Profile cover photo
Profile photo
Awash Post
51 followers -
News and information in Afan Oromo
News and information in Afan Oromo

51 followers
About
Posts

Post has attachment
Mootummaan Oromiyaa koree deeggarsa qindeessituu fi lammii buqqa’ee deebisanii dhaabuu irratti hojjattu dhaabuu isaa ifa godhe. Koreen tuni deeggrsi kara iftoomina qabuun wolitti qabamuu isaa fi kaayyoo barbaadamuuf bira gayuu isaa mirkaneessuu irratti…

Post has attachment
BBC’n Tamsaasa Raadiyoo Afaan Oromoo eegaluudhaaf qophii isa barbaachisu hunda xumuruu ifa godhe. Akka ibsa BBC’tti tamsaasni kuni kan eegalu guyyoottan muraasa keessatti. Kunis kan dhugoomu baatiin Fulbaanaa osoo hin xumuramin ta’uu isaatu himama. Fuulli…

Post has attachment
Lafti Oormoo dangaa fi keessanis samamaa fi weeraramaati kan turte. Dangaa lafa Oromoo yeroo jaarraa tokko hin caalle keessatti kallattii hundaan saamamae, saboota biraan humnaan qabame. Sabonnii biraa gaaraa fi laga meeqa ce’anii dhufanii Finfinnee,…

Post has attachment
Bara sadeen dabaran kana keessa akka argaa jirrutti abjuun Somaaliyaa Guddittii (Greater Somalia) dhugoomsuu ykn daangaa naannoo Somalia baldhifachuu, gargaarsa mootummaa TPLFn hogganamuun dhugoomaa akka jiru ifaa dha. Akka beekamutti imammaanni lafaa…

Post has attachment
Waamicha mormii daldalaa guyyaa shaniif guutuu Oromiyaa keessaatti dhaabuuf godhameef ummanni deebii quubsaa laataa jira. Daldalli Oromiyaa keessatti dhaabatuu fi sochiin geejjibaas addaan cituudha kan ragaaleen jiddugaleessa, baha, lixaa fi kibba…

Post has attachment
Lafti har’a Somaaleen teenna jettu, hedduun isaa, woggaa muraasa dura kan Oromoo ture. Weerara yeroo addaddaatti  (isa Siyaad Barrees dabalatee) dhimma bayuudhaan kan Somaaleen gammoojjii Ogaadenii kaate Oromoo daangaa bahaa, kibba bahaa fi kibbaa irraa…

Post has attachment
Itoophiyaan labsii yeroo muddamsuu Onkoloolessa 2016 labsite kaaste. Labsii kuni kan ka’e wolgahii hatattamaa paarlaamaan biyyattii godheen. Biyyattiin labsii kanaa baatii 10 jiraatte. Erga labsii yeroo muddamsuu diriiree Itoophiyan, keessattuu Oromiyaa…

Post has attachment
Ummanni Oromoo sirnoota duraan turanis ta’e kan ammaa keessatti kallattii fi al-kallatiidhaan mormaa turees jira. Ganna kurnan lamaan darban keessatti Oromoon akkuma sirna duraanitti maqaa adda addaatin hiraarfamaa ture. Namoonni sabboonummaa fi quuqama…

Post has attachment
Manniin barnootaa barnoota Afaan Oromoon laatan Finfinnee keessatti eebbifamuun isaanii oduu gammachiisaadha. Waan hedduu nama abdachiisuu fi nama jajjabeessuudha. Akkuma hoogganoonni DhDUO jedhan, xiqqqaattus, tankaarfiim seenaa Oormoo deebisanii magalaa…

Post has attachment
Manni Murtii Ol’aanaa Federaalaa Dhaddacha 4ffaa yeroo dheeraadhaaf beellamaan dararaa erga turee booda guyyaa har’aa himatamtoota 22 irratti murtii dabarse. Akka murtii kanaatti himatamtoonni 5 yakka kamuu irraa qulqulluudha. Himatamtoonni 17 Ob.…
Wait while more posts are being loaded