Profile cover photo
Profile photo
The One
1,291 followers -
Vươn tới thành công
Vươn tới thành công

1,291 followers
About
The's posts

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment
Photo

Post has attachment
10 Bước để bắt đầu với Email Marketing
--------------------------------------------------------
1. BẮT ĐẦU NGAY HÔM NAY CHỈ VỚI 2-PAGE ĐƠN GIẢN VÀ NHANH CHÓNG TẠO RA DANH SÁCH HÀNG 100 NGƯỜI ĐĂNG KÝ ĐẦU TIÊN
2. HỌC CHIẾN LƯỢC NÂNG CẤP KHÁCH HÀNG TRỰC TIẾP
3. HỌC CÁCH PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG (CHỌN NGÁCH LỢI NHUẬN VÀ PHÙ HỢP)
4. PHƯƠNG PHÁP TẠO "QUÀ HỐI LỘ" KHÁCH HÀNG ĐỂ TRAO ĐỔI EMAIL CỦA HỌ
Bạn sẽ được học phương pháp tạo ra các quà tặng (Free Gift hoặc Lead Magnet) hấp dẫn, quyễn rũ để kích thích khách hàng tiềm năng trao đổi email của họ để lấy chúng. Nam châm dẫn đường không đủ mạnh, không thể xây dựng danh sách email thành công!
5. KHÁM PHÁ CÁCH ĐƯỢC TRẢ TIỀN ĐỂ GỬI EMAIL
Bạn sẽ được khám ra cách bạn sẽ được trả tiền để gửi email cho các subscriber của bạn - bằng việc cho đi những công cụ, tài nguyên miễn phí, những giá trị bản thân...từ đó có thiện cảm trong mắt những người trong danh sách của bạn. Bằng cách này bạn không cần phải có sản phẩm riêng, bạn hoàn toàn có thể kiếm tiền tốt bằng việc này.
6. HỌC CÁCH VIẾT EMAIL - PHƯƠNG PHÁP CỰC KỲ ĐƠN GIẢN
Bạn ghét viết? Bạn không chắc chắn phải viết và gửi email nội dung như thế nào mỗi ngày hay mỗi tuần? Bạn sẽ học phương pháp sử dụng nội dung có sẵn để tạo ra các email bản tin của bạn. Do đó bạn không bao giờ phải bận tâm đến việc VIẾT nữa. (Có những trang web bí mật, không công khai, có đầy ắp những nội dung giá trị được phép sử dụng một cách hợp pháp phù hợp cho các Niche tiềm năng). Bạn đang nghĩ đến PLR hay Public Domain Content...KHÔNG. Thế mới gọi là BÍ MẬT :)
7.TĂNG LƯỢNG NGƯỜI ĐĂNG KÝ VÀO DANH SÁCH NHANH CHÓNG
Bạn sẽ không thể tìm thấy bất cứ biết nhiều cách để thu hút một nguồn cung cấp vô tận những người đăng ký nhận quà, bản tin của bạn hơn tôi. Bạn sẽ học mọi thủ đoạn, mọi chiến thuật, mọi nguồn trả phí, miễn phí mà tôi biết.
8. CHIẾN THUẬT X2, X3 THẬM CHÍ X4 KÍCH THƯỚC DANH SÁCH
9. TỰ ĐỘNG HÓA MỌI KHÂU
10. CHIẾN LƯỢC VIRAL CONTENT - TĂNG LƯỢNG ĐĂNG KÝ VÀO DANH SÁCH

Post has attachment
10 Bước để bắt đầu với Email Marketing
--------------------------------------------------------
1. BẮT ĐẦU NGAY HÔM NAY CHỈ VỚI 2-PAGE ĐƠN GIẢN VÀ NHANH CHÓNG TẠO RA DANH SÁCH HÀNG 100 NGƯỜI ĐĂNG KÝ ĐẦU TIÊN
2. HỌC CHIẾN LƯỢC NÂNG CẤP KHÁCH HÀNG TRỰC TIẾP
3. HỌC CÁCH PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG (CHỌN NGÁCH LỢI NHUẬN VÀ PHÙ HỢP)
4. PHƯƠNG PHÁP TẠO "QUÀ HỐI LỘ" KHÁCH HÀNG ĐỂ TRAO ĐỔI EMAIL CỦA HỌ
Bạn sẽ được học phương pháp tạo ra các quà tặng (Free Gift hoặc Lead Magnet) hấp dẫn, quyễn rũ để kích thích khách hàng tiềm năng trao đổi email của họ để lấy chúng. Nam châm dẫn đường không đủ mạnh, không thể xây dựng danh sách email thành công!
5. KHÁM PHÁ CÁCH ĐƯỢC TRẢ TIỀN ĐỂ GỬI EMAIL
Bạn sẽ được khám ra cách bạn sẽ được trả tiền để gửi email cho các subscriber của bạn - bằng việc cho đi những công cụ, tài nguyên miễn phí, những giá trị bản thân...từ đó có thiện cảm trong mắt những người trong danh sách của bạn. Bằng cách này bạn không cần phải có sản phẩm riêng, bạn hoàn toàn có thể kiếm tiền tốt bằng việc này.
6. HỌC CÁCH VIẾT EMAIL - PHƯƠNG PHÁP CỰC KỲ ĐƠN GIẢN
Bạn ghét viết? Bạn không chắc chắn phải viết và gửi email nội dung như thế nào mỗi ngày hay mỗi tuần? Bạn sẽ học phương pháp sử dụng nội dung có sẵn để tạo ra các email bản tin của bạn. Do đó bạn không bao giờ phải bận tâm đến việc VIẾT nữa. (Có những trang web bí mật, không công khai, có đầy ắp những nội dung giá trị được phép sử dụng một cách hợp pháp phù hợp cho các Niche tiềm năng). Bạn đang nghĩ đến PLR hay Public Domain Content...KHÔNG. Thế mới gọi là BÍ MẬT :)
7.TĂNG LƯỢNG NGƯỜI ĐĂNG KÝ VÀO DANH SÁCH NHANH CHÓNG
Bạn sẽ không thể tìm thấy bất cứ biết nhiều cách để thu hút một nguồn cung cấp vô tận những người đăng ký nhận quà, bản tin của bạn hơn tôi. Bạn sẽ học mọi thủ đoạn, mọi chiến thuật, mọi nguồn trả phí, miễn phí mà tôi biết.
8. CHIẾN THUẬT X2, X3 THẬM CHÍ X4 KÍCH THƯỚC DANH SÁCH
9. TỰ ĐỘNG HÓA MỌI KHÂU
10. CHIẾN LƯỢC VIRAL CONTENT - TĂNG LƯỢNG ĐĂNG KÝ VÀO DANH SÁCH

Post has attachment
10 Bước để bắt đầu với Email Marketing
--------------------------------------------------------
1. BẮT ĐẦU NGAY HÔM NAY CHỈ VỚI 2-PAGE ĐƠN GIẢN VÀ NHANH CHÓNG TẠO RA DANH SÁCH HÀNG 100 NGƯỜI ĐĂNG KÝ ĐẦU TIÊN
2. HỌC CHIẾN LƯỢC NÂNG CẤP KHÁCH HÀNG TRỰC TIẾP
3. HỌC CÁCH PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG (CHỌN NGÁCH LỢI NHUẬN VÀ PHÙ HỢP)
4. PHƯƠNG PHÁP TẠO "QUÀ HỐI LỘ" KHÁCH HÀNG ĐỂ TRAO ĐỔI EMAIL CỦA HỌ
Bạn sẽ được học phương pháp tạo ra các quà tặng (Free Gift hoặc Lead Magnet) hấp dẫn, quyễn rũ để kích thích khách hàng tiềm năng trao đổi email của họ để lấy chúng. Nam châm dẫn đường không đủ mạnh, không thể xây dựng danh sách email thành công!
5. KHÁM PHÁ CÁCH ĐƯỢC TRẢ TIỀN ĐỂ GỬI EMAIL
Bạn sẽ được khám ra cách bạn sẽ được trả tiền để gửi email cho các subscriber của bạn - bằng việc cho đi những công cụ, tài nguyên miễn phí, những giá trị bản thân...từ đó có thiện cảm trong mắt những người trong danh sách của bạn. Bằng cách này bạn không cần phải có sản phẩm riêng, bạn hoàn toàn có thể kiếm tiền tốt bằng việc này.
6. HỌC CÁCH VIẾT EMAIL - PHƯƠNG PHÁP CỰC KỲ ĐƠN GIẢN
Bạn ghét viết? Bạn không chắc chắn phải viết và gửi email nội dung như thế nào mỗi ngày hay mỗi tuần? Bạn sẽ học phương pháp sử dụng nội dung có sẵn để tạo ra các email bản tin của bạn. Do đó bạn không bao giờ phải bận tâm đến việc VIẾT nữa. (Có những trang web bí mật, không công khai, có đầy ắp những nội dung giá trị được phép sử dụng một cách hợp pháp phù hợp cho các Niche tiềm năng). Bạn đang nghĩ đến PLR hay Public Domain Content...KHÔNG. Thế mới gọi là BÍ MẬT :)
7.TĂNG LƯỢNG NGƯỜI ĐĂNG KÝ VÀO DANH SÁCH NHANH CHÓNG
Bạn sẽ không thể tìm thấy bất cứ biết nhiều cách để thu hút một nguồn cung cấp vô tận những người đăng ký nhận quà, bản tin của bạn hơn tôi. Bạn sẽ học mọi thủ đoạn, mọi chiến thuật, mọi nguồn trả phí, miễn phí mà tôi biết.
8. CHIẾN THUẬT X2, X3 THẬM CHÍ X4 KÍCH THƯỚC DANH SÁCH
9. TỰ ĐỘNG HÓA MỌI KHÂU
10. CHIẾN LƯỢC VIRAL CONTENT - TĂNG LƯỢNG ĐĂNG KÝ VÀO DANH SÁCH

Post has attachment
10 Bước để bắt đầu với Email Marketing
--------------------------------------------------------
1. BẮT ĐẦU NGAY HÔM NAY CHỈ VỚI 2-PAGE ĐƠN GIẢN VÀ NHANH CHÓNG TẠO RA DANH SÁCH HÀNG 100 NGƯỜI ĐĂNG KÝ ĐẦU TIÊN
2. HỌC CHIẾN LƯỢC NÂNG CẤP KHÁCH HÀNG TRỰC TIẾP
3. HỌC CÁCH PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG (CHỌN NGÁCH LỢI NHUẬN VÀ PHÙ HỢP)
4. PHƯƠNG PHÁP TẠO "QUÀ HỐI LỘ" KHÁCH HÀNG ĐỂ TRAO ĐỔI EMAIL CỦA HỌ
Bạn sẽ được học phương pháp tạo ra các quà tặng (Free Gift hoặc Lead Magnet) hấp dẫn, quyễn rũ để kích thích khách hàng tiềm năng trao đổi email của họ để lấy chúng. Nam châm dẫn đường không đủ mạnh, không thể xây dựng danh sách email thành công!
5. KHÁM PHÁ CÁCH ĐƯỢC TRẢ TIỀN ĐỂ GỬI EMAIL
Bạn sẽ được khám ra cách bạn sẽ được trả tiền để gửi email cho các subscriber của bạn - bằng việc cho đi những công cụ, tài nguyên miễn phí, những giá trị bản thân...từ đó có thiện cảm trong mắt những người trong danh sách của bạn. Bằng cách này bạn không cần phải có sản phẩm riêng, bạn hoàn toàn có thể kiếm tiền tốt bằng việc này.
6. HỌC CÁCH VIẾT EMAIL - PHƯƠNG PHÁP CỰC KỲ ĐƠN GIẢN
Bạn ghét viết? Bạn không chắc chắn phải viết và gửi email nội dung như thế nào mỗi ngày hay mỗi tuần? Bạn sẽ học phương pháp sử dụng nội dung có sẵn để tạo ra các email bản tin của bạn. Do đó bạn không bao giờ phải bận tâm đến việc VIẾT nữa. (Có những trang web bí mật, không công khai, có đầy ắp những nội dung giá trị được phép sử dụng một cách hợp pháp phù hợp cho các Niche tiềm năng). Bạn đang nghĩ đến PLR hay Public Domain Content...KHÔNG. Thế mới gọi là BÍ MẬT :)
7.TĂNG LƯỢNG NGƯỜI ĐĂNG KÝ VÀO DANH SÁCH NHANH CHÓNG
Bạn sẽ không thể tìm thấy bất cứ biết nhiều cách để thu hút một nguồn cung cấp vô tận những người đăng ký nhận quà, bản tin của bạn hơn tôi. Bạn sẽ học mọi thủ đoạn, mọi chiến thuật, mọi nguồn trả phí, miễn phí mà tôi biết.
8. CHIẾN THUẬT X2, X3 THẬM CHÍ X4 KÍCH THƯỚC DANH SÁCH
9. TỰ ĐỘNG HÓA MỌI KHÂU
10. CHIẾN LƯỢC VIRAL CONTENT - TĂNG LƯỢNG ĐĂNG KÝ VÀO DANH SÁCH

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment
Wait while more posts are being loaded