Profile cover photo
Profile photo
Tomasz Rowiński
309 followers
309 followers
About
Posts

Post has attachment
Add a comment...

Post has attachment
Akademia Ordo Caritatis 2016: REKRUTACJA
Add a comment...

Post has attachment
Nowa książka: Czy Pan Jezus mógł się przeziębić? Rozmowy o człowieczeństwie Boga
Nakałdem wydawnictwa WAM ukazała się moja nowa książka, w której rozmawiam z ks. Dariuszem Kowalczykiem. Zachęcam do lektury - można ją nabyć TUTAJ Czy Jezus mógł się przeziębić? Czy śmiał się i płakał? Czy był wybitnym cieślą? Czy był przystojny? To pytani...
Add a comment...

Post has attachment
Jezus łagodząc drastyczną formę dyscypliny – śmierć za cudzołóstwo – zachowuje samo jądro Prawa i nauczania – mówiąc „idź i nie grzesz więcej”. Nie słyszymy żadnego: „Nic się nie stało – idź, czyń podobnie”. Jeśli przyjrzymy się propozycji kard. Waltera Kaspera na temat dopuszczenia osób rozwiedzionych żyjących w ponownych związkach do Komunii, takimi słowami właśnie można by je przedstawić. Czy Jezus jest zatem faryzeuszem, skoro to, co mówi, nie zgadza się z pomysłami kard. Kaspera? Ktoś może powiedzieć, że przecież Pan Jezus łagodzi tylko dyscyplinę, tak jak niemiecki hierarcha. Tyle że to fałszywe założenie, a właściwe rozróżnienie pomiędzy doktryną a dyscypliną pokazuje nam sam Pan Jezus – grzeszność czynu nie jest tylko związana z dyscypliną. Czy Pan Jezus znosi ją całkowicie? Nie – stawia przed kobietą konkretne zadanie – „Idź i nie grzesz więcej”. To dla niej lepsze niż śmierć w grzechu, musi zmienić swoje życie. Zatem zwolennicy „liberalnego miłosierdzia” sami stają się faryzeuszami, gdy nie widzą możliwości prawdziwego nawrócenia, ale miotają się pomiędzy okrucieństwem i pobłażliwością motywowanymi współczuciem i rygoryzmem. Nie jest to jednak miłosierdzie Jezusa.
Add a comment...

Post has attachment
Domine salvum fac regem, to ostatni werset psalmu 20 – Panie, wybaw króla, a nas wysłuchaj w dniu, gdy Cię wzywamy. We Francji werset ten stał się tekstem szczególnie ważnym, bo na żądanie Ludwika XIV miał być wykonywany podczas każdej mszy i stał się de facto tekstem hymnu narodowego, którą to rolę pełnił aż do czasów rewolucji francuskiej.
Add a comment...

Post has attachment
[Christianitas 40, artykuł wstępny:] Trzydzieści i czterdzieści lat temu zostawało się tradycjonalistą po prostu dlatego, że odmawiało się zupełnie wprost i bezczelnie propozycji porzucenia z dnia na dzień tego, co jeszcze wczoraj wszyscy czcili jako najświętsze lub szanowali jako uświęcone wiarą stuleci. Dwadzieścia lat temu można było zostać tradycjonalistą już choćby ze wstrętu do tandety nazywanej przypadkowo „szlachetną prostotą” i nieuctwa traktowanego jako „oczyszczenie”, podniesionych do rangi cnót „współczesnego człowieka”. Dziesięć lat temu zostawało się tradycjonalistą wtedy, gdy się odkrywało to, co „stare”, jako absolutnie nowe, tak wyraźnie różne od świeżej „tradycji” z lat 60. i 70., i gdy się „wracało do źródeł” wbrew neoneoscholastyce Rahnera. Dzisiaj jest się tradycjonalistą, gdy się wita z radością i zaangażowaniem „nowe treści” wnoszone do życia Kościoła przez Benedykta XVI – a te nowe treści to: przywrócenie starej Mszy i utradycyjnienie mszału nowego, akcent na Ojcach Kościoła, przerzucanie pomostów do Magisterium dawniejszego niż osobista pamięć większości biskupów…
Add a comment...

Post has attachment
[Krzych:] „Sutanna jest to suknia z długimi rękawami, zapinana z przodu i opadająca aż do kostek. U początków kler nosił ten sam strój, co świeccy, jednak od VI w., kiedy to ci ostatni zaczęli porzucać długą i obszerną tunikę dawnych Rzymian, by zamienić ją na prosty i krótki strój barbarzyńców, Kościół przepisał swemu klerowi zachowanie, przez przyzwoitość, tej długiej sukni, której forma oraz kolory poddawane zmianom od XI w. pozwoliły na wytworzenie się dzisiejszej sutanny. Kolor sutanny zmienia się wraz z hierarchią kościelną: jest ona czarna dla kapłanów oraz kleru niższego; fioletowa dla biskupów, za wyjątkiem dni pokutnych i poza własną diecezją; czerwona dla kardynałów, którzy jednak zmieniają ją na fioletową w tym samym czasie, kiedy biskupi noszą sutannę czarną; biała dla papieża. Aż do XIII w. Kościół nie podejmował kwestii koloru strojów kościelnych. Na Soborze Laterańskim, który obradował w 1215 r., kolor czerwony oraz zielony zarezerwowano dla biskupów, pozostawiając klerowi niższych rang kolory mniej rzucające się w oczy: biały, czarny i fioletowy. Dopiero od końca XVI w. aktualne kolory sutanny są w użyciu”
Add a comment...

Post has attachment
Ponieważ św. Augustyn posługiwał się wersją Septuaginty przy komentowaniu Psalmów, zdarza się czasem, że odnosi się on do takiego wyrażenia, którego my w naszym tłumaczeniu nie mamy. Wynikają jednak czasem z tego ciekawe interpretacje.
Add a comment...

Post has attachment
"Wzrost opactwa dokonuje się przez wstępowanie postulantów, którzy po okresie swojego nowicjatu stają się dzięki profesji mnichami. Rozwój wspólnoty monastycznej jest działaniem Boga, które pracuje w duszach nad tym, aby mogły pojąć, wciąż głębiej, właściwy sens swojego powołania, oraz pomaga im zachować wierność względem niego. Płodność Fongombault, które od 1984 roku mogło założyć trzy fundacje, jest tajemnicą Boga. Fundacja nie jest dziełem opata; to dzieło Boga, który rozporządza osobami, rzeczami i wydarzeniami tak, aby doprowadzić je do celu, który Sam zamierzył. To wymaga od Opata i jego wspólnoty (ponieważ fundacja jest również dziełem całej wspólnoty zjednoczonej ze swoim opatem) dużego poddania się woli Bożej (abandon) oraz zaufania złożonego na Boże ręce, a jednocześnie wyrzeczenia się własnej woli oraz zbyt osobistych pomysłów; ponadto wymaga to wiele pracy, lecz jest to praca, która dokonuje się w szczególnej radości, podobnej do radości rodziny przygotowującej kołyskę dla mającego się narodzić dziecka."
Add a comment...

Post has shared content
[Milcarek:] W swoim generalnym zarządzeniu przeglądu ksiąg liturgicznych Sobór użył wyrażenia: recognoscantur. Posłużono się zatem słowem, którego dotychczasowe użycie wskazywało nie tyle na głębokie przetwarzanie treści, ile na retusz. Formuła otwierała możliwość modyfikacji, natomiast w żadnym razie nie upoważniała do przebudowy od podstaw. 
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded