijk altijd een risicofactor. Zorg in ieder geval zelf voor een vestje, want als het weer het enigszins toelaat, gaat het buitenprogramma gewoon door. Maar we hopen uiteraard dat de temperatuur goed is, zodat het ons gegund is te genieten van een mooie openluchtviering. Brassband Con Affezzione zorgt vanaf de muziektent voor een passende muzikale bijdrage. U hoeft zelf geen stoelen mee te nemen. Zoals gebruikelijk worden ze van te voren netjes voor u klaargezet.
Photo

Post has attachment
Openluchtdienst op het terrein in de Hollandse Hoeve

Zondagmiddag 4 september wordt er een Openluchtdienst georganiseerd door de Protestante gemeente Goes, het Leger des Heils-korps Goes, de Rafaelgemeente en de Vrije Evangelische Gemeente – Goes. De muziek wordt begeleid door de brassband van het Leger des Heils en de Bethelband van de Vrije Evangelische Gemeente. Het Leger des Heils verzorgt het kindermoment.

Ds. Aarnoud Jobsen van de Protestante gemeente Goes verzorgt de meditatie. Krijn Verhage neemt de gebeden voor zijn rekening en de algemene leiding is in handen van ds. Gerard van de Wetering. Het thema van de dienst is: ‘Til niet te zwaar’ Samen willen we Hem loven en eren met ons hart en onze stem. Vanaf 15:30 uur bent u welkom voor een kopje koffie of thee. De dienst begint om 16:00 uur.

Er wordt tijdens de dienst een collecte gehouden, waarvan de opbrengst is bestemd voor de noodopvang De Bevelanden (voor meer informatie: www.noodopvang-bevelanden.nl)

Bij slecht weer wijken we uit naar de Grote of Maria Magdalenakerk in Goes. Op de websites van de

genoemde gemeenten komt dit ná 08:00 uur die zondagmorgen te staan.
Photo

Post has attachment
Oecumenische buitendienst Hansweert

Op zondag 28 augustus zal er om 10.30 uur een oecumenische openluchtdienst worden gehouden op het grasveld bij ‘Jeugdhonk Answest’ aan de Binnenhaven. Graag een stoeltje meenemen.

Medewerking wordt verleend door het R.K. Zangkoor, de cantorij en de kindernevendienst van de hervormde gemeente.

Voorgangers zijn de heer Hans Meijer en pastor Wiel Hacking. Thema van de viering is re-creatie. Als we ons kunnen ontspannen, als we kunnen recreëren, dan ontstaat er ook ruimte voor nieuwe dingen. Dan is er sprake van ‘herschepping’.

De collecte is deel voor het Jeugdhonk en deels voor de Stichting Walk Inn te Goes (www.walkinngoes.nl)

Na afloop is er gelegenheid elkaar te ontmoeten bij koffie en thee.
Photo

Post has attachment
Jesus Christ Superstar in de #Eligiuskerk  te #Lewedorp  

Hij heeft veel los gemaakt, die man uit Nazaret.
Enthousiasme en nieuwe hoop zijn ontkiemd.
Mensen hebben barmhartigheid ondervonden.
Ze hebben wijze woorden gehoord.
Zieke en gekwetste mensen zijn hersteld in hun waardigheid.
Kinderen worden midden in de kring gezet.
Wat is dat voor een man,
dat hij mensen zo kan aanspreken?
Je zou er steeds meer van gaan gloeien.

Maar dat hij geen blad voor de mond neemt,
dat hij vrijuit spreekt over mensen laag en hoog,
vrijuit spreekt ook over God,
dat stuit bij sommigen op verzet.
Dat hij het opneemt voor mensen in de kreukels
is een bedreiging voor wie zijn hoge positie heeft verworven.
Zo'n volksmenner, daar moeten we zo gauw mogelijk vanaf.

Die akelige mengelmoes van enthousiasme en angst
van hoop en bedreiging, van leven en dood
beleven we vanmiddag mee met de spelers uit dit spel.
Maar het is geen spel. Het is de barre realiteit.
Ook vandaag nog.
En toch.
We blijven vasthouden aan de hoop,
tegen beter weten en allerlei illusies in.
We blijven vasthouden aan het geloof,
ook al zou je er soms snoeihard van af vallen.
We blijven de liefde koesteren,
al lijkt ze soms machteloos in het grote geweld.
Geloof, hoop en liefde, ze zijn onze enige kans
om voorbij te komen aan wanhoop en chaos.
Hij heeft het ons voorgedaan. Die man uit Nazaret.
Jezus. Christus. Superstar.
PhotoPhotoPhoto
2016-03-20
3 Photos - View album
Wait while more posts are being loaded