Φωτογραφία εξωφύλλου του προφίλ
Φωτογραφία προφίλ
JPD Αφοί Καλαντίδη Ο.Ε. / Kalantidi Bros co.
1 ακόλουθος -
Η εταιρεία Αφοί Καλαντίδη Ο.Ε. εξειδικεύεται στον εξοπλισμό των οδοντοτεχνικών εργαστηρίων και πλέον και των οδοντιατρείων.
Η εταιρεία Αφοί Καλαντίδη Ο.Ε. εξειδικεύεται στον εξοπλισμό των οδοντοτεχνικών εργαστηρίων και πλέον και των οδοντιατρείων.

1 ακόλουθος
Πληροφορίες
Αναρτήσεις

Η ανάρτηση περιέχει συνημμένο αρχείο
ΦωτογραφίαΦωτογραφίαΦωτογραφίαΦωτογραφίαΦωτογραφία
Προϊόντα JPD Αφοί Καλαντίδη
15 Φωτογραφίες - Προβολή λευκώματος

Η ανάρτηση περιέχει συνημμένο αρχείο
ΦωτογραφίαΦωτογραφίαΦωτογραφίαΦωτογραφίαΦωτογραφία
Κατασκευές JPD Αφοί Καλαντίδη
8 Φωτογραφίες - Προβολή λευκώματος

Η ανάρτηση περιέχει συνημμένο αρχείο
ΦωτογραφίαΦωτογραφίαΦωτογραφίαΦωτογραφίαΦωτογραφία
Κοπτικά μηχανήματα vhf
6 Φωτογραφίες - Προβολή λευκώματος

Η ανάρτηση περιέχει συνημμένο αρχείο
ΦωτογραφίαΦωτογραφίαΦωτογραφίαΦωτογραφίαΦωτογραφία
Προϊόντα JPD Αφοί Καλαντίδη
10 Φωτογραφίες - Προβολή λευκώματος

Η ανάρτηση περιέχει συνημμένο αρχείο
Τα νέα scanners 2015 από την πρωτοπόρο 3Shape
ΦωτογραφίαΦωτογραφίαΦωτογραφίαΦωτογραφίαΦωτογραφία
Scanners 3Shape
6 Φωτογραφίες - Προβολή λευκώματος

Η ανάρτηση περιέχει συνημμένο αρχείο

Η ανάρτηση περιέχει συνημμένο αρχείο

Η ανάρτηση περιέχει συνημμένο αρχείο

Η ανάρτηση περιέχει συνημμένο αρχείο

Η ανάρτηση περιέχει συνημμένο αρχείο
Περιμένετε όσο γίνεται φόρτωση περισσότερων αναρτήσεων