Profile cover photo
Profile photo
Awash Post
58 followers -
News and information in Afan Oromo
News and information in Afan Oromo

58 followers
About
Posts

Post has attachment
Qabsoon Oromoo Woyyaanee madeesseera. Hin duune garuu. Ammas lubbuun keessaa bayuu dhabuun jiraachuuf akka tattaafattu isii godheera. Tattaafatti, dandii qarqara du’aa irraa ittiin fagattu barbadatti.  Dadhabdus nuuf raftee akka bulaa hin jirre ifa. Kan…
Add a comment...

Post has attachment
Mootummaan Itoophiyaa mosajjii (software) PC Surveillance System (PSS) jedhamuun OMN, Jawaar Muhaammadii fi rogeeyyii biraa basaasuudhaaf dadhabaa turuun isaa beekame. Akka qorannoon Citizen Lab jedhamu (Kanaadaa) ifa godhetti Kanaadaa fi Garmanitti…
Add a comment...

Post has attachment
Oromoonni Aanaa Raayituu, Sawweenaa fi Daawwee Sarar irraa buqqa'an rakkoo cimaa keessa jiru

Lammiileen Oromoo weerara Liyyuu Poolisiitiin godina Baalee (aanota Raayituu, Sawweenaa fi Daawwee Sarar) irraa buqqa’an rakkoo hamaa keessa jiru. Aanota kanniin keessatti guyyaa guyyatti lubbuun nama baay’ee bayaa, qabeenyi saamamaati kan jiru. Hunda…
Add a comment...

Post has attachment
Dabratsiyoon Gabramikaa'el Dura Taa'aa Woyyaanee Ta'uudhaan Filatame

Woyyaaneen Dabratsiyoon Gabramikaa’el (Dura Taa’aa), Fatlaworq Gabra’igzaabeer (Itti Aantuu) TPLF gootee filateerti. Kanaan alattis, Asmallaash Woldamikaa’el, Abrahaam Takstee, Geetaachoo Raddaa fi Keeriyaa Ibraahim miseenota koree hojii raawwachiiftuu…
Add a comment...

Post has attachment
Zimbaabween guyyaa har’aa prezidaantii haarawa argatteerti. Prezidaantiin haarofni, Emersan Minaangaagwaan, itti aanaa Roobert Mugaabee ture. Paartiin ammas Zimbaabwee bulchaa jiru ZANU-PF dha; paartii moofaa Rooberti Mugaabee woggaa 37f aangoo irratti…
Add a comment...

Post has attachment
Labsiin Lafa Magaalaa ‘Liiziin’ qabachuu fooyya'uuf jedhu keesa beektonni tokko tokko

Labsiin Lafa Magaalaa ‘Liiziin’ qabachuu (721/2004) akkuma Labsii farra shoroorkessummaa (652/2009) Oromoota dhabamsiisuu irratti kan xiyyeeffate ture. Bu’ura labsichaatin ummanni keenya lafa mana jireenyaa miti tan awwaalaa argachuu hin dandeenye. Lafa…
Add a comment...

Post has attachment
Akka dhaabbanni Freedom House jedhamu kan dhimmoota mirga dhala namaa, walabummaa dimookraasii fi siyaasaa hojjachuun beekkamu gabaasa qorannoo isaa kan bara 2017 baasetti: Itoophiyaan intarneeti cufuun Chaayinaatti aantee Sooriyaa waliin qabxii…
Add a comment...

Post has attachment
Siyaasa Itophiyaatiif yeroon kuni yeroo gannaati. Rooba. Mucuca. Dukkana. Malaa fi tooftaan maletti tiratuun, osoo harka wol-hinqabatin fagoo deemuuf tattaafatuun, riqichaan maletti laga guute ce’uuf wixxifatuun baay’ee baay’ee hamaadha. Haala yeroo ammaa…
Add a comment...

Post has attachment
Jijiiramuun OPDO ifa; daran akka jijjiiramtuuf qabsaayun gahee sabboontota Oromooti

OPDO Woyyaanetu uumee kanaaf hin jijjiiramtuun siyaasa hin ta’u. Wanti hin jijjiiramne hin jiru waan ta’eef. Asuma ollaa keennatti, kaleessa Shaabiyaa fi Woyyaaneen qabsaayota ummataa turan. Jarreen kun Afrikaa keessaati har’a abbootii-irree 1ffaa fi…
Add a comment...

Post has attachment
Qormaanni guddaan sa’aa kanatti Woyyaanee hirriba dhoorgaa jiru fincila OPDO ti. OPDO’n fincila sadarkaa kanaa ni geggeessiti jettee Woyyaaneen hin eegne. Kanaaf itti hin qophoofne. Amma hoogganis OPDO kan #LammaaMagarsaan durfamu yaadaanis ta’ee qaamaan…
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded