Profile cover photo
Profile photo
Investment Dragons
26 followers
26 followers
About
Investment Dragons's posts

Post has attachment
Страхование вкладов

Надежно как в банке!
Существует много факторов, которые делают Ваши инвестиции застрахованными от рисков. Во-первых, Investment Dragons Limited располагает определенным резервным фондом денежных средств на случай непредвиденных просадок. Несмотря на малую вероятность таких просадок, тем не менее, мы сделали это, и часть средств всегда находится в доступном режиме для покрытия результатов негативных сделок. Во-вторых, применение диверсификации инвестиционных вложений также гарантирует страховую поддержку вложений инвесторов, поскольку в данном случае мы абсолютно минимизируем все инвестиционные риски, распределяя средства инвесторов по разным направлениям торговых сделок. В-третьих, - Investment Dragons Limited это компания, в которой работают лучшие трейдеры и аналитики, что в сочетании с использованием новейших трейдинговых технологий, в частности, применяя алготрейдинг, дает нам основание гарантировать безрисковость биржевых инвестиций. В-четвертых, мы проводим свою трейдинговую деятельность на Азиатских биржах. А, как известно, большая часть мировых сделок с максимальными доходами происходит именно на этих биржах. И это позволяет нам гарантировать нашим клиентам обеспечение именно той доходности, которую мы заявляем.
Преимущества безрисковых вложений

Отсутствие необходимости иметь специальные знания в трейдинге и надежность инвестиций, вложенных в нашу компанию, – наиболее привлекательные моменты, которые должны прийтись по вкусу любому инвестору. И в сочетании с высокой доходностью, гарантируемой своим клиентам, наше сотрудничество выходит на самый высокий уровень комфорта и безопасности инвестирования:
Уникальные торговые стратегии;
Резервный страховой фонд;
Диверсификация вложений;
Современные технологии трейдинга.
Photo

Post has attachment
Photo

Post has attachment
Photo

Post has attachment
Новые инвестиционные планы.


Доброго времени суток уважаемые партнеры, хотели поделиться с Вами приятной новостью в нашей компании о введении 2-х новых инвестиционных, планов под названиями VIP1 и VIP2, с маркетингом данных планов Вы можете ознакомиться на нашем сайте в разделе "Инвестиционное предложение".Так же хотим отметить что партнеры которые приобретут данные планы могут подать заявку на изминение реферальной программы в нашей компании на более высокую.
Так же приятной новостью стало решение нашего маркетингового отдела о приобретении рекламы на территории КНР с целью закрепления лидирующих позиций компании на территории Китая и развитие компании в других странах.Хотим так же отметить что в перечень различных инструментов рекламы так же вошла реклама на официальных Китайских телеканалах, что позволило нашей компании выйти на новый уровень узнаваемости и способствовать дальнейшему росту активов компании и новым возможностям!
Photo

Post has attachment
KNF składazawiadomienie do prokuratury. Wielkamanipulacjanagiełdzie


KNF
podaładopublicznejwiadomości, żezłożyłazawiadomienie o podejrzeniupopełnieniaprzestępstwa i manipulacji w obrocieakcjamispółkiBumech S.A. - ogłosiłaKomisjapowtorkowymposiedzeniu.
Chodzi o rzekomąinwestycjęchińskiegogigantaChinaCoal w akcjekatowickiejspółkiBumech, którawywołała 22 marcaolbrzymiezamieszanienagiełdzie. Akcje w dwadniposzły w górę o ponad 50 proc., pókigiełdaniezawiesiłanotowań. Potemjednakokazałosię, że to wielkamanipulacja.
Co sięstało w marcu
Złożone do prokuraturyzawiadomienie o podejrzeniupopełnieniaprzestępstwadotyczy art. 270 Kodeksukarnego, polegającegonapodrobieniudokumentu - podaje we wtorek KNF. Prokuratura, dodajeKomisja, zostałateżzawiadomiona o podejrzeniupopełnieniaprzestępstwa z art. 181 ustawy o obrocie, polegającegonawykorzystaniuinformacjipoufnej. Chodzi o "otrzymanieprzezEmitentarzekomegozawiadomienia China Coal ijegoplanowanejpublikacji w formieraportubieżącego".
Ustalenia KNF z 23 marca, czyli z dniapozamieszaniunagiełdzie, wykazały, żemogąwystępowaćistotnenieprawidłowościzwiązane z ujawnianiemstanuposiadaniaakcji". W efekcietegosamegodniaKomisjawydaładecyzjęadministracyjną o zawieszeniuobrotuakcjamiBumechu, a GPW zawiesiłanotowaniaspółki.
KNF w ramachpostępowaniaustaliła, że "w okresie 1-22 marca 2017 r. Krajowy Depozyt PapierówWartościowychniedokonał w systemiedepozytowymrozrachunkutransakcjizawartychpozarynkiemregulowanymnaakcjachspółkiBumech S.A.". Do UKNF niewpłynęłoteżjakiekolwiekzawiadomienieodspółki China Coal lubodjakiegokolwiekinnegopodmiotu, tj. pełnomocnikaczypośrednikatejspółki.
Żadenprezesnicniepodpisywał
Z przeprowadzonejanalizykopii "rzekomegozawiadomieniaspółki China Coal" wynikałonatomiast m.in., że "podpis pod tymdokumentemnie jest podpisemprezesazarządu China Coal Li Yanjiang", natomiastkancelariaprawna, którejnazwajakonadawcy jest w zawiadomieniuoświadczyła, że "nieuczestniczyła w przekazaniuEmitentowirzekomegozawiadomieniaspółki China Coal".
"Woparciu o teidentyfikacjetransakcjiorazdokumentyiinformacjeuzyskane z firm inwestycyjnychdokonanoszczegółowejanalizyaktywnościinwestycyjnejwytypowanychinwestorów. Powyższaanalizadałapodstawy do sformułowaniauzasadnionegopodejrzeniawykorzystaniaprzezjednego z tychinwestorówinformacjipoufnej o otrzymaniuprzezEmitentarzekomegozawiadomienia China Coal ijegoplanowanejpublikacji w formieraportubieżącego" - głosikomunikat.
"Ustalonoponadto, że w dniu 23 marca 2017 r., popublikacjiraportubieżącego 32/2017, jednaosobafizycznadziałającjakopełnomocniknarachunkachdwóchosób prawnych zbyładużepakietyakcjispółkiBumech S.A. Sprzedaneakcjepochodziły z emisjiakcjiserii G. Tymsamym, wykorzystującpozytywnywpływpublikacjiraportubieżącego 32/2017 nakursakcjispółkiBumech S.A., tedwieosobyprawneodniosłyistotnąkorzyśćmajątkową. W opinii UKNF, w tymprzypadkumogązachodzićprzesłankimanipulacjinarynku" - czytamy.
12.04.2017
Photo

Post has attachment
Brexit a sprawapolska. Głównynegocjator w drodze


W UniiEuropejskiejrozpoczęłasiędyskusja o wytycznych w
sprawieBrexitu, do Polski ma przylecieć w przyszłymtygodniugłówny, unijnynegocjator. Z ustaleńPolskiegoRadiawynika, że do wizytyMichelaBarnieradojdzie 20 kwietnia.
Michel Barnierbędzieodwiedzałeuropejskiestolice, by ustalićjakiesąpriorytetyposzczególnychpaństwi by lepiejzrozumiećstanowiskaunijnychrządów. Do wizyty w Polsce ma dojść 9 dniprzedszczytem 27-mki, naktórymmająbyćzaakceptowanewytyczne do negocjacji z WielkąBrytanią. Na ichpodstawie, napoczątkumajaKomisjaprzygotujekonkretnezapisyprawneiunijnynegocjatorbędziemógłrozpocząćprace.
Z dotychczasowychwypowiedzipolskichpolitykówiurzędników w Brukseliwynika, żesprawyważnedlaPolskimająbyćkluczowetakżedlaWspólnoty. Chodziprzedewszystkim o zagwarantowanieEuropejczykomnaWyspachprawnabytych. Mieszka tam prawie milion naszychrodaków.
Kwestiafinansowa, czyliutrzymaniewpłatWielkiejBrytanii do unijnegobudżetu do 2020 rokuteżbędziekluczowadlakrajówczłonkowskich. Polska w największymstopniukorzysta z europejskichfunduszy. WażnebędzieteżustalenieprzyszłychrelacjihandlowychUniiEuropejskiej z WielkąBrytaniąpoBrexicie.
12.04.2017
Photo

Post has attachment
Новости дня для трейдеров и инвесторов. 04.04.17


Ралли мексиканской валюты
Песо получило новый импульс от хедж-фондов.
Чистая позиция очутилась в «бычьей зоне» в первый раз с прошлого мая. В октябре же «медвежьи» позиции были на пиковых ожиданиях губительной для Мексики политики.
Песо продемонстрировал отличную гибкость и устойчивость, поднявшись в 1 квартале на 11% к доллару. Напомним, что после победы Трампа, оно резко обвалилось до рекордных показателей.
Ралли поддерживали настроения инвесторов, считающих распродажу чересчур резкой, принимающих во внимание отсутствие четких сигналов от лиц США. Стратег CitigroupInc. ДиркВиллер указал не так давно, что в без нового притока инвестиций со стороны хедж-фондов песо в ближайшие месяцы, возможно, будет пробуксовывать.
"Повестка Трампа уже не так страшна, как когда-то", - сообщил Дэвид Тауил.
· Чистая длинная позиция хедж-фондов по мексиканскому песо насчитывает 8 361 договоров за неделю по 28 марта, согласно данным CFTC. "Медвежьи" ставки в октябре составляли почти 100 тысяч контрактов.
· Песо начал год лучшей динамикой с деноминации 1993 года после 10 подряд кварталов снижения, а его одномесячная волатильность близка к минимуму восьми месяцев.\
«Быки» фондовых рынков не поятся ни черта, ни Бога!
Хаос и политические рынки перестали сдерживать инвесторов. Напряженности в мире недостаточно, чтобы остановить несущееся на всех скоростях ралли ЕМ.
К такому мнению пришли эксперты на фоне итогов 1 квартала этого года, ставших лучшими с 2012 года.
Ни отставка министра финансов ЮАР, ни импичмент президента в Южной Корее, ни популистские и резкие высказывания и намерения Трампа, ни выход Великобритании из ЕС, ни какие-либо другие факторы не смогли уменьшить или сгладить фундаментальные показатели развивающихся рынков. Прогнозирование прибылей компаний, ожидания экономического роста развивающихся стран, рост среднего класса и большие возможности для бизнеса играют на руку ЕМ.
"Ничто не мешает развивающимся рынкам и дальше показывать хорошую и, возможно, опережающую динамику, - заявляет стратег BNP ParibasInvestmentPartners UK Ltd. в Лондоне Патрик Манж. - В условиях укрепления мирового роста, другие факторы, как правило, становятся второстепенными".
Первый квартал 2017 показывает рост индекса MSCI EmergingMarkets – уже на 11% В понедельник индекс поднялся на 0,7 процента, хотя на президентских выборах в Эквадоре, похоже, лидирует представитель левых политических сил, суд в Бразилии готовился рассмотреть возможность признания незаконными результаты выборов 2014 года, а в метро Санкт-Петербурга прогремел взрыв. К 14:13 мск во вторник индекс упал на 0,3 процента.
04.04.2017
Photo

Post has attachment
Hedge Fund Bulls Breathe New Life Into World's Hottest Currency


The
world’s best currency rally this year is finding fresh support from hedge funds.
Leveraged investors turned net bullish on Mexico’s peso for the first time since Donald Trump all but locked up his bid to become the Republican party’s nominee in May, according to the latest data from the U.S. Commodity Futures Trading Commission. It’s a turnaround from when bearish positions reached a record in October amid speculation Trump’s pledges to support U.S. manufacturing would be a disaster for Mexico’s export-dependent economy.
Investors have made the peso the world’s best performer this year, sending it up 11 percent against the dollar, after it plunged to record lows in the aftermath of Trump’s victory. The rally was driven by the idea that the selloff had been too sharp given the lack of clarity about Trump’s exact trade policies as well as friendly comments from U.S. officials. Citigroup Inc. strategist Dirk Willer had said in a note last month that the currency would probably underperform in coming months without fresh inflows from hedge funds.
"The Trump agenda is no longer as frightening as it once was," said David Tawil, co-founder of Maglan Capital in New York.
Tawil says that the administration will probably be tied up defending itself from allegations that it was complicit with Russian interference in the 2016 election and is less likely to focus on measures that would sharply curtail Mexican exports to the U.S.
"It is becoming even more likely that the administration will have to spend time and resources on explaining and defending that episode, further diminishing its political capital necessary for reforming the relationship with Mexico and Nafta," said Tawil, who added that his firm was making a bet on Mexican equities.
Hedge funds were net long 8,361 contracts in the week ended March 28, according to the CFTC data. That compared with a bearish position of almost 100,000 contracts in October.
Off to its best start to a year since a re-denomination in 1993, the peso has ended a streak of 10 consecutive quarters of losses, while its 1-month volatility nears an eight-month low. Mexico’s top diplomat Luis Videgaray told Bloomberg last month that an updated version of the North American Free Trade Agreement could include a mechanism to ensure the currency’s stability.
04.04.2017
Photo

Post has attachment
Новости дня для трейдеров и инвесторов. 03.04.17


Добрый день, уважаемые
инвесторы и трейдеры. Довольно долго не выкладывали для вас актуальных новостей. Поэтому сегодня обсудим самые важные новости для успешной торговли на биржах и Форексе.
Сегодня рынок не верит в 4-уровневое повышение ставки ФРС.
Уже второй квартал 2017 и трейдеры по всему миру ждут актуальной информации по занятости в США.
Доходность десятилетних бондов по закрытию прошлой недели оказалась у минимальных за март отметок, после продолжительного роста. Напомним, что в пятницу президент Федерального резервного банка Нью-Йорка Уильям Дадли дал прогноз о 3 повышениях ставки заимствования в 2017 году. По его мнению, это «разумный» шаг, который не приведет к перегреву экономике. Прогнозы о том, что ставка может быть повышено более 3 раз высказали Эрик Розенгрен (ФРБ), Джон Уильямс.
Инвесторы пока более благодушны к прогнозу Дадли, на рынке растут скептические настроения по вопросу ставок на рефляцию. Индикатор ожиданий на минимуме 2017 года, индекс же экономических рисков на пике.
"Рынок казначейских облигаций занимает более осторожную позицию и словно говорит: ‘Докажите!’, - заявляет Джон Бредемус, стратег по инвестициям AllianzInvestmentManagement, в управлении которого находятся активы на сумму, превышающую $700 миллиардов. - Обещаний было много, но последние несколько лет мы часто разочаровывались в перспективах ускорения инфляции, при котором были бы целесообразны более высокие ставки".
Говорят факты:
По данным рынка труда, количество рабочих мест поднялось на 200 тыс. В пятницу казначейские бумаги, по данным аналитиков BMO CapitalMarkets, сталкивались с «асимметрическими рисками». В случае разочарования ожидаемыми статистическими сведениями доходности резко упадут. Медианный прогноз экономистов сходится на том, что в обновленной отчетности будет отмечен рост рабочих мест за март на 175 тыс.
ОПЕК утверждает, что уровень запасов нефти в мире снизился согласно ожиданиям
По словам генерального секретаря Организации, резервы «черного золота» в мире сокращаются и сделка приводит рынок к равновесию.
"Я по-прежнему даю осторожно оптимистичную оценку, что ребалансировка рынка уже происходит, - сообщилМухаммед Баркиндо журналистам в Багдаде 2 апреля. - Мы видим, как запасы начинают сокращаться".
Огромныезапасы нефти, формировавшиеся с 2014 года, продолжают давить на стоимость несмотря на все усилия ОПЕКи сторонних производителей сократить производство. Темпы снижения избыточного предложения довольно низкие. На этом основании шесть членов Организации экспортеров нефти и Оман высказались в пользу продления Соглашения, срок которого заканчивается в июне этого года. Саудовская Аравия и Кувейт сообщили, что стремятся к сокращению запасов до средних за пять лет значений.
Положительные моменты от мер сделки уже отмечены экспертами. За прошедшую неделю нефть подорожала на самую большую в 2017-ом величину. Положительную роль сыграли ожидания инвесторов продления сделкии результаты опубликованных данных о рекордном наращиваниив Штатах переработки сырья на фоне сокращения запасов топлива. MorganStanleyв своей статье дал понять, что "менее прозрачные" запасы нефти, в том числе в Китае, Японии и плавучих нефтехранилищах по всему миру, сократились в этом году на 72 миллиона баррелей.
Ирак, наименее охотно шедший на уступки по сокращению, в марте все же на 98% успешно выполнил часть сделки, сообщил министр нефти Джаббар аль-Лаиби в это воскресенье. По данным ОПЕК, Ирак согласился сократить добычу на 210 тысяч баррелей в сутки до 4,351 миллиона баррелей в сутки. Баркиндо сказал, что его "заверили, что обязательства будут полностью выполнены.
Данные по стоимости нефти сегодня:
Также сегодня: Торги на крупнейшей азиатской бирже в Токио закрылись ростом на 0,4% на фоне положительной статистики, Московская биржа работает в небольшом плюсе – на открытии ММВБ вырос на 0,04%, РТС на 0,83%. Повышается спрос на золото, бриллианты среди инвесторов, как попытка разнообразить свой портфель.
03.04.2017
Photo
Wait while more posts are being loaded